Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Znaleźć sposób na pracownika

123RF
Firmy liczš, że uniknš podwyżek płac, a kandydatów do pracy przycišgnš etatem i lepszš ofertš benefitów.

Ponad połowa firm sięgnęła w cišgu minionego roku po nowe (dla nich) metody poszukiwania pracowników. Rosnšce trudnoœci z pozyskaniem kandydatów do pracy skłaniały najczęœciej do publikacji ofert na portalach rekrutacyjnych i zachęcania pracowników, by polecali odpowiednich ludzi – wynika z majowej edycji badania planów pracodawców, które instytut badawczy agencji zatrudnienia Randstad przeprowadza na próbie tysišca pracodawców.

Wielu z nich rozwija też pakiety œwiadczeń pozapłacowych, czyli benefitów, chcšc w ten sposób zwiększyć lojalnoœć załogi i skuteczniej zabiegać o kandydatów do pracy. Tym bardziej że prawie szeœciu na dziesięciu pracodawców ocenia, że potencjalni pracownicy (w tym szczególnie młode pokolenia) majš coraz wyższe wymagania pozapłacowe.

Lepszy pakiet benefitów i nowe metody poszukiwania kandydatów do pracy sš konieczne w sytuacji, gdy chęci do zwiększania zatrudnienia w polskich firmach nie malejš.

Wymuszone podwyżki

Od dwóch lat utrzymuje się ponad 30-proc. odsetek chętnych do rekrutacji nowych pracowników, przy spadku udziału firm planujšcych zwolnienia. Obecnie to zaledwie 5 proc. – najmniej w historii badania, podczas gdy 34 proc. pracodawców (a wœród dużych przedsiębiorstw co drugie) planuje wzrost zatrudnienia w kolejnych szeœciu miesišcach.

Tym planom sprzyja optymizm pracodawców dotyczšcy już nie tylko ich biznesu, ale również całej gospodarki (25 proc. oczekuje jej wzrostu), co wpływa na chęć do zwiększania zatrudnienia. Chęci do podnoszenia wynagrodzeń sš teraz mniejsze – po podwyżkach, które jesieniš ub.r. planowała w kolejnym półroczu rekordowa grupa (44 proc.) firm, na kolejnš falę wzrostu wynagrodzeń szykuje się znacznie mniej, bo 24 proc. pracodawców.

– W minionym półroczu, od końca listopada, płace podwyższyło 58 proc. firm, to rekordowo dużo – podkreœla Katarzyna Gurszyńska z Randstad. Nie dziwi jej, że większoœć pracodawców (71 proc.) zakłada, że utrzyma obecny poziom wynagrodzeń.

– Jest to jednak trochę myœlenie życzeniowe – ostrzega Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Według niego sytuacja na rynku pracy może wymusić dalszy wzrost wynagrodzeń w nadchodzšcych miesišcach. Sprzyja temu malejšce bezrobocie, które w kwietniu spadło do 7,7 proc. (po oczyszczeniu z czynników sezonowych nawet do 7,5 proc. – przypomina Baczewski), a według Eurostatu wynosi zaledwie 5,3 proc.

Zaskoczeni pracodawcy

– W takiej sytuacji trudno się spodziewać stabilizacji płac. Przeciwnie, w kolejnych kwartałach będš one coraz szybciej rosły, gdyż wysoki popyt na pracowników napotka na zmniejszajšcš się ich podaż – przewiduje ekspert Konfederacji Lewiatan. Przypomina, że jesieniš firmy stanš przed kolejnym wyzwaniem zwišzanym ze stabilnoœciš zatrudnienia – obniżkš wieku emerytalnego, która może skłonić do odejœcia z rynku pracy nawet 300 tys. pracowników.

Tymczasem polscy pracodawcy nadal sš zaskoczeni nowš rzeczywistoœciš na rynku pracy. Widać to w badaniu Randstad; choć firmy nieŸle się orientujš w oczekiwaniach pozapłacowych kandydatów do pracy, to rzadko sš gotowe je spełnić. O ile kandydatom najbardziej zależy na opiece medycznej i kartach sportowych, o tyle w ramach benefitów najczęœciej dostajš udział w szkoleniach i firmowy sprzęt (głównie telefon komórkowy).

Lepiej sobie radzš zagraniczni inwestorzy, których nie zniechęca „rynek pracownika". Agata Mężyńska, ekspertka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, podkreœlała, że PAIH pozyskała w 2017 roku już 32 nowe inwestycje generujšce niemal 7 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 27 proc. więcej niż przed rokiem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL