Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Kobieca ręka zwiększa stabilność biznesu

Fotorzepa, Adam Burakowski Adam Burakowski
Przedsiębiorstwa zarzšdzane przez kobiety cechujš się większš stabilnoœciš sprzedaży oraz sytuacji finansowej niż firmy zarzšdzane przez mężczyzn. Panie sš też większymi optymistkami…

Prawie co trzecia kobieta decydujšca o losach przedsiębiorstwa uważa, że obecne półrocze przyniesie poprawę ogólnej sytuacji jej firmy, podczas gdy zdanie to podziela co czwarty mężczyzna na podobnym stanowisku. Z kolei panowie częœciej spodziewajš się pogorszenia kondycji swych firm (co czwarty) niż panie (15 proc). Tak wynika z najnowszych badań Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, które latem tego roku objęły ponad 1,4 tys. przedstawicieli małych i œrednich biznesów (głównie jednoosobowych). Te prowadzone przez kobiety stanowiły 35,1 proc. w grupie jednoosobowych przedsiębiorstw. Wœród œrednich firm 23,3 proc. ma w zarzšdzie kobietę.

Jak wynika z badania, najwięcej firm z paniami u steru jest w branży usługowej i handlowej. I to właœnie tam odnotowano w pierwszej połowie 2015 roku zdecydowanie lepsze wyniki niż w przedsiębiorstwach z sektorów budownictwa, przemysłu czy rolnictwa, w których wœród szefów dominujš mężczyŸni. Przedsiębiorstwa zarzšdzane przez kobiety cechujš się też większš stabilnoœciš poziomu cen, poziomu sprzedaży na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz stabilnoœciš sytuacji finansowej niż przedsiębiorstwa zarzšdzane przez mężczyzn. Te drugie częœciej notowały w pierwszym półroczu pogorszenie sytuacji.

Kobiety za to częœciej niż mężczyŸni wyrażały oczekiwanie wzrostów poziomu cen, wielkoœci sprzedaży czy pozycji firmy na rynku w kolejnym półroczu. Dobrze też wypadły tu również przedsiębiorstwa zarzšdzane wspólnie przez przedstawicieli obu płci. To przełożyło się na plany zwiększenia zatrudnienia w przypadku 20 proc. firm czy umocnienia pozycji konkurencyjnej u co trzeciej firmy. W firmach zarzšdzanych wyłšcznie przez mężczyzn wartoœci te sš znacznie niższe.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL