Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Taniec

Tańczyć każdy może

materiały
Słynny artysta francuski Jérôme Bel przygotowuje tanecznš „Galę” z mieszkańcami Warszawy. To będzie efektowny poczštek festiwalu Ciało/Umysł.

53-letni Jérôme Bel nazywany jest tanecznym minimalistš, a jego choreograficzne prace majš tyle samo zwolenników co przeciwników. Nie każdemu bowiem odpowiada taka widowiskowa oszczędnoœć oraz odrzucanie różnych szkół i technik. Tym niemniej warto pamiętać, co powiedziała kiedyœ Brigitte Lefévre, ówczesna szefowa zespołu baletowego Opery Paryskiej, powierzajšc Belowi przygotowanie spektaklu: „Nie sšdzę, że taniec jest ważny w jego pracy, sšdzę natomiast, że jego praca jest ważna dla tańca”.

Styl i aktualne poszukiwania Jérôme’a Bela dobrze charakteryzuje właœnie „Gala”. Ten spektakl zrealizował on w 2015 roku z mieszkańcami paryskich przedmieœć i potem powtarzał w innych miastach. Warszawska wersja powstaje na tych samych zasadach. Francuski artysta wybiera 20 wykonawców spoœród lokalnych mieszkańców, starajšc się, by różnili się pochodzeniem œrodowiskowym, wiekiem czy doœwiadczeniem życiowym. Następnie z zawodowymi tancerzami tworzš oni społecznoœć, którš łšczy taniec.

Jérôme Bel konsekwentnie bowiem niweluje granice między wykonawcami i odbiorcami sztuki, między tzw. profesjonalistami a dyletantami, między tym, co jest sukcesem a porażkš na scenie. Sam studiował taniec u różnych francuskich choreografów, ale też w jednym z wywiadów powiedział: „Kocham taniec, ale zaczšłem zbyt póŸno, by stać się bardzo dobry. Bardziej jestem filozofem tańca”.

Pracuje na całym œwiecie, ale Warszawę i jej Festiwal Ciało/Umysł lubi szczególnie, bo „Gala” to pišty spektakl, który pokaże na tej imprezie. Polska publicznoœć miała okazję poznać najważniejsze jego prace, na przykład performance „Shirtology”, „Disabled Theatre” czy zrealizowany z polskimi tancerzami „The Show Must Go On”. W tym ostatnim spektaklu, którego tytuł pochodzi oczywiœcie od przeboju grupy Queen, wykonawcy w rozmaity, własny sposób muszš ilustrować słowa popularnych piosenek.

„Galę” – najnowszš prace Jérôme’a Bela – będzie można obejrzeć we wtorek i w œrodę w warszawskim Nowym Teatrze. Będzie to efektowny, ale i nietypowy poczštek 16. edycji Festiwalu Ciało/Umysł. PO inauguracji bowiem zasadnicza częœć tegorocznej imprezy odbędzie się na przełomie wrzeœnia i paŸdziernika.

To jednak, co festiwal zaproponuje jesieniš, zapowiada się nie mniej interesujšco. Przyjedzie m. in. amerykańsko-brytyjska tancerka i performerka, Ruth Childs, a przedstawiciele Fundacji Piny Bausch przygotujš projekt społeczno-artystyczny oparty na fragmencie oparty na fragmencie choreografii słynnego spektaklu tej artystki – „Nelken”. Udział w tym projekcie może wzišć każdy, trzeba się tylko zgłosić na: art@cialoumysl.pl

W programie tegorocznego festiwalu sš też prace polskich artystów, konferencje, wykłady i pokazy filmów. Szczegóły na: www.cialoumysl.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL