Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż: Czy pomnik smoleński stawiać na placu Piłsudskiego

Twitter/Hanna Gronkiewicz-Waltz
Czy pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej powinien stanšć na warszawskim placu Piłsudskiego? Polacy nie majš wštpliwoœci – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

W lutym na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się prace nad budowš pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas ostatniej miesięcznicy smoleńskiej zapowiedział, że pomnik jego brata nie powstanie na rocznicę katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia zostanie postawione "coœ w rodzaju cokołu, postumentu, który będzie symbolizował ten pomnik".

„Dziœ plac Piłsudskiego jest jednym z nielicznych już miejsc, które łšczš Polaków. To przestrzeń œwieckiego sacrum, gdzie oddawany jest hołd wszystkim, którzy zginęli za ojczyznę, niezależnie od wyznania, poglšdów politycznych, narodowoœci. Na drugim końcu placu stanšł tylko pomnik samego Marszałka oraz krzyż upamiętniajšcy apel Jana Pawła II z 1979 r., po którym rok póŸniej zrodziła się Solidarnoœć. Budowa nowych pomników naruszy neutralnoœć tego miejsca w oczach przynajmniej połowy społeczeństwa, która uważa, że formatu zmarłego prezydenta nie można porównać ani z Józefem Piłsudskim, ani z Karolem Wojtyłš” – oceniał jednak Jędrzej Bielecki na łamach „Rzeczpospolitej”.

Większoœć respondentów (61 proc.) uważa, że pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej nie powinien stanšć w Warszawie na placu Piłsudskiego. Zwolennikami takiej lokalizacji jest 18 proc. ankietowanych, a 21 proc. badanych nie umiało w tej sprawie zajšć jednoznacznego stanowiska.

- Przeciwnikami postawienia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego jest 62 proc. kobiet i 59 proc. mężczyzn. Przeciwni postawieniu pomnika na Placu Piłsudskiego sš częœciej osoby majšce 50 i więcej lat (63 proc.), badani o wykształceniu œrednim (62 proc.), respondenci o dochodzie powyżej 5000 złotych (71 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (74 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Jak sygnalizujš to liczni reprezentanci polskiej sfery publicznej w katastrofie smoleńskiej zginęła jedna trzecie polskiej elity politycznej. Rodzi to istotne konsekwencje dla procesu podejmowania decyzji o miejscu usytuowania pomnika wszystkich, podkreœlam - wszystkich ofiar tej katastrofy. Nie powinna to być zatem decyzja rzšdowa, tylko należy jej nadać rangę demokratycznie dokonanego wyboru. Skoro aż tak wielu respondentów jest przeciwnych lokalizacji pomnika na  placu Piłsudskiego (przy także wielu, którzy nie majš w tej sprawie zdania), to potrzeba dyskusji na ten temat jest bardziej niż potrzebna. Wybór miejsca jako konsekwencji demokratycznie podjętej decyzji byłby zgodny z logikš demonstrowanš przez obóz rzšdzšcej prawicy stale powołujšcej się na wolę narodu – komentuje prof. Wawrzyniec  Konarski, politolog z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

"Wszystkie pomniki Kaczyńskich, idę o zakład, będš kiedyœ zdjęte z różnych powodów. Po prostu nie zasługujš, nawet ubliżajš odpowiedzialnoœci za decyzje, za przewidywalnoœć. To musi i będzie rozliczone, przez fakty dokonywane nie zakrzyczy się prawdy i odpowiedzialnoœci" - napisał natomiast Lech Wałęsa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL