Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż: Repolonizacja mediów. Jak radykalna?

123RF
Ile powinna wynosić górna granica udziału zagranicznego kapitału w polskich mediach? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

- Władza według Konstytucji RP należy do obywateli, czyli do Polaków. W zwišzku z tym ta czwarta władza - która ma bardzo duży wpływ, bo komunikuje różne rzeczy, może zmieniać nastroje społeczne - też powinna należeć do Polaków. To też jest rodzaj władzy państwowej - władza nad opiniš i poœrednictwo w przekazywaniu opinii – tłumaczył w połowie wrzeœnia Paweł Lewandowski, wiceminister kultury bezpoœrednio koordynujšcy prace nad przepisami o dekoncentracji mediów.


O tym, że dekoncentracja mediów to jedna z reform, które PiS chce przeprowadzić w najbliższym czasie, mówił pod koniec lipca w TV Trwam prezes partii Jarosław Kaczyński; póŸniej potwierdził to wiceminister kultury Jarosław Sellin. Sellin zapowiedział, że projekt ustawy o dekoncentracji struktur właœcicielskich w mediach zostanie ogłoszony wczesnš jesieniš.

Częœciej niż co trzeci ankietowany uważa, że górna granica udziału zagranicznego kapitału w polskich mediach nie powinna przekraczać 25 proc. Co pišty badany jest zdania, że takich ograniczeń nie powinno być w ogóle.- Częœciej za niewprowadzaniem takich ograniczeń sš mężczyŸni (24 proc. vs 19 proc. kobiet). Wraz ze wzrostem wieku roœnie odsetek osób, które również sš za brakiem takich ograniczeń, ale jednoczeœnie co trzeci ankietowany powyżej 50. roku życia uważa, że zagraniczny kapitał w polskich mediach nie powinien przekraczać 25 proc. - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że wprowadzenia takiego limitu chcš też częœciej badani o wykształceniu œrednim (36 proc.), o dochodzie do 1000 zł (40 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (40 proc.).

- Bardzo interesujšce wyniki sondażu oznaczajš, niezależnie od sporej dezorientacji w tej dziedzinie, że większoœć badanych nie popiera nadmiernych ograniczeń obecnoœci zagranicznego kapitału w mediach w Polsce. Jeżeli bowiem odrzucić brak wyraŸnych odpowiedzi, zaœ do tych, którzy uważajš, że w tej dziedzinie nie powinno być żadnych ograniczeń, dodać osoby, które dopuszczajš górnš granicę kapitału obcego przekraczajšcš pułap 25 proc. to okaże się, że zwolennikami liberalnych rozwišzań obecnoœci kapitału obcego w mediach jest ponad  połowa badanych – wylicza w rozmowie z serwisem rp.pl prof. Stanisław Jędrzejewski, medioznawca.

Zdaniem Andrzeja Zarębskiego, eksperta medialnego i b. sekretarza KRRiT, nie ma na rynku medialnym podmiotów mogšcych nadużywać swojej przewagi i zaburzać uczciwš konkurencję.

A według Marka Sowy, b. prezesa m.in. Agory i UPC Polska, w całej sprawie chodzi o chęć uzyskania politycznej kontroli i w konsekwencji upartyjnienie kolejnych obszarów w polskich mediach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL