Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

PDO w Orange Polska intensywniejszy niż poprzednio

Bloomberg

2680 osób, o 630 więcej niż w poprzednim rozdaniu może odejœć z Orange Polska w latach 2018-2019 – wynika z komunikatu telekomu przekazanego po zakończeniu rozmów ze zwišzkami zawodowymi 5 grudnia.

Na koniec wrzeœnia br. Orange Polska zatrudniał w sumie jako grupa 14,82 tys. osób. Liczšc zaœ wraz z pracownikami joint venture Networks! – 15,16 tys..

Skala PDO w kolejnych dwóch latach odpowiada zatem około 18 proc. zatrudnionych w grupie Orange Polska, nie uwzględniajšc joint venture z T-Mobile Polska.

W 2018 r. z telekomem rozstać ma się do 1450 osób.

„Wartoœć pakietu przypadajšca na odchodzšcego pracownika będzie zależała od stażu pracy w Grupie, zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy i będzie powiększona w roku 2018 o 5 tys. zł dla pracowników ze stażem pracy od 10 do 15 lat, o 10 tys. zł ze stażem pracy od 15 do 20 lat oraz o 26 tys. zł ze stażem od 20 lat" – podał telekom.

Dla porównania umowa społeczna na lata 2016-2017 przewidywała, że z Orange Polska i Orange Customer Services odejdzie łšcznie do 2050 osób. Wysokoœć rezerwy na odprawy wyniosła wtedy 131 mln zł, przy czym jej wielkoœć zniwelowało rozwišzanie częœci odpisu na nagrody jubileuszowe i ostatecznie wynik IV kwartału 2015 r. obniżył się o 92 mln zł za sprawš cięć zatrudnienia.

W latach 2014-2015 z grupš rozstało się 2950 osób.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL