Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Rynek pracy: Rekordowy wysyp ofert zatrudnienia

Fotorzepa
Niełatwo będzie powtórzyć dwucyfrowe tempo wzrostu ogłoszeń o pracy z 2016 roku.

Tak dużego wyboru ofert zatrudnienia, jak w 2016 r., Polacy nie mieli nigdy wczeœniej. Potwierdzajš to najnowsze dane czołowego portalu z ogłoszeniami o pracy, Pracuj.pl, do których dotarła „Rzeczpospolita": w ub. roku opublikowano tam ponad 486 tys. ofert, o 12 proc. więcej niż w 2015 r., gdy ożywienie na rynku pracy było już wyraŸnie widoczne.

Wzrost liczby ogłoszeń miał miejsce niemal we wszystkich branżach i specjalnoœciach (poza edukacjš), a rekordy bił popyt na pracowników działów obsługi klienta – poszukiwanych np. przez call centers – oraz logistyki, gdzie ofert było o ponad jednš pištš więcej niż rok wczeœniej.

Polska w czołówce

– Rok 2016 to trzeci z rzędu, w którym liczba ofert pracy publikowanych na naszym portalu systematycznie wzrastała – mówi Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, właœciciela portalu. – Przełomowy był rok 2013, kiedy liczba ofert pracy zaczęła rosnšć szybciej, niż przewidywali eksperci. Od tego czasu każdy miesišc przynosił poprawę sytuacji – podkreœla.

Jak dowodzi Barometr Ofert Pracy (BOP) Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, który podsumowuje internetowy rynek ofert pracy w Polsce, wyraŸny wzrost aktywnoœci rekrutacyjnej firm nastšpił też na innych portalach. W rezultacie, w 2016 r. BOP był œrednio o 18 proc. wyższy niż w 2015 r.

– Internetowych ofert pracy było najwięcej w historii. Co miesišc publikowano ich œrednio 177 tys., podczas gdy w 2015 r. było to nieco ponad 107 tys. miesięcznie – mówi „Rz" Robert Pater, współautor BOP.

– Pracodawcy sš teraz bardzo zainteresowani każdš nowš formš pozyskania kandydatów do pracy, co widzimy po rosnšcej popularnoœci naszego portalu Kariera.pl, który od grudnia działa w nowej formule – podkreœla Wojciech Wdowiak, wiceprezes Kariera.pl (to wspólny projekt Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej", i Work Service).

Ożywienie aktywnoœci rekrutacyjnej pracodawców, które przełożyło się na szybki spadek bezrobocia, widać było także w urzędach pracy. W 2016 r. zgłoszono tam prawie 1,5 mln wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, o ponad 16 proc. więcej niż rok wczeœniej. Nic więc dziwnego, że według danych Eurostatu z listopada 2016 r. Polska jest w czołówce krajów Unii z najniższym bezrobociem.

Napęd z motoryzacji

Według raportu Pracuj.pl w 2016 r. nadal najbardziej poszukiwani byli specjaliœci od handlu i sprzedaży (ponad 180 tys. ofert) oraz pracownicy działów obsługi klienta, gdzie nastšpił największy wzrost liczby ofert (do 101,5 tys.). Na trzecie miejsce awansowali informatycy, którym – podobnie jak specjalistom od finansów i księgowoœci – sprzyja dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych.

– Oceniamy, że obecnie sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia już w Polsce ok. 225 tys. osób – twierdzi Jacek Levernes, prezes Zwišzku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Oznaczałoby to 27-proc. wzrost liczby pracowników w porównaniu z poczštkiem 2016 r.

Wœród branż napędzajšcych wzrost zatrudnienia i liczby ofert pracy była logistyka. Sam tylko potentat e-handlu, Amazon, zwiększył zatrudnienie w trzech polskich centrach dystrybucji o ponad 1500 etatów (do prawie 6 tys.), dodajšc w sezonie 12 tys. pracowników tymczasowych.

Szybko przybywało też ofert w produkcji (na Pracuj.pl była to jedna z trzech najbardziej rosnšcych branż), w czym pomagało ożywienie w motoryzacji. Jacek Opala, dyrektor rozwoju sprzedaży w Exact Systems, podkreœla, że branża motoryzacyjna to jedna z najszybciej rozwijajšcych się gałęzi gospodarki, co potwierdzajš nowe inwestycje, rekordowe wartoœci eksportu, a przy tym oczekiwany przez niemal dwie trzecie przedsiębiorców w Polsce wzrost zatrudnienia w 2017 r.

Jak jednak zwracajš uwagę autorzy BOP, wzrost barometru w minionym roku nie był już tak szybki, jak w latach 2014–2015, co może oznaczać wolniejsze tworzenie miejsc pracy w 2017 r. Na pewne ochłodzenie dobrych nastrojów pracodawców w końcówce 2016 r. wskazuje też szef Pracuj.pl: o ile w I półroczu liczba ofert pracy była tam o 17 proc. większa niż rok wczeœniej, o tyle w II połowie roku ten wzrost zwolnił do 7 proc.

– Nadal jednak w 2017 r. w wielu obszarach to pracownicy będš dyktować warunki – przewiduje Przemysław Gacek.

Opinia

Maria Drozdowicz-Bieć, profesor Szkoły Głównej Handlowej

Tempo wzrostu liczby ofert pracy było w 2016 r. zdecydowanie szybsze niż wzrost zatrudnienia, co wskazuje, że firmy publikowały ogłoszenia z zapasem. Mogło to być przejawem rosnšcych trudnoœci ze znalezieniem pracowników zmuszajšcych pracodawców do większych starań, by dotrzeć do odpowiednich kandydatów. Jednak duża liczba ofert pracy może być też sygnałem zjawiska, które jest powszechne w rozwiniętych gospodarkach, szczególnie wœród dużych firm. Nawet gdy nie zamierzajš zwiększać zatrudnienia, to i tak publikujš ogłoszenia o pracy, by wzmacniać swój wizerunek na rynku pracy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL