Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Jasionki pomysły na szybki rozwój

W czerwcu oficjalnie otwarto na rzeszowskim lotnisku Waimea Cargo Terminal Rzeszów Jasionka.
Rzeczpospolita, Marcin Kołacz
Wzrost ruchu pasażerskiego, ale i przeładunki cargo. A także infrastruktura dla bazy konferencyjnej. To trzy ostatnie pomysły na rozwój rzeszowskiego lotniska.

Waimea Cargo Terminal Rzeszów Jasionka, otwarte w czerwcu, kosztowało ponad 30 mln złotych.

To duży obiekt, o łšcznej powierzchnia 6,7 tys. metrów kwadratowych, który ma ogromne szanse stać się ważnym ogniwem w międzynarodowym ruchu transportowym. Inwestycja została wybudowana na liczšcej 2 hektary działce, tuż przy największym porcie lotniczym Podkarpacia przy autostradzie A4, na trasie głównego korytarza transportowego nie tylko na Podkarpaciu, ale i wręcz wschód–zachód. Jak powiedział podczas uroczystoœci inauguracyjnej terminala cargo Andrzej Rosiński, prezes Waimea Holding SA, obiekt będzie spełniał wszystkie niezbędne wymagania do obsługi transportu lotniczego i kołowego.

Z czego żyjš lotniska

Ta inwestycja wpisuje się w œwiatowe trendy, ponieważ lotniska nie żyjš już wyłšcznie z obsługi pasażerów, ale coraz więcej towarów przewozi się właœnie samolotami. A w sytuacji, kiedy polski eksport roœnie w szybkim tempie, a Dolina Lotnicza z powodzeniem się rozwija, zapotrzebowanie na transport lotniczy także roœnie. Już niemal każdy port lotniczy w Polsce posiada nowoczesne magazyny i całš logistycznš infrastrukturę. Oczywiœcie nie wszędzie jest ona wykorzystywana.

Lotnisko w Jasionce ma doskonałe warunki do rozwoju. Ma nie tylko nowoczesny terminal, ale i długi pas startowy umożliwiajšcy przyjmowanie nawet największych samolotów. – Jako operator handlingowy lotniczej częœci nowego terminala cargo zaoferujemy klientom najwyższy standard usług w zakresie każdego rodzaju frachtu – przekonywał podczas uroczystoœci otwarcia Michał Tabisz, prezes portu w Jasionce. Zapewnił jednoczeœnie, że rzeszowskie lotnisko ma doœwiadczenie w obsłudze największych samolotów transportowych. – Jesteœmy otwarci na współpracę ze wszystkimi przewoŸnikami i spedytorami, którzy szukajš elastycznych i efektywnych kosztowo rozwišzań – przekonywał Michał Tabisz.

Co można przesyłać

Teraz przez podkarpackie lotnisko można transportować praktycznie wszystkie rodzaje towarów, także między innymi przesyłki, które zostały uznane z jakichœ względów za niebezpieczne, zawierajš towary łatwo psujšce się, a także paczki niewymiarowe. W wyposażeniu sš między innymi urzšdzenia do kontroli bezpieczeństwa towarów, które sš w stanie pomieœcić kontener lotniczy, wagi, a także np. cišgnik lotniskowy, który jest w stanie holować samolot. Sš chłodnie i urzšdzenia do mrożenia, w których można przechowywać towary wymagajšce takiej obsługi.

Obsługę terminala zapewnia firma TS Logistics, która specjalizuje się w logistyce magazynowej i transporcie towarów dla przedsiębiorstw. Krzysztof Trzciński z zarzšdu TS Logistics nie ma wštpliwoœci, że rzeszowskie lotnisko w szybkim tempie stanie się jednym z najważniejszych miejsc przeładunku towarów w całym regionie.

Wielkie plany rozwoju cargo nie zmieniajš planów rozwoju ruchu pasażerskiego. Jesieniš irlandzki niskokosztowy Ryanair doda kolejne 13. połšczenie z tego lotniska. Będš to loty na londyńskie lotnisko Stansted. Wczeœniej, również w sezonie zimowym 2017/2018, zapowiedział loty do Glasgow. Regularne połšczenia z Jasionki oprócz Ryanaira wykonujš LOT i Lufthansa, a polecieć można bezpoœrednio do Bristolu, East Midlands, Warszawy, Londynu, Monachium, Berlina, Dublina. Latem także na Korfu. Z przesiadkš, praktycznie na cały œwiat.

Już teraz można powiedzieć, że lato w Rzeszowie było bardzo udane. Wyniki za lipiec dały 8,8 proc. wzrostu w porównaniu z tym samym miesišcem 2016 roku. Za półrocze wyniki też były bardzo obiecujšce – blisko 325 tys. odprawionych pasażerów, wobec 664 tys. w całym roku 2016, a przecież było to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. W czerwcu ruch wzrósł o 4,64 proc., do 64,3 tys.

Będzie 700 tysięcy w 2017 r.? Duża szansa, że tak. A uruchomienie dużego terminala cargo spowoduje, że wyraŸnie poprawi się sytuacja finansowa portu. Zazwyczaj jest tak, że lotniska w Polsce osišgajš rentownoœć po przekroczeniu 1 miliona pasażerów rocznie.

Ruch z pewnoœciš wzroœnie, ponieważ w czerwcu został zniesiony obowišzek posiadania wiz dla Ukraińców przekraczajšcych granicę strefy Schengen w Unii Europejskiej. Rzeszów, tak samo jak Lublin, dla wielu z nich stanie się lotniskiem pierwszego wyboru przede wszystkim ze względu na bogatš ofertę lotów. Oczywiœcie zarzšd Jasionki wierzy, że ostatecznie uda mu się przekonać LOT do uruchomienia z tego portu połšczeń atlantyckich. Na razie taka decyzja pozostaje w zawieszeniu, ale LOT nie mówi „nie".

Inwestycje bez wytchnienia

Dlatego zarzšd portu w Jasionce nadal zamierza inwestować. Już w pierwszej połowie 2019 roku zapowiadane jest oddanie do eksploatacji hotelu przy lotnisku. Obiekt będzie w globalnej sieci Intercontinental Hotel Groups (IHG) pod markš Holiday Inn Express będzie miał 120 pokoi. Wykonawcš jest spółka Chopin Airport Development, której udziałowcem jest Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, wyspecjalizowane w inwestycjach na polskich lotniskach. Dzisiaj ma na terenie Polski cztery obiekty: Marriott Courtyard na warszawskim Lotnisku Chopina, Hampton by Hilton w Warszawie i Gdańsku oraz Best Western na Półwyspie Helskim. Zdaniem Gheorghe Mariana Cristescu, prezesa Chopin Airport Development, lotnisko Jasionka otrzyma obiekt najnowszej generacji.

Dla podkarpackiego portu budowa hotelu to kolejny impuls rozwojowy, ponieważ będzie on stanowił zaplecze dla G2A Arena – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Zdaniem Adama Pilczuka, dyrektora ds. strategii i rozwoju Chopin Airport Development, w założeniach w lotniskowym hotelu 40 proc. goœci będš stanowić pasażerowie, reszta zaœ zostanie zagospodarowana przez organizatorów konferencji i innych wydarzeń oraz firm, które ulokowały się w pobliżu portu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.walewska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL