Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warszawa

Policja walczy ze smogiem

Policjanci sprawdzili stan spalin w blisko 2,5 tys.pojazdów na Mazowszu
materiały policji
W cišgu jednego dnia funkcjonariusze sprawdzili skład spalin w 2345 pojazdach na Mazowszu.

Zatrzymali 82 dowody rejestracyjne, ale nieprawidłowoœci co do stanu technicznego mieli aż w przypadku 123 samochodów.

Policja zapowiada, że tego typu kontrole będš powtarzane regularnie. W sobotę w Warszawie jakoœć powietrza była bardzo zła.

Smog dawał się dzisiaj we znaki mieszkańcom Warszawy. Według wojewódzkich służb ochrony œrodowiska do takiego stanu przyczyniajš się zanieczyszczenia, które napływajš do stolicy z podwarszawskich miejscowoœci, gdzie wcišż pali się w piecach toksycznymi odpadami.

Do walki ze smogiem włšczyła się policja, która przeprowadziła kontrolę spalin w samochodach w Warszawie i na całym Mazowszu.

Przy pomocy specjalistycznych mierników, policjanci badali, czy kontrolowane pojazdy nie emitujš spalin o nadmiernej toksycznoœci. Reagowali również na wykroczenia drogowe zwišzane ze stanem technicznym aut.

W Warszawie skontrolowano 1214 pojazdów. Policjanci ujawnili nieprawidłowoœci aż w 97 z nich, a podczas kontroli samochodów zatrzymano 64 dowody rejestracyjne.

Z kolei mazowiecka policja w cišgu tylko jednego dni skontrolowała 1131 pojazdów, wœród których 59 miało nieprawidłowy stan techniczny. Mundurowi w ramach działań „Smog" zatrzymali 18 dowodów rejestracyjnych.

- Policja włšczyła się aktywnie w przedsięwzięcia zmierzajšce do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery m. in. poprzez prowadzenie działań ukierunkowanych na przeprowadzanie jak największej iloœci badań emisji spalin pojazdów oraz na eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego – informuje mazowiecka policja.

Zapowiada, że takie kontrole będš powtarzane. Nie tylko na jej terenie, ale także w Warszawie i okolicach.

- Tego typu działania będš prowadzone regularnie na terenie naszego garnizonu, bo przyczyniajšc się do poprawy stanu technicznego pojazdów przyczyniamy się do poprawy jakoœci powietrza w stolicy – tłumaczy stołeczna policja.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL