Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Czy refundacja nowych wyrobów medycznych dotyczy wszystkich pacjentów

Fotolia.com
Organizacje pacjenckie chwalš wprowadzenie do refundacji nowych wyrobów medycznych, ale krytykujš, że dotyczy ona tylko wybranych grup chorych.

Zwiększenie limitu pieluchomajtek z 60 do 90 sztuk na miesišc, możliwoœć częstszego wymieniania wózków inwalidzkich w przypadkach uzasadnionych medycznie i nowe wyroby dla cukrzyków przewiduje projekt nowelizacji w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pacjenci nie sš z nich jednak w pełni zadowoleni.

W uwagach zgłoszonych w konsultacjach publicznych Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych (MSOON) przyznaje, że wszystkie propozycje resortu zdrowia poprawiajš obecny stan prawny, jednak „w żadnym stopniu nie załatwia podstawowych uwag œrodowisk osób niepełnosprawnych dotyczšcych zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz œrodków pomocniczych". I krytykuje brak wprowadzenia postulowanych od wielu lat wypożyczalni wybranych wyrobów medycznych. To rozwišzanie stosowane w wielu krajach bardziej rozwiniętych – argumentujš. Podkreœlajš też, że zmniejszenie limitu czasowego użytkowania wózków nie rozwišże problemu wózków inwalidzkich, bo przyczynš ich marnej jakoœci jest zbyt niski limit cenowy. „A brak jakiejkolwiek możliwoœci serwisowania powoduje,

że nawet cztery lata jest zbyt długim okresem ich użytkowania" – twierdzi MSOON.

Podobny problem występuje, zdaniem MSOON, w przypadku pieluchomajtek. Choć zmianę liczby pieluch z 60 do 90 na miesišc pacjenci postulowali od dawna, nie ma ona, ich zdaniem, większego sensu, bez jednoczesnego podwyższenia limitu cenowego. Zwiększenie liczby œrodków w ramach limitu możliwy będzie w przypadku tych tańszych, mniej chłonnych. Ucierpiš najbardziej potrzebujšcy – chorzy obłożnie czy poruszajšcy się na wózkach inwalidzkich.

Na nierówne traktowanie chorych wskazuje natomiast Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycš „Słodka Jedynka". Chwali refundację œrodków dla młodych diabetyków z cukrzycš typu 1, ale ubolewa, że w treœci projektu zabrakło miejsca dla wszystkich pacjentów, którzy walczš z cukrzycš za pomocš penów. Argumentuje, że chorym na cukrzycę typu 2 resort zdrowia oferuje wyłšcznie „częœciowo refundowanš insulinę, paski do glukometrów i od czasu do czasu darmowe peny". Zdaniem „Słodkiej Jedynki" narusza to art. 32 pkt 1 konstytucji mówišcy o równym traktowaniu obywateli.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL