Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ślubny efekt Biedronia

Robert Biedroń udzielił w sobotę pierwszego œlubu: Magdalenie Sasiuk i Łukaszowi Komorowskiemu
Rzeczpospolita, Marcin Kamiński
Miasta spodziewajš się więcej wniosków od narzeczonych, by œlubu udzielił im sam prezydent.

Informacja o kolejce nowożeńców, którzy chcš złożyć przysięgę małżeńskš w Słupsku przed prezydentem tego miasta Robertem Biedroniem, obiegła media w zeszłym tygodniu. W sobotę Biedroń udzielił pierwszego œlubu Magdalenie Sasiuk i Łukaszowi Komorowskiemu. – Byłem zdenerwowany, szczęœliwy i wzruszony, ale jest jeszcze coœ, czego się wstydzę. Byłem też zazdrosny – mówił po uroczystoœci.

Nazwisko Biedronia przycišga do Słupska nowożeńców z innych miast. Terminy sš już zajęte do maja, bo USC dla prezydenckich œlubów przeznacza tylko jednš sobotę w miesišcu. Już się mówi o tym, że Słupsk może zostać polskim Las Vegas z powodu popularnoœci swego prezydenta.

– Spodziewamy się, że u nas próœb o œlub udzielony przez prezydenta też może być teraz więcej – mówi Antoni Pawlak, rzecznik Gdańska. I od razu zastrzega: – Jeœli ich liczba znaczšco wzroœnie, prezydent zacznie odmawiać. Od udzielania œlubów jest przede wszystkim Urzšd Stanu Cywilnego.

Monika Chylaszek, rzeczniczka Krakowa, mówi, że już odczuwajš efekt Biedronia. – W ubiegłym tygodniu, gdy prezydent Słupska zaczšł opowiadać w mediach o dużym zainteresowaniu udzielanymi przez niego œlubami, mieliœmy podobne pierwsze zapytania – opowiada. Podkreœla, że prezydent Jacek Majchrowski będzie odmawiał, bo jest osobš bardzo zajętš. Wczeœniej godził się tylko w przypadku najbliższych współpracowników.

Podobnie mówi Kamila Busłowska z ratusza w Białymstoku, która tłumaczy, że prezydent ma dużo swoich obowišzków, a sprawy zwišzane z udzielaniem œlubów cywilnych należš do kompetencji kierownika i zastępcy urzędu stanu cywilnego.

Anna Dyksińska z Sopotu przypomina zaœ ewentualnym chętnym, że prezydent ma napięty kalendarz. – Sšdzę, że pary zdeterminowane, by wzišć œlub, większš wagę będš przywišzywać do daty aniżeli do osoby udzielajšcej – dodaje urzędniczka.

A rzecznik Łodzi Marcin Masłowski mówi, że „skoro przez cztery lata było tylko kilka próœb o prezydencki œlub, to nie sšdzi, by nagle przerodziło się to w setki czy tysišce".

Do tej pory œluby udzielane przez włodarzy miast rzeczywiœcie były rzadkoœciš. Jak sprawdziliœmy, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc udzielił ich dotšd pięciu, prezydent Kielc Wojciech Lubawski – trzech, a prezydent Lublina Krzysztof Żak – jednego. Na poczštku poprzedniej kadencji. – To był wyjštek – tłumaczy rzeczniczka Lublina Beata Krzyżanowska.

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz w dwu poprzednich kadencjach  przysięgę małżeńskš przyjęła od pięciu par, z czego dwa przypadki dotyczyły jej najbliższych współpracowników.

W Krakowie mówiš nam o kilku zaledwie œlubach i to też udzielonych przez Jacka Majchrowskiego współpracownikom.

W Łodzi Hanna Zdanowska w poprzedniej kadencji udzieliła kilkunastu œlubów, prezydent Gdańska Piotr Adamowicz – dokładnie 18. – Zwykle pary, które chciały złożyć przed nim przysięgę, tłumaczyły to zwišzkiem z Gdańskiem, tym, że tu mieszkajš, pracujš, płacš  podatki i głosujš – wylicza rzecznik ratusza Antoni Pawlak.

W Sopocie prezydent Jacek Karnowski przyjšł przysięgę od trzech par.

Sš jednak miasta jak Gorzów, Białystok, Wadowice czy Starachowice, gdzie nie było dotšd zwyczaju, by przysięgi małżeńskiej wysłuchiwał prezydent czy burmistrz.  – Jeœli jakaœ para będzie chciała złożyć przysięgę małżeńskš przed prezydentem, on takiego œlubu udzieli – zapewnia Iwona Ogrodowska, rzeczniczka Starachowic. A  Ewa Całus, wiceburmistrz Wadowic, dodaje, że jeœli do nich wpłynie taka proœba, to „urzšd jš rozważy".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL