Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż: Ksenofobia dzieli Polaków

Dla 44 proc. badanych Marsz Niepodległoœci był „imprezš patriotycznš”
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Znaczna grupa badanych – od 18 do 36 proc. – jest niechętnie lub wrogo nastawiona do obcych. Zgodnie z definicjš słownikowš taka postawa to ksenofobia.

Najnowszy sondaż IBRIS wykonany na zlecenie „Rzeczpospolitej" skoncentrowany jest na postawie polskiego społeczeństwa wobec innych kultur, ras, islamu i oceny własnego narodu. Wyniki sš alarmujšce.

Na pytanie o to, czy jeżeli w Polsce zacznš osiedlać się ludzie innych ras (czarnej lub żółtej), to Polska może przestać istnieć, twierdzšco odpowiedziało aż 17,8 proc. badanych. Warto zwrócić uwagę, że pytanie zadano w sposób bardzo twardy, nie o to, czy się inne rasy np. lubi, tylko o to, czy zagrażajš one Polsce. I prawie jedna pišta badanych tak właœnie uważa.

Znacznie głębszy strach przed islamem. Ponad 35 proc. twierdzšco odpowiada na pytanie o to, czy religia ta zagraża Polsce. Warto zauważyć, że najdalsi od takiej opinii sš ludzie młodzi. W grupie 18–29 lat tylko 8 proc. upatruje w islamie zagrożenia dla Polski. Najwięcej zwolenników ma ten poglšd wœród badanych w œrednim wieku – 50–59 lat – aż 52 proc.

Widoczne jest też zróżnicowanie odpowiedzi ze względu na miejsce zamieszkania. Rysuje się tu ostra tendencja: im mniejsza miejscowoœć, tym większe poczucie zagrożenia. Na wsi dochodzšce do 55 proc., podczas gdy w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców nie przekraczajšce 13 proc.

Ponad 35 proc. badanych jest przekonane, że „Polska kultura jest bardziej wartoœciowa od kultur krajów sšsiednich". To oznacza, że osoby deklarujšce takie przekonanie czujš wyższoœć nad Niemcami, Czechami, Słowakami, Ukraińcami, Rosjanami...

Jeœli do tego dodamy jeszcze odpowiedzi na pytania o ocenę Marszu Niepodległoœci, który dla 44 proc. badanych był „imprezš patriotycznš", a nacjonalizm i antysemityzm „to nieistotny margines tego wydarzenia" – to widać, że respondenci nie sš odporni na wirus ksenofobii. Trzeba też podkreœlić, że dokładnie tyle samo badanych nie zgadza się z takš ocenš marszu. Przepaœć ta wydaje się trudna do zasypania.

– Ten podział jest taki w dużej mierze, jak pęknięcie polityczne – uważa prof. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas. – To jest polaryzacja pokrywajšca się z podziałami dotyczšcymi innych kwestii. Takie „przepołowienie" powtarza się w wielu analizach.

Profesor Mocek zwraca uwagę na to, że np. na wsiach Marsz Niepodległoœci kojarzy się po prostu z patriotyzmem, co wynika także ze Ÿródeł informacji, jakimi dysponujš obywatele. – Nie sšdzę, by media publiczne pokazywały kompromitujšce transparenty dotyczšce „białej rasy" – dodaje. – Racje miała prof. Jadwiga Staniszkis w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej", mówišc, że PiS za pomocš państwa zabrało się za zmienianie narodu.

Badanie przeprowadzono 16-17 XI 2017 r. na grupie 1100 respondentów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL