Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

LTE będzie powszechniejsze i tańsze

Bloomberg
Przez 4–5 lat rozwój telekomów będzie zależał od mobilnego internetu.

W latach 2016–2020 w branży telekomunikacyjnej nic nie będzie zmieniało się tak szybko jak liczba osób korzystajšcych z mobilnego dostępu do internetu 3G i 4G – mówiš prognozy Business Monitor International (BMI).

W niewielkim stopniu obniżyć ma się jeszcze liczba użytkowników telefonii stacjonarnej – z 6,9 mln do ok. 6,59 mln. Niewiele zmieni się też ogólny obraz rynku telefonii komórkowej: na 100 mieszkańców kraju w 2020 r. przypadać ma 139 aktywacji usług, podczas gdy na koniec grudnia 2016 r. było to 142.

Natomiast użytkownicy sieci 3G i 4G odpowiadajšcy obecnie za ok. 63 proc. całego mobilnego rynku w 2020 r. majš stanowić już ponad 90 proc.

Zła informacja dla telekomów jest taka, że prognoœci nie spodziewajš się, aby statystyczny użytkownik płacił im miesięcznie dużo więcej niż dziœ. Przeciwnie – miesięczny rachunek, według BMI, za sprawš konkurencji, spadnie z ok. 25,6 zł w ubiegłym roku do ok. 23,6 zł w 2020 r.

Pięć razy w pięć lat

To, w jaki sposób konsumenci będš wykorzystywać mobilne sieci, pokazuje najnowszy raport firmy Cisco – Cisco Visual Networking Index.

W materiale wskazano przewidywane trendy dla Europy Œrodkowo-Wscnodniej, w której Polska jest największym rynkiem.

Eksperci Cisco przewidujš z jednej strony, że z szybkiego mobilnego dostępu do internetu korzystać będzie coraz więcej osób, a z drugiej – że sieci te będš coraz bardziej wydajne i pozwolš na przesył informacji z coraz większš prędkoœciš.

W ubiegłym roku we wszystkich sieciach komórkowych na œwiecie wykorzystano o 63 proc. więcej gigabajtów niż rok wczeœniej. W Europie Œrodkowo-Wschodniej wzrost wyniósł 64 proc. – szacujš eksperci.

W Polsce – jak wynika z danych udostępnionych już przez Cyfrowy Polsat czy Orange Polska – zwyżki były procentowo większe i sięgały 80–125 proc. w zależnoœci od operatora. Z naszych szacunków wynika, że w ubiegłym roku ich klienci wykorzystali 1,3 mld gigabajtów mobilnego transferu.

Szacunki Cisco dla całego ruchu w mobilnych sieciach sš nieco wyższe, ale potwierdzajš trendy, które obserwujš nasze telekomy.

Zdaniem globalnego dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej w 2016 r. polskie sieci komórkowe transferowały miesięcznie 127,7 mln GB danych (w całym roku 1,5 mld GB), a za pięć lat liczba ta ma urosnšć do 607 mln GB miesięcznie. To tyle, ile potrzeba, aby obejrzeć 152 mln płyt DVD.

Zarówno szacunki dla 2016 r., jak i prognozy dla 2021 r. obejmujš użytkowników indywidualnych i klientów biznesowych telekomów.

Ważne stałe łšcza

Porównanie z DVD nie jest przypadkowe, ponieważ uważa się, iż to właœnie widownia filmów, seriali i innych form wideo w sieci odpowiada za największy przyrost zużycia mobilnego dostępu do internetu. Tak ma też być w kolejnych latach za sprawš upowszechniajšcych się urzšdzeń podłšczonych do sieci: zarówno smartfonów, jak i tabletów oraz telewizorów.

W ten sposób w 2021 r. wykorzystywać mamy 80 proc. pakietów danych, czyli 491 mln GB miesięcznie. W ubiegłym roku odsetek ten wynosił nieco ponad 60 proc.

Ponieważ wielu z nas oglšda filmy w internetowych serwisach, korzystajšc z sieci Wi-Fi, eksperci przewidujš, że mobilny dostęp do internetu nawet za kilka lat będzie odpowiadał za relatywnie niewielkš częœć ruchu w sieciach telekomunikacyjnych.

W przypadku Polski w 2021 roku ma to być niecała jedna czwarta (23 proc.) całego ruchu. Szacunki mówiš, że w minionym roku odsetek ten wynosił 14 proc.

Dla przykładu Netia pochwaliła się, że jej klienci indywidualni wykorzystali 1,3 mld gigabajtów, czyli mniej więcej tyle, co klienci wszystkich czterech dużych sieci komórkowych.

Inwestycje operatorów w sieci 4G (LTE) powodujš, że zgodnie z prognozami za pięć lat blisko 75 proc. połšczeń z mobilnym internetem odbywać będzie się właœnie w takiej sieci. Dla porównania, w ubiegłym roku było to tylko 20,2 proc. Natomiast dużo rzadziej używać będziemy sieci 3G (17 proc. wobec 68 proc. w ub.r.).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL