Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Składka może wzrosnšć dla nowego właściciela auta

123RF

Kupiłam samochód i korzystałam z ubezpieczenia poprzedniego właœciciela pojazdu. Spowodowałam niewielkš kolizję. Otrzymałam od ubezpieczyciela pismo z żšdaniem, że mam zapłacić 1200 zł wyrównania z tytułu wypadku. Do tego dołożona była informacja, że ubezpieczenie nadal będzie aktualne do końca roku. Natychmiast ubezpieczyłam samochód w innej firmie, po czym otrzymałam kolejny list, że wyrównanie wynosi 400 zł. Dlaczego mam ponosić jakiekolwiek dodatkowe koszty w tej sytuacji? – pyta czytelniczka.

Samochód kupuje się razem z obowišzkowš polisš OC. Na nowego właœciciela przechodzš wszystkie prawa i obowišzki. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwišzaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta, chyba że nabywca auta wypowie jš na piœmie. Wtedy umowa jest rozwišzywana z podanš datš.

Jeœli nowy właœciciel nie wypowie umowy, to ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki. W praktyce oznacza to żšdanie dopłaty na podstawie oceny ryzyka zwišzanego z nabywcš auta. Zatem jeœli towarzystwo uznało, że ryzyko zwišzane z ubezpieczeniem dla pani jest większe w porównaniu z poprzednim właœcicielem samochodu, to miało prawo przeprowadzić rekalkulację składki i domagać się dopłaty naliczonej od dnia przeniesienia prawa własnoœci pojazdu.

Jeœli umowa ubezpieczenia OC nie została wypowiedziana, a nowy właœciciel samochodu wykupił OC w innym towarzystwie (np. z powodu nieznajomoœci przepisów, bo nie powinien tak robić), to będzie musiał zapłacić dwie składki za ochronę udzielanš w tym samym czasie.

W pani przypadku kluczowe znaczenie ma to, czy wypowiedziała pani umowę zawartš przez poprzedniego właœciciela samochodu. Jeœli zrobiła to pani, płaci pani wyższš składkę (z powodu rekalkulacji) tylko za czas od zakupu pojazdu do dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej.

Pytania dotyczšce ubezpieczeń prosimy przysyłać na adres: r.skibinska@rp.pl. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL