Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Adam Bodnar: Projekt o SN to zła zmiana dla obywatela

Adam Bodnar
Fotorzepa, Robert Gardziński
- To jest tak, jakbyœmy mieli lekarza internistę, który nagle chce dokonywać zabiegu na otwartym sercu i wczeœniej nie skonsultuje się z kardiologami, nie umyje ršk - ocenił projekt PiS o Sšdzie Najwyższym Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

W œrodę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS dotyczšcy Sšdu Najwyższego, który przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt zakłada, że "z dniem następujšcym po dniu wejœcia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzš w stan spoczynku, z wyjštkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci.

- To jest zmiana, która spowoduje, że wymiar sprawiedliwoœci zostanie podporzšdkowany politykom - powiedział w TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

- Sšdy sš najważniejszym mechanizmem ochrony naszych praw i wolnoœci. Do sšdów się zwracamy, kiedy państwo nam zagraża, kiedy chcemy rozstrzygnšć różnego rodzaju kłopoty. Sšdy, żeby należycie wykonywały swojš funkcję obrońcy praw, muszš być niezależne - dodał.

RPO uważa, że złożony projekt jest chyba autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwoœci. - Tam jest jeden fragment dotyczšcy postępowań dyscyplinarnych, gdzie jest akurat cytowana ksišżka, którš redagowałem razem z Piotrem Kubaszewskim. Jestem w stanie się założyć, że ci posłowie, którzy się podpisali sami z siebie na tę ksišżkę nie trafili, żeby uzasadnić jednš z tez, w tym projekcie - skomentował.

- To był projekt ministerialny moim zdaniem. Tylko ministerstwo dobrze wie, że gdyby to był projekt ministerialny, to musi przechodzić przez wszystkie procedury - dodał.

Więcej: TVN24

ródło: TVN24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL