Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Think tanki: jak zreformować Trybunał Konstytucyjny

Fotorzepa, Marta Bogacz
Podstawš kompromisu mogłoby być zrównoważenie prawa Trybunału do blokowania polityki większoœci parlamentarnej z rolš obrońcy praw i wolnoœci obywateli.

16 organizacji pozarzšdowych i think tanków  zaapelowało o zażegnania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. ,

Pod „10 tezami o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego", przygotowanymi przez dr. Arkadiusza Radwana, prezesa Instytutu Allerhanda, i dr. Jacka Sokołowskiego, kierownika Centrum Badań Iloœciowych nad Politykš UJ, podpisały się m.in. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Klub Jagielloński, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Ars Legis – Stowarzyszenie im. œw. Ivo Helory, patrona prawników.

– Ambicjš organizacji, które reprezentujš różne opcje polityczne, nie było rozwišzanie obecnego klinczu wokół wyboru sędziów TK, ale spojrzenie dalej na rolę Trybunału, odpowiedŸ na pytanie, jaki on ma być – powiedział „Rzeczpospolitej" dr Radwan.

Podstawš formuły kompromisowej mogłoby się stać założenie, że pozycja ustrojowa polskiego sšdu konstytucyjnego wymaga zrównoważenia jego prawa do blokowania polityki większoœci z rolš obrońcy praw i wolnoœci jednostki.

Zdaniem organizacji należy też rozważyć, czy praŸródłem konfliktu o Trybunał nie jest właœnie ukształtowanie jego uprawnień, które sprawia, że spełnia swojš rolę obrońcy jednostki za pomocš instrumentów zanadto ingerujšcych w kreowanie polityki społeczno-gospodarczej rzšdu i stojšcej za nim parlamentarnej większoœci.

Analizy wymaga szeroko skonstruowana legitymacja do wnoszenia o zbadanie konstytucyjnoœci ustawy w trybie kontroli abstrakcyjnej (m.in. przez posłów). Nierzadko takie wnioski motywowane sš politycznie. Jednoczeœnie zbyt małe sš możliwoœci Trybunału podejmowania skutecznej interwencji w sytuacjach, w których dochodzi do naruszeń praw jednostki w konkretnym postępowaniu (tego dotyczš skargi konstytucyjne i pytania sšdów).

Proponowane zmiany pozwoliłyby na silniejsze zaakcentowanie roli sšdu konstytucyjnego jako gwaranta praw i wolnoœci jednostki oraz wzrost zaufania społecznego do Trybunału i jego demokratycznej legitymacji. Temu powinny też służyć – zdaniem organizacji, które podpisały się pod apelem adresowanego do decydentów politycznych.– zmiany procedury wyłaniania sędziów. To one bowiem stały się zarzewiem obecnego konfliktu i jego eskalacji. Ograniczenie możliwoœci ingerowania przez Trybunał Konstytucyjny w bieżšcš politykę sprzyjać będzie osišgnięciu kompromisu co do nominacji sędziów.

Wdrożenie propozycji wymagałoby zmiany konstytucji, a do tego potrzeba większoœci 2/3 w Sejmie. Czy sš na to jakieœ szanse, pokaże najbliższe posiedzenie Sejmu, rozpoczynajšce się we wtorek 9 lutego. Ma się na nim odbyć pierwsze czytanie projektu Ruchu Kukiz'15 i PiS, który właœnie dotyczy wyboru sędziów Trybunału i zmiany Konstytucji

Aby postulaty zawarte w tezach zostały zrealizowane, konieczne jest otwarcie „okienka dialogu", o co sygnatariusze listu zgodnie apelujš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL