Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Polacy coraz chętniej żeniš się z Ukrainkami

Fotorzepa, Michał Walczak
Coraz więcej obywateli Polski bierze œlub z obcokrajowcami. To przeważnie zwišzki małżeńskie zawierane przez Polaków z Ukrainkami.

Z danych GUS wynika, że w ostatnich latach liczba œlubów między Polakami a obywatelami innych państw poszła w górę aż o 37,8 proc. – z 3367 w 2015 r. do 4662 w roku następnym. – Za wzrost ten odpowiedzialni sš przede wszystkim mężczyŸni z polskim obywatelstwem, którzy żeniš się z obywatelkami innych państw – twierdzi w najnowszym raporcie dotyczšcym małżeństw polsko-ukraińskich prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego.

Z opracowania tego wynika, że przybyło przede wszystkim małżeństw Polaków z Ukrainkami. To było 298 małżeństw w 2011 r., 424 w 2013 r., 573 w 2015 r. i 782 w 2016 r.

– W Polsce mieszka coraz więcej Ukraińców, a ok. 35 tys. to ludzie młodzi, którzy tu kończš studia, znajdujš pracę i układajš swoje życie osobiste. Wielu z nich wišże się z Polakami, stšd wzrost liczby takich œlubów – tłumaczy Piotr Tyma, prezes Zwišzku Ukraińców w Polsce. Jak podkreœla, między mieszkańcami obu tych krajów nie ma większych barier kulturowych ani językowych, co pozwala im na łatwe wchodzenie w relacje osobiste.

Poza Ukrainkami polscy mężczyŸni na żony chętnie wybierajš sobie Rosjanki i Białorusinki (w 2016 r. było to odpowiednio 107 i 99 œlubów).

Co ciekawe, równie szybko roœnie liczba małżeństw zawieranych na terenie Polski przez pary ukraińskie (było to 10 w 2010 r., 49 w 2015 r. i 68 w 2016 r.). – To także pokazuje, że imigranci ze Wschodu się w naszym kraju „zadomawiajš" – twierdzi w raporcie Szukalski.

W 2016 r. małżeństw polsko-ukraińskich najwięcej zawarto na terenie województwa mazowieckiego – aż 255. Rok wczeœniej było to 213 zwišzków. Na drugim miejscu znalazło się województwo lubelskie, gdzie w 2016 r. odnotowano 97 takich œlubów (w 2015 – 80) oraz Dolny Œlšsk, gdzie zawarto 79 takich œlubów (rok wczeœniej było to 61).

W trzech województwach pomiędzy rokiem 2015 a 2016 liczba małżeństw polsko-ukraińskich się zmniejszyła. To kujawsko-pomorskie, opolskie i podlaskie. We wszystkich pozostałych poszło w górę, w kilku (œlšskie, podkarpackie i zachodniopomorskie) co najmniej o połowę. W Wielkopolsce nawet liczba ta się podwoiła.

Œlubne statystyki częœciowo pokrywajš się ze złożonš w tych regionach liczbš oœwiadczeń o zamiarze zatrudnienia pracowników ze Wschodu. Według danych resortu rodziny i pracy najwięcej pracowników z Ukrainy przebywa w okolicach Warszawy i Wrocławia. W tych regionach wykonujš oni nie tylko proste prace w rolnictwie, budownictwie czy domach prywatnych. Chłonne rynki pracy w dużych aglomeracjach przycišgajš także lekarzy oraz informatyków.

Z kolei na LubelszczyŸnie duża liczba mieszanych zwišzków wynika nie z liczby pracowników, ale z bliskoœci miejsca zamieszkania. Podobnie jest na Podkarpaciu, gdzie w 2016 r. zawarto 62 takie małżeństwa.

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach liczba takich małżeństw będzie rosła, bo jak oceniajš demografowie, największy wysyp takich œlubów ma miejsce pięć–szeœć lat po rozpoczęciu masowego napływu. – Powinniœmy oczekiwać, że następne dwa–cztery lata okażš się okresem dochodzenia do maksymalnej liczby takich zwišzków – podsumowuje Szukalski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL