Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ortodoksyjni Żydzi zamazujš banknoty, bo sš na nich kobiety

Bank of Israel
Duża częœć ortodoksyjnych Żydów zaczęła zamazywać lub przekreœlać podobizny kobiet na nowych banknotach izraelskich, wprowadzonych oficjalnie do obiegu 23 listopada - informuje Katolicka Agencja Informacyjna. Na pienišdzach wartoœci 20 i 100 nowych szekli przedstawiono czołowe poetki żydowskie pierwszej połowy XX wieku: Rachel Bluwstein i Leah Goldberg.

Jak twierdzi jeden ze sprzedawców, którego cytuje KAI, ci, którzy tak postępujš, robiš to dlatego, że nie chcš patrzeć na obce kobiety. Ortodoksyjni Żydzi odmawiajš też wyjmowania z bankomatów nowych szekli i w banku lub w sklepie żšdajš wydawania im starych pieniędzy.

Już wczeœniej kontrowersje wœród społeczeństwa wzbudził banknot 50-szeklowy. Wpływowy izraelski rabin Benzion Mutzafi wydał orzeczenie, które zabrania wierzšcym patrzenie na ten banknot, ponieważ znajduje się na nim wizerunek hebrajskiego poety, który ożenił się z chrzeœcijankš.

Chodzi o Saula Czernichowskiego, jednego z najwybitniejszych poetów hebrajskich. Urodzony w Rosji poeta poœlubił Rosjankę Melanię Karlowš i miał z niš córkę Isoldę.

Dr Hagi Ben-Artzi, brat żony premier Beniamina Netanjahu powiedział, że użycie grafiki z Czernichowskim jest "obrazš". - Saul Czernikowski stał się symbolem asymilacji, asymilacyjnej ideologii - powiedział w Israel National News. - Nie do pomyœlenia jest, aby taka osoba, mogła się stać symbolem w państwie Izrael - dodał.

W lutym gazeta "The Jerusalem Post" informowała że Żydzi należšcy do grupy charedim, otrzymajš specjalne wydanie katalogu IKEA - takie, w którym nie ma zdjęć z kobietami. Na szwedzkiego giganta spadła fala krytyki.

ródło: rp.pl/ KAI

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL