Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podlasie

Podlaski zawrót głowy

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu jak co roku zaprasza na Podlaskie Œwięto Chleba.
materiały
Kalendarz wakacyjnych imprez wypełniony jest po brzegi. Inspiruje wszystko, co jest wokoło, natura, historia, spotkanie różnych kultur. Planujšc wyjazd, warto sprawdzić, co, gdzie i kiedy będzie się działo. Bo że się dzieje, to pewne.

– Podlasie jest na topie. Modne sš przede wszystkim wypady weekendowe – zauważa Anna Kraœnicka, przewodniczka turystyczna, autorka bloga bialystoksubiektywnie.com.

Tatarskie klimaty

Podlasie kojarzy się z wielokulturowoœciš, ale nie tš pocztówkowš, lecz autentycznš. Na szczególnš uwagę zasługujš imprezy tatarskie, przybliżajšce m.in. polski islam. W ostatni weekend lipca (29–30 lipca) po raz pišty odbędzie się Festiwal Kultury Tatarskiej – tradycyjnie już w białostockim skansenie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Jak przekonujš organizatorzy, tegoroczna edycja pełna będzie widowiskowych akcentów, w programie znalazł się m.in. pokaz wyszkolenia Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, tradycyjnie festiwalowi towarzyszyć będš także pokazy łucznictwa konnego Tatarów polskich.

Z kolei w sierpniu (19 sierpnia) w Kruszynianach odbywa się Sabantuj – tatarskie œwięto pługa. Podczas wydarzenia można nie tylko podziwiać widowiskowe inscenizacje, ale także posmakować tatarskiej kuchni, pobawić się przy regionalnej muzyce czy zdobyć niecodzienne umiejętnoœci podczas warsztatów.

Na folkowš nutę

Stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń ma Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur (26–30 lipca). – Przed nami dziesišta, jubileuszowa edycja, starałem się zaprosić najlepsze zespoły, które zaprezentowały się w poprzednich latach. W tym roku nie robimy koncertu galowego, ale każdego dnia wystšpiš zespoły warte obejrzenia, różnorodne w swoim charakterze; zespoły pieœni i tańca, chóry, zespoły instrumentalne. Gwarantujemy, że każdy znajdzie coœ dla siebie. Oczywiœcie, jak co roku, wszystkie grupy ruszš w teren – zapowiada Andrzej Dyrdał, dyrektor festiwalu.

Podlaska Oktawa Kultur to już uznana marka, a przy tym wielkie œwięto otwartoœci, różnorodnoœci i wielokulturowoœci. – Na czas Podlaskiej Oktawy Kultur Białystok staje się bardziej radosny, kolorowy i wręcz egzotyczny. Wszędzie można się natknšć na artystów w przepięknych strojach, którzy na jednym rogu ulicy zapraszajš do tańca, a na drugim uczš grać na bębnach. Atmosfera jest wyjštkowa, a na rynku podczas koncertów znalezienie wolnego miejsca w kawiarni graniczy z cudem. Przez tych dziesięć lat cała ekipa Wojewódzkiego Oœrodka Animacji Kultury w Białymstoku przekonywała mieszkańców regionu, by pokochali folklor, i myœlę, że nam się to udało. Folkowa muzyka, sztuka inspirowana ludowymi wzorami sš coraz popularniejsze i budzš ogromnš sympatię – a to wartoœć nie do przecenienia – dodaje Cezary Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Swoistš podróż w czasie można odbyć, uczestniczšc w Podlaskim Œwięcie Chleba (13 sierpnia), które odbywa się na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. – Co roku na to wydarzenie przyjeżdża ponad 30 tysięcy turystów. Wszyscy tego dnia mogš uczestniczyć w życiu, jakie toczyło się w czasie żniw w XIX-wiecznej podlaskiej wsi. Prezentowane sš dawne obrzędy i zwyczaje, m.in. pokaz zbioru żyta za pomocš sierpów i następnie kos. Żniwiarze zaprezentujš obrzęd zdobienia „przepiórki" i jej „oborania" – to niezwykle emocjonujšcy zwyczaj przecišgania po polu za nogi najmłodszej żniwiarki. Odbędzie się konkurs na wykonanie równianki, bukietu żniwnego składajšcego się z czterech podstawowych zbóż – wyjaœnia Anna Uszyńska, etnograf z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Podlaskie Œwięto Chleba to œwięto piekarzy, będzie można się zapoznać z dawnym sposobem wypieku chleba. Dodatkowš atrakcjš wydarzenia jest Parada Zabytkowych Cišgników i Cišgówek oraz Lokomobil. Najstarszy cišgnik z kolekcji, Titan 10–20, ma 99 lat, najmłodszy – Newa MB-1 – 26 lat. Nie brakuje także muzyki. Na scenie pojawi się m.in. Małgorzata Ostrowska i zespół Projekt Klenczon.

Warto zwolnić

Osoby zainteresowane odkryciem wielokulturowoœci Podlasia powinien zainteresować Wschód Kultur/Inny Wymiar (od 31 sierpnia do 3 wrzeœnia). Festiwal prezentuje bogactwo wielokulturowoœci Podlasia, a w szczególnoœci Białegostoku, promujšc ideę dialogu i tolerancji. – Impreza ma rozbudowany program. Poza częœciš muzycznš odbywajš się wystawy, gry miejskie, instalacje artystyczne – wymienia Anna Kraœnicka.

Podlasie inspiruje także do zatrzymania się. Do 17 wrzeœnia z inicjatywy Romana Gutka w Supraœlu i okolicy odbywa się Podlasie SlowFest. – Różne dziedziny twórczoœci (film, muzyka, teatr, literatura, słuchowiska radiowe, sztuki wizualne) współistniejš z innymi propozycjami (kulinaria, warsztaty, wycieczki i spacery tematyczne). SlowFest prezentuje dorobek niekonwencjonalnych artystów z różnych stron œwiata, a jednoczeœnie kładzie nacisk na współpracę z twórcami z Podlasia i podlaskimi instytucjami kultury oraz aktywne uczestnictwo miejscowej społecznoœci – wyjaœnia Wiktoria Tarlecka ze stowarzyszenia Nowe Horyzonty, które jest organizatorem wydarzenia.

Na uwagę zasługujš także takie wakacyjne atrakcje, jak m.in. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep, Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza", Muzyczne Dialogi nad Bugiem czy Biesiady Miodowe. Nie sposób się nudzić.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL