Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking firm doradztwa podatkowego 2017 - Doceniliśmy silne zespoły i ich sukcesy

123rf
W 11. edycji rankingu prezentujemy największe i najbardziej dochodowe firmy. Po raz drugi nagrodziliœmy też ciekawe innowacje, wygrane sprawy sšdowe i transakcje.

To już kolejna edycja naszego rankingu. Podstawowe kryteria pozostajš bez zmian: jest to liczba zatrudnianych doradców podatkowych oraz wysokoœć przychodów.

Największe firmy według liczby doradców podatkowych ( pierwsza "10")

Do udziału w konkursie zaprosiliœmy podmioty zatrudniajšce co najmniej dwie osoby, wpisane na listę doradców podatkowych. Liczył się stan na dzień wypełniania ankiet. Nie uwzględniliœmy osób współpracujšcych z danš firmš okazjonalnie ani tych, które współpracujšc, mogš wykonywać czynnoœci doradztwa pod własnym szyldem.

 

Okreœlajšc kryterium przychodów, poprosiliœmy uczestników o podanie wpływów z czynnoœci doradztwa rozumianych głównie jako udzielanie porad i wyjaœnień, sporzšdzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz występowanie w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi i sšdami. Wykluczyliœmy z tej kategorii działalnoœć wydawniczš, edukacyjnš, prowadzenie ksišg rachunkowych i innych ewidencji, doradztwo kadrowo-płacowe, prawne, finansowe i księgowe.

Przedstawiliœmy też zestawienie wzrostów i spadków przychodów odnotowanych przez firmy w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Pokazaliœmy również, jak kształtuje się konkurencja na rynku doradztwa w poszczególnych regionach Polski.

Po raz drugi przyznaliœmy wyróżnienia za prestiżowe sukcesy, które uczestnicy rankingu odnieœli w trzech kategoriach: transakcji, wygranych przed sšdem oraz innowacji.

Uczestnicy rankingu mogli się pochwalić najważniejszymi klientami. Po raz trzeci zapytaliœmy też o liczbę klientów notowanych na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Zestawienie przygotowała dla nas Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet".

Rekomendacje - najlepsi specjaliœci

Tradycyjnie wyłoniliœmy też najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. Zwyciężyły osoby, które zebrały najwięcej głosów ze strony konkurencji. Doradcy mogli bowiem wskazać tylko kolegów zatrudnionych w innych firmach.

Doceniliœmy najlepszš firmę œwiadczšcš doradztwo podatkowe pro bono na rzecz potrzebujšcych.

Po raz pierwszy przyznaliœmy wyróżnienia za edukację podatkowš (czyli zaangażowanie w przygotowywanie specjalistycznych raportów oraz opracowań.

Pełne wyniki Rankingu firm doradztwa podatkowego 2017 - tabele ze wszystkimi kategoriami rankingu - w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" oraz na stronie prawo.rp.pl.

Wyniki Rankingu - tabele rankingowe

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL