Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Robert Jastrzębski w radzie nadzorczej PZU

Fotorzepa/Marta Bogacz
Walne zgromadzenie PZU zwiększyło skład rady nadzorczej z oœmiu do dziewięciu osób i powołało do rady kontrowersyjnego prawnika, Roberta Jastrzębskiego.

Robert Jastrzębski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego kandydaturę zgłosiła pełnomocnik Skarbu Państwa Kinga Œluzek.

Zasłynšł z poparcia strony rzšdowej w sporze o Trybunał Konstytucyjny – był jednym z oœmiu prawników, na których powoływał się minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro twierdzšc, że zapisy nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS sš konstytucyjne.

Robert Jastrzębski podpisał się też pod opiniš Biura Analiz Sejmowych, dotyczšcš ubiegania się od Niemiec reparacji wojennych. Napisał w niej, że zasadne jest twierdzenie, że Rzeczpospolitej Polskiej przysługujš wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL