Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Lubuskie rusza w kosmos

Województwo lubuskie zamierza dołšczyć do konsorcjum Nereus, czyli regionów, które współpracujš w Europie w branży kosmicznej. Lubuskie chce rozwijać badania w ramach Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie.

– Aby projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych mógł zostać zrealizowany, potrzebna jest nie tylko infrastruktura, która już powstała dzięki wsparciu œrodków unijnych, ale przede wszystkim ludzie. Możemy z dumš się pochwalić, że mamy wybitnych naukowców, kadrę inżynierskš. Mamy dobrze prowadzone wydziały na Uniwersytecie Zielonogórskim. Bardzo ważny jest także biznes. W tym obszarze spore osišgnięcia ma firma Hertz, która chce zaangażować się w partnerstwo. Do projektu zamierza dołšczyć Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Przedsięwzięcie wspiera także gen. Mirosław Hermaszewski.

PAN powoła filię w Zielonej Górze. Centrum Badań Kosmicznych ma doœwiadczenie współpracy między innymi z Europejskš Agencjš Kosmicznš. Opracowało również zasilacze do sondy, która lšdowała na Marsie. To właœnie między innymi walory wdrożeniowe majš być wkładem CBK w lubuskie zagłębie kosmiczne. – Na razie mamy plany i przedstawiliœmy ogólnš strategię. Bez współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami nie damy rady, musimy się specjalizować w ramach szerokich grup. Nasz instytut jest wystarczajšco silny, by pozwolić sobie na wyspecjalizowanš produkcję seryjnš, choć jako naukowcy będziemy służyli biznesowi głównie wiedzš. W tym celu powołaliœmy spółkę SpaceCase. Projekt może się œwietnie wpisać w plan Morawieckiego – mówi „Rz" prof. dr hab. Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Badania podstawowe dla potrzeb przedsięwzięć w parku będzie zapewniał Uniwersytet Zielonogórski. Naukowcy mogš się włšczyć w badania nad aplikacjš technologii kosmicznych w przemyœle, jak również medycynie. – Mamy dynamicznie rozwijajšce się koło medycyny kosmicznej na kierunku lekarskim. Absolwenci kierunku inżynieria kosmiczna również będš mogli rozwijać potencjał regionu – wyjaœnia „Rz" prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Andrzej Pieczyński.

Uniwersytet zamierza znaleŸć partnera uczelnianego z sieci Nereus. Lubuska uczelnia już udowodniła, że ma duży potencjał w sektorze kosmicznym. Polski potentat branżowy, spółka Hertz Systems, zatrudnia kilkudziesięciu absolwentów uczelni. Firma majšca siedzibę w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie wspiera również wiedzš i œrodkami finansowymi koła naukowe na uniwersytecie. Hertz Systems jest wiodšcym podmiotem projektu. Prezes tej firmy Rafał Trzaskowski deklaruje, że liczy również na owoce najnowszej inicjatywy marszałek województwa, czyli współpracy z innymi europejskimi regionami, gdzie skupia się przemysł kosmiczny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL