Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Talaga: Marsz ku Europie narodów

Pixabay
Pištkowy szczyt UE w Brukseli rozpocznie międzypaństwowš debatę nad przyszłym kształtem Komisji Europejskiej i całej UE. Jest nad czym dyskutować, bo Wspólnota wprawdzie poradziła sobie z kryzysem fiskalnym i kwitnie gospodarczo, ale politycznie nadal panuje w niej marazm.

Polska nie może dać się wypchnšć z tej dyskusji, przeciwnie – powinniœmy aktywnie narzucać jej agendę. Nieprawdš jest bowiem, że jesteœmy w UE osamotnieni z naszš wizjš wspólnotowoœci, wiele innych państw myœli podobnie i mamy szansę wypromować Europę narodów kosztem Europy federalnej.

Kiedy we Francji prezydent Emmanuel Macron zaproponował powołanie wspólnego budżetu strefy euro i jej ministra finansów, powiało grozš podziału UE na strefę szybkiej integracji i peryferia. Kiedy w Niemczech lider SPD Martin Schulz ogłosił plan budowy Stanów Zjednoczonych Europy do 2025 r., wróciło widmo federacji. Dziœ oba projekty pleœniejš na œmietniku historii. Europy dwóch prędkoœci nie będzie, bo nie chcš jej Niemcy, co zapisano w umowie koalicyjnej chadecji i SPD, federacji też nie, gdyż jej promotor pożegnał się z fotelem przewodniczšcego SPD i tym samym stanowiskiem wicekanclerza w przyszłym rzšdzie.

Oddala się również perspektywa karania Polski za reformę sšdownictwa. Nie dlatego, że nasz rzšd stał się bardziej spolegliwy, wielu krajom UE nie podoba się perspektywa, by Komisja Europejska miała być sędziš jakiegokolwiek państwa Wspólnoty. Niezależnie od wizji federalistów oraz ambicji unijnych urzędników najwyższych szarży w UE rzšdzš państwa i ani myœlš oddawać swoich prerogatyw instytucjom ponadnarodowym. Komisja Europejska, wbrew własnemu mniemaniu, nie ma dziœ wysokich notować, stšd też debata nad jej reformš.

Dla Polski najkorzystniejszym rozwišzaniem byłaby w ogóle likwidacja KE, a także Parlamentu Europejskiego, który nie ma prawdziwego mandatu wyborczego, z tego powodu, że nie istnieje europejski wyborca. Elekcje do PE sš wszędzie elementem wewnętrznej gry politycznej. To instytucja bodaj najbardziej zafałszowana i najmniej pasujšca do politycznej rzeczywistoœci w Europie.

Rzšdzić Uniš powinna Rada Europejska, organ składajšcy się z liderów suwerennych państw wyłonionych w faktycznych wyborach, a nie ich unijnej imitacji. Tylko oni mogš skutecznie reprezentować sprawy swoich narodów, a w efekcie interes wspólnotowy, który może być jedynie wypadkowš interesów narodowych. Nie ma i nie będzie żadnego interesu unijnego, gdyż nie istnieje unijne państwo.

Taka Wspólnota to stan idealny, jego realizacja wymagałaby zmian traktatowych, a przy obecnych rozbieżnoœciach w UE byłoby to otwarcie puszki Pandory. Niech jednak Europa narodów pozostanie drogowskazem pokazujšcym, dokšd chcemy iœć. Wtedy łatwiej będzie meandrować w bieżšcej polityce, wszak nawet w ramach traktatu lizbońskiego można osłabiać pozycję UE i parlamentu, wzmacniajšc jednoczeœnie siłę państw narodowych scalonych wspólnym rynkiem. Š?

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute. Artykuł oddaje jego prywatne poglšdy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL