Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

E-kantory łšczš siły

Bloomberg
Właœciciele zdecydowali o połšczeniu platform wymiany walut w sieci – Internetowykantor.pl oraz Walutomat.pl
Celem umowy jest rozwój obu platform poprzez synergię zaplecza technologicznego i finansowego, które zapewni klientom lepszš obsługę. Dlatego właœciciele dwóch największych serwisów zajmujšcych się wymianš walut przez Internet zdecydowali o połšczeniu  sił. Podpisali umowę o utworzeniu wspólnego podmiotu, GTML Sp. z o.o., który objšł udziały w obu spółkach. Serwisy Internetowykantor.pl oraz Walutomat.pl będš nadal funkcjonowały pod swoimi nazwami. - Kolejnym naturalnym krokiem będzie formalne połšczenie obu serwisów. Dzięki temu uzyskamy lepsze zaplecze do ich rozwoju – mówi Michał Czekalski, współzałożyciel InternetowyKantor.pl. - Należy podkreœlić, że dla klientów de facto nic się nie zmieni. Utrzymane zostanš dotychczasowe nazwy i modele serwisów. Dodatkowo będš wprowadzane nowe usługi i funkcjonalnoœci na platformach – mówi Tomasz Dudziak, założyciel Walutomat.pl. W komunikacie czytamy, że z usług InternetowyKantor.pl korzysta ponad 87 tys., a z Walutomat.pl ponad 75 tys. klientów. Od poczštku działalnoœci użytkownicy Walutomat.pl wymienili walutę na łšcznš kwotę blisko 7 mld zł (liczšc dwie strony transakcji), a Internetowykantor.pl na ponad 3 mld zł.
Walutomat.pl to pierwsza i największa w Polsce internetowa platforma wymiany walut, dzięki której powstał i rozwinšł się w Polsce rynek wymiany walut online, założona w marcu 2009 roku przez Tomasza Dudziaka, współtwórcę serwisu Allegro. Klienci Walutomat.pl mogš bezpoœrednio, między sobš wymieniać waluty obce, sami ustalajšc kursy, po jakich je sprzedajš i kupujš. InternetowyKantor  założony został w kwietniu 2010 r. przez Łukasza Olka i Michała Czekalskiego. Od grudnia 2012 roku funkcjonuje jako spółka akcyjna. Oferuje wymianę walut współpracujšc z 20 bankami, do których klienci majš szybkie i darmowe przelewy. Internetowe kantory szybko zwiększajš liczbę użytkowników. Z badania TNS Polska wynika, że 78 proc. spoœród osób wymieniajšcych złotówki na waluty obce korzysta z tradycyjnych bšdŸ internetowych kantorów. Głównie (55 proc. odpowiedzi twierdzšcych) zwracajš uwagę na bezpieczeństwo transakcji, a dla 51 proc. liczy się kurs wymiany. Już setki tysięcy Polaków wymieniajš waluty za poœrednictwem internetowych kantorów. Zaczęły powstawać na dobre ledwie dwa lata temu, a dzisiaj tego typu serwisów działa już ponad 30. Najczęstszym powodem skorzystania z e-kantorów jest planowany wyjazd zagraniczny. Co drugi ankietowany deklaruje, że wtedy z nich korzysta, ale już 21 proc. wymienia w nich waluty, aby spłacać ratę kredytu hipotecznego.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL