Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Dlaczego zdejmujš prezerwatywę bez wiedzy partnerki?

Fotolia
"Stealthing", czyli œcišganie przez mężczyzn prezerwatywy w trakcie seksu bez wiedzy partnerki to coraz częstsze zjawisko. Co sšdzš o nim mężczyŸni, którzy jš wykorzystujš?

Zdjęcie prezerwatywy podczas seksu było przedmiotem wielu dyskusji, ponieważ w zeszłym miesišcu opublikowane zostało badanie na ten temat.

Zostało ono uznane za przestępstwo seksualne, a w tym tygodniu dodano je także do definicji gwałtu w prawie kalifornijskim.

- Zdjęcie prezerwatywy bez wiedzy partnerki jest gwałtem - mówi Cristina Garcia, która przewodniczy Prawodawczemu Zgromadzeniu Kobiet. - Penetracja bez zgody to gwałt - dodaje.

Choć większoœć osób podziela tę opinię, jest jednak wielu mężczyzn, którzy regularnie ukrywajš to przed swoimi partnerkami seksualnymi. Jedna z takich osób anonimowo porozmawiała z „Independent”, aby wyjaœnić, dlaczego to robi.

Główny powód? "Ponieważ czuje się lepiej bez prezerwatywy.”

W rozmowie mężczyzna powiedział, że nie jest zaniepokojony ryzykiem zajœcia w cišżę przez partnerkę ani zarażenia się chorobami przenoszonymi drogš płciowš. - Naprawdę nie chcę, żeby moja partnerka zaszła w cišżę, więc zdecydowanie nie zostawiłbym œladu. Jeœli chodzi o choroby weneryczne, nie chcę ich, ale ryzykowałbym - mówi.

Pomimo, że mężczyzna podkreœla, że nie bada się po odbyciu każdego stosunku seksualnego, mówi, że jest pewny swojego zdrowia. - Istnieje ryzyko, ale wszyscy to robimy - zaznacza. 

Mężczyzna przyznaje, że prezerwatywę zdejmuje podczas większoœci stosunków seksualnych, nawet jeœli zostanie poproszony o zabezpieczenie. Podkreœla jednak, że nie odbywa się to tak często, jak może się wydawać. - Ludzie sš całkiem spokojni w sprawie uprawiania seksu bez prezerwatywy - podkreœla.

Jak mówi, choć w większoœci przypadków jego partnerzy seksualni nie zauważajš kiedy zdejmuje prezerwatywę, został już na tym złapany. - Nikt nigdy nie jest zły. Jeœli ktoœ poprosi o to, żebym założył prezerwatywę ponownie, zrobię to. To sprawiedliwe - mówi.

Mężczyzna nie uważa „stealthingu" jako łamania prawa wobec swoich seksualnych partnerów. - Najpierw zakładam prezerwatywę, a jeœli nie zostało nic powiedziane, zdejmuję jš. Nie sšdzę, że to łamanie prawa - podkreœla. - Bardziej martwię się, że zarażę się chorobš wenerycznš, niż, że ktoœ naœle na mnie prawnika z powodu oszustwa - zaznacza. Co jest najbardziej niepokojšce, mężczyzna powiedział, że większoœć jego znajomych jest tego samego zdania.

W styczniu szwajcarski sšd uznał winnym gwałtu mężczyznę, który w trakcie seksu zdjšł prezerwatywę bez wiedzy partnerki. Sędzia tłumaczył, że do seksu by nie doszło, gdyby kobieta wiedziała, że partner nie będzie miał na sobie prezerwatywy. 

ródło: independent.co.uk