Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Złoto przetrwało kolejnš podwyżkę stóp

Bloomberg
Po czterech tygodniach wyprzedaży inwestorzy wrócili na rynek towarów, a prym w zwyżkach notowań wiodły rynki metali przemysłowych i szlachetnych. W ubiegłym tygodniu w centrum uwagi znalazła się decyzja Rezerwy Federalnej (FED) o podniesieniu stóp procentowych.

W ubiegłš œrodę FED ogłosił decyzję o trzeciej podwyżce stóp w tym cyklu. Rynek wczeœniej wliczył także w ceny zaostrzenie przez FED œcieżki stóp, czyli zwiększenie liczby przyszłych potencjalnych podwyżek. Jednak FED nie zmienił œcieżki – nadal przewiduje ona dwie dodatkowe podwyżki w tym roku oraz minimum trzy w 2018.

Przełożyło się to na wzrost cen obligacji USA oraz spadek kursu dolara do najniższego poziomu od pięciu tygodni. Oba te czynniki wsparły ceny złota i srebra, które przed posiedzeniem FED-u zniżkowały.  

Notowania metali szlachetnych odrobiły częœć strat z ostatniego miesišca, podczas którego ceny cynku, niklu i między spadły o ponad 10%. W przypadku miedzi nadal nie rozwišzano kilku problemów ograniczajšcych podaż, co może wesprzeć notowania metalu w najbliższej przyszłoœci. 

Agresywna korekta na rynku ropy została zatrzymana w reakcji na odebrane pozytywnie sygnały z Arabii Saudyjskiej oraz spadek zapasów w USA. Rynek ropy pozostaje jednak osłabiony, a OPEC może zostać zmuszony do wydłużenia okresu z ograniczonš produkcjš ponad 6 miesięcy, aby zrównoważyć rynek. 

Bloomberg, Saxo Bank

Wœród towarów typu soft najsilniej rosły ceny kakao. W ubiegłym miesišcu znajdowały się one jeszcze na najniższych od 10 lat poziomach. Fakt, że notowaniom nie udało się spaœć poniżej $1.900/tonę, wraz z rekordowo wysokš liczbš krótkich pozycji i poziomem wyprzedania rynku, spowodował, że cenom udało się w końcu odbić.

Ceny złota i srebra wzrosły w reakcji na posiedzenie FED-u. Z uwagi na ostatniš serię pozytywnych danych makro, rynek spodziewał się znacznie bardziej jastrzębich sygnałów ze strony prezes banku Janet Yellen. Jednak „gołębia podwyżka” FED-u wywołała pokrycie krótkich pozycji oraz powrót cen złota do bezpiecznego poziomu powyżej $1.221/uncję. 

Trzeci raz z rzędu realne rentownoœci w USA zareagowały na podwyżkę stóp w USA spadkiem.
Bloomberg, Saxo Bank

Po znalezieniu wsparcia blisko poziomu $1.193/uncję – 50% korekty wzrostu między grudniem i lutym – notowania złota ostatni tydzień spędziły na wzrostach, aż do osišgnięcia w œrodę konsolidacji w pobliżu poziomu $1.200/uncję.

W tygodniu zakończonym 7 marca, fundusze ograniczyły długie pozycje netto o 23% do 94.000 lotów, co jest poziomem nieco niższym niż œrednia z 5 lat wynoszšca 104.000 lotów. Przed decyzjš FED-u to ryzyko „jastrzębiej podwyżki” prawdopodobnie osłabiło to zainteresowanie. Innymi słowy, przed posiedzeniem FED-u pozycjonowanie inwestorów na rynku było słabe, ponieważ trudno było wtedy oszacować, w którym kierunku może zmierzać rynek.

Ryzyko geopolityczne w Europie jest nadal wysokie, choć rynki z ulgš przyjęły brak wygranej prawicowego populisty Geerta Wildersa w wyborach w Holandii. Uwaga rynku kieruje się teraz na wybory prezydenckie we Francji, których pierwsza runda jest zaplanowana na 23 kwietnia. Według ostatnich sondaży prawicowa kandydatka Marine Le Pen zwiększyła przewagę nad centrowym kandydatem Emmanuelem Macronem w pierwszej rundzie. Niepewnoœć zwišzana z wynikiem wyborów będzie czynnikiem wspierajšcym ceny złota. 

W najbliższym czasie notowania złota mogš znaleŸć się w zakresie między $1.220/uncję a $1.240/uncję. Z uwagi na fakt, że rynkowi złota udało się przetrwać kolejne podwyższenie stóp przez FED, możemy spodziewać się teraz silniejszego wsparcia cen kruszcu. 

Tak jak wspomniałem powyżej, agresywna korekta na rynku ropy została zatrzymana w reakcji na pozytywnie odebrane sygnały z Arabii Saudyjskiej oraz spadek zapasów w USA.

Notowania ropy Brent niemal osišgnęły kluczowy psychologiczny poziom $50/baryłkę, podczas gdy ceny WTI odbiły po osišgnięciu 61,8% zniesienia wzrostu między listopadem a styczniem.

Rynek ropy pozostaje jednak osłabiony, a OPEC może zostać zmuszony do wydłużenia okresu z ograniczonš produkcjš z obecnych szeœciu miesięcy, aby zrównoważyć rynek. W wywiadzie dla Bloomberga saudyjski minister do spraw energii powiedział, że okres z niższš produkcjš może zostać wydłużony, jeœli zapasy nie wrócš do œredniej z pięciu lat.

Przedłużenie umowy wymagałoby dodatkowego porozumienia producentów z OPEC i spoza organizacji. Pojawiły się sygnały, że Arabia Saudyjska jest niezadowolona z tempa, w jakim cięcia wdrażajš Rosja i Irak. Odnoszšc się do tych dwóch państw, saudyjski minister do spraw energii Khalid al-Falih powiedział ostatnio, że Królestwo nie da się wykorzystywać innym. Pytaniem jest więc, jakie sš szansę wydłużenia okresu cięć do 12 miesięcy, skoro do sporów dochodzi już po około dwóch miesišcach.

Według danych OECD dotyczšcych komercyjnych zapasów ropy, w styczniu wyniosły one 3 miliardy baryłek, o 278 milionów baryłek więcej niż œrednia z pięciu lat. Redukcja do poziomów, o których wspomniał minister do spraw energii Arabii Saudyjskiej przed czerwcem wydaje się niemożliwa, zwłaszcza bioršc pod uwagę rosnšcš produkcję ze strony państw, które nie należš do organizacji. 

Najnowszy comiesięczny "Raport o Rynku Ropy" Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) zasygnalizował, że Ci, którzy oczekujš zrównoważenia rynku, muszš uzbroić się w cierpliwoœć. Kluczowym pytaniem jest to, czy fundusze i inni gracze z wysokš ekspozycjš pozostanš cierpliwi, zwłaszcza po wyprzedaży z ubiegłego tygodnia.

Wiele zależy od pozycjonowania się rynku. Długie pozycje, które osišgnęły poziom ponad 1 miliarda baryłek w lutym, mogš stać się przedmiotem silnej korekty, podczas gdy grajšcy na krótko powoli wychodzš z hibernacji. Zmniejszenie liczby długich pozycji w stosunku do krótkich pomoże w stabilizacji rynku.

Po spadku, ceny WTI i Brent znalazły wsparcie w pobliżu pierwszych kluczowych poziomów technicznych, które odpowiadajš 38,2% zniesienia ostatniej wyprzedaży (tak jak przedstawiono na poniższym wykresie WTI). Rynek będzie kontynuował konsolidację, dopóki poziomy $48/baryłkę w przypadku WTI i $51,15/ baryłkę w przypadku Brent nie zostanš złamane.  

Ceny WTI zatrzymały się na pierwszej przeszkodzie
SaxoTraderGO

Ole Hansen, szef działu strategii rynków towarowych, Saxo Bank

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL