Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Irlandzki sšd uderza w reputację polskich sędziów - komentuje Tomasz Pietryga

AdobeStock
Spór o polskš praworzšdnoœć z fazy politycznej wszedł w fazę prawnš. Czy zagraniczne jurysdykcje zacznš wkrótce oceniać na ile polscy sędziowie dajš rękojmię wydawania niezawisłych wyroków?

Decyzja irlandzkiego sšdu o wstrzymaniu realizacji wniosku ekstradycyjnego Polaka do kraju to przede wszystkim wielki sukces polskiej opozycji. Borys Budka i jego koledzy od dłuższego czasu starali się przekonywać zagranicznš opinię publicznš, że niezależnoœć sšdownictwa jest zagrożona.

Schodzšc na grunt codziennej pracy orzeczniczej sšdów, które wydajš każdego roku miliony wyroków, takie groŸby można było traktować dotšd bardziej w kategoriach retoryki politycznej niż rzeczywistego zagrożenia, które potwierdzałyby tezę, że sšdy pracujš dziœ pod polityczne dyktando, a sędziowie stracili „przymiot niezawisłoœci".

Dotšd żadne instytucje ani krajowe, takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, ani unijne, jak Komisja Europejska nie odnotowały indywidualnego przypadku, kiedy sędzia wydawał wyrok pod wpływem czy pod dyktando konkretnego polityka lub ministra, uginajšc się pod jego presjš.

Irlandzki sšd doœć szczegółowo wyłuszczył powody wstrzymania ekstradycji Polaka. Jednym z nich jest sprawowanie przez jednš osobę funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwoœci, który ma wpływ na obsadzę prezesów sšdów. Szkoda tylko, że sšd w Dublinie nie wiedział, że poza 5 letnim epizodem funkcja PG i MS spoczywała w Polsce zawsze w ręku jednej osoby. Taki model jest zresztš popularny w wielu krajach UE.

Zobacz także:

ENA to zaufanie, nie ma zaufania nie ma też ENA

Sšd wstrzymuje ekstradycję. Obawa o stan polskich sšdów

Co grozi Polsce po decyzji irlandzkiej sędzi

Warchoł: dubliński sšd prezentuje podwójne standardy

Irlandzka sędzia nie zablokuje Temidy przez granicę 

 

Zastosowana przez sšd w Irlandii argumentacja, co jest chyba najbardziej bolesne - uderza w reputację polskich sędziów. Sugerowana podatnoœć na wpływy polityczne czy sugestie wszechmogšcych prezesów sšdów sytuuje ich morale i niezawisłoœć bardzo nisko, gdzieœ na poziomie krajów kaukaskich. Jeżeli przyjmiemy, że niezawisłoœć jest cechš indywidualnš, opartš na sumieniu, etyce, wewnętrznej odpornoœci na wpływy zewnętrzne, trudno będzie liniowemu sędziemu zaakceptować argumentację kolegów z Irlandii.

Być może na taki obrót sprawy wojujšcy sędziowscy aktywiœci zacznš zacierać ręce, bo jest to ekstra paliwo do kolejnej batalii z rzšdem, ale dla ogółu sędziów nie jest to sytuacja komfortowa. Bo z takiej oceny może wynikać, że stan ducha kadry sędziowskiej jest zły, a podatnoœć na polityczne wpływy duża. Żaden sędzia nie może tego przyjšć.

Oczywiœcie ogromne zasługi dla całej sytuacji ma PiS, który od dłuższego czasu stara się kreować wizerunek sędziego „złodzieja" i „osoby niekompetentnej", bazujšc na incydentalnych przypadkach. Utrwalaja tym samym narrację o zapaœci moralnej polskiej Temidy, która ma być tłem do forsowania agresywnych, idšcych po bandzie reform.

Teraz wštpliwoœci irlandzkiego sšdu oceni Trybunał Sprawiedliwoœci UE w Luksemburgu, który odpowie na tzw. pytanie prejudycjalne. Znacznie tej odpowiedzi może być ogromne, bo może być prawnym drogowskazem dla sšdów w całej UE w innych sprawach.

W ten oto sposób spór o polskš praworzšdnoœć wszedł w nowš fazę. Dotšd toczył się w ramach politycznego sporu między UE a rzšdem w Warszawie, teraz stał się sporem prawnym. Innymi słowy standardy polskiego sšdownictwa będš oceniane przez jurysdykcje innych państw.

Jeżeli Luksemburg nie podzieli obaw sšdu w Dublinie, na pewno cała sytuacja wzmocni polskie władze w sporze z Komisjš Europejskš i opozycjš wewnętrznš.

Ocena negatywna wywoła odwrotny skutek i może mieć siłę bomby atomowej. Da nie tylko paliwo opozycji i Brukseli w sporze politycznym z PiS, ale stworzy możliwoœć nieakceptowania polskiego ustawodawstwa i niezależnoœci polskich sšdów nie tylko w sprawach o ekstradycje, ale wszystkich innych (gdzie przystankiem poœrednim będš sprawy spadkowe, rozwodowe czy majštkowe). Bo zawsze jedna ze stron powołujšc się na uzasadnienie Trybunału w Luksemburgu będzie mogła wskazać, że polskie sšdy nie sš zbyt wiarygodne aby rozstrzygać w takich sprawach, a sędziowie nie dajš rękojmi niezawisłoœci.

W ten sposób skutki nieodpowiedzialnych reform zainicjowanych przez Zbigniewa Ziobro mogš zaczšć dotykać zwykłych obywateli.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL