Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

MSZ wystawia rachunek za zmowę

W przetargu na organizację spotkań i konferencji podczas polskiej prezydencji wystartowało pięć firm, ale cztery się wycofały.
Fotorzepa/ Magda Starowieyska
Przetarg na obsługę polskiej prezydencji w UE był ustawiony. Dlatego resort dyplomacji chce, by oskarżeni oddali 14 mln zł.

Zamówienie na kompleksowš obsługę spotkań i konferencji podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej (od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.) zorganizowało MSZ, gdy resortem kierował Radosław Sikorski, a wygrało go konsorcjum trzech firm.

Dziœ wiadomo, że koszt usługi wynosił tylko 19 mln zł, ale ministerstwo zapłaciło zwycięzcy przetargu aż 34 mln zł. Wszystko przez to, że – jak odkryła prokuratura i CBA – przetarg był ustawiony, na co pozwolili także ówczeœni urzędnicy resortu. Teraz MSZ chce, by 14 mln zł, które trafiły do kieszeni uczestników zmowy, oddali oni – kiedy zapadnie wyrok skazujšcy – co do złotówki – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

Przepłacona usługa

Prokuratura w 2017 r. o zmowę przetargowš oskarżyła 15 osób, w tym Janusza J. – według œledczych głównego organizatora „ustawki", jego życiowš partnerkę Monikę J. (wczeœniej F.) – byłš naczelniczkę w MSZ, która zasiadała w komisji konkursowej i odpowiadała w resorcie za przetarg. Ponadto członków komisji przetargowej, którzy mieli zaniedbać obowišzki, i osoby z firm pozorujšcych konkurencję. Ich proces niedawno ruszył w Warszawie.

MSZ jest w nim oskarżycielem posiłkowym, a w końcu stycznia pełnomocnik resortu złożył wniosek „o orzeczenie wobec oskarżonych obowišzku naprawienia szkody wyrzšdzonej Skarbowi Państwa, która na podstawie analizy CBA oszacowana została na kwotę 14 328 801,78 zł" – podaje nam biuro prasowe MSZ.

Decyzję o aktywnej roli w postępowaniu sšdowym i wsparciu prokuratury podjšł ówczesny szef MSZ Witold Waszczykowski.

Wniosek o naprawienie szkody opiera się na ustaleniach œledztwa – analizie CBA z lipca 2013 r., która „okreœlała realnš wartoœć zadań zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach udzielonego mu przez MSZ zlecenia" – podaje biuro prasowe Sšdu Okręgowego.

O tym, że „rzeczywiste koszty wykonania zamówienia wyniosły ok. 19 mln zł, a oskarżeni, którzy weszli w zmowę, spowodowali 14 mln zł szkody w mieniu Skarbu Państwa" – mówił nam, kierujšc akt oskarżenia do sšdu, prok. Andrzej Michalski z Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, prowadzšcy œledztwa w sprawie tzw. infoafery.

Przetarg wygrało w 2011 r. konsorcjum trzech firm – Easylog, IT Expert i CAM Media (ta ostatnia, zdaniem œledczych, nie brała udziału w zmowie). Wybór od razu budził kontrowersje, bo zwycięzca za wykonanie usługi zaoferował dokładnie tyle, ile na ten cel przeznaczyło MSZ – 34 mln zł.

Jak wyglšdała ustawka

Akt oskarżenia, który w 2017 r. opisała „Rzeczpospolita", odkrył kulisy „układu", który się za tym krył. Mózgiem był Janusz J. powišzany z firmš Easylog, a „Ÿródłem informacji" Monika J., która w MSZ odpowiadała za przetargi i miała z nim dzielić się wiedzš. Istnienie zmowy potwierdzajš maile (dotarli do nich œledczy), jakie słali do siebie oskarżeni.

Wynika z nich, że Janusz J. już półtora roku przed przetargiem utrzymywał bliskie relacje osobiste z Monikš J. Spółka, której wtedy był wiceprezesem (Netline Group), fundowała jej wyjazdy, m.in. do Stambułu, Rzymu i Izraela. Aby ukryć zwišzek, do walki o zlecenie J. wystawił spółkę Easylog, założonš w 2010 r., która nawet nie miała szyldu.

MSZ w przetargu podało jedynie zakres cenowy między 125 tys. euro a 35 mln euro. „Wartoœć kwoty na realizację zamówienia znana była tylko wšskiemu gronu pracowników MSZ" – twierdzš œledczy.

– Do przetargu dopuszczono pięć firm, przedstawiły jednobrzmišce wnioski i otrzymały największš, identycznš liczbę punktów – każda 1635 – mówił nam prok. Michalski.

Cztery firmy, które wygrały pierwszy etap, nagle się wycofały, i do drugiego etapu stanęło tylko konsorcjum. Wtedy się okazało, że MSZ daje na zlecenie 34 mln zł. „Jedyna oferta – konsorcjum Easylog – opiewała właœnie na takš kwotę" – ustaliła prokuratura, uznajšc, że reszta firm pozorowała konkurencję. „Ofertę składa tylko Easylog i tylko ja" – pisał Janusz J. w jednym z e-maili do wspólników. To on miał zadbać o fałszywe referencje, które – w ocenie œledczych – przesšdziły o wyborze konsorcjum. Pięć firm, formalnie ze sobš konkurujšcych, złożyło jednobrzmišce wnioski, większoœć nie miała doœwiadczenia w takich projektach, a jedna (Easylog) nie prowadziła dotšd żadnej działalnoœci. Do tego wszystkie miały te same referencje i zdobyły tyle samo punktów. Te „nietypowe okolicznoœci" nie wzbudziły podejrzeń komisji przetargowej. Zgłaszał je tylko młody urzędnik MSZ, ale je „totalnie zignorowano" – oceniajš œledczy.

„Kasę obdzieliłem"

Zyski z przestępstwa miały trafić do Janusza J. i osób z nim zwišzanych. „Jest kasa z prezydencji, już obdzieliłem" – informował J. w e-mailu.

Oskarżeni (nie przyznajš się do zarzutów) odpowiadajš za udział w zmowie przetargowej, a niektórzy też m.in. za sfałszowanie referencji. Członkowie komisji zaœ za zaniedbania.

CBA wpadło na trop ustawionego przetargu na prezydencję, rozpracowujšc tzw. infoaferę i właœnie Janusza J. To główny oskarżony o korumpowanie Andrzeja M. – byłego szefa CPI MSWiA (już skazany za wielkie łapówki). To z nim J. w 2011 r. trafił do aresztu.

Dziœ Janusz J. prowadzi firmę pod innym szyldem. Jak pisała „Rzeczpospolita", ustawiony przetarg w MSZ nie przeszkodził mu zdobywać kolejnych rzšdowych kontraktów.

Także spółka IT Expert organizowała Expo w Mediolanie na zlecenie PARP i szczyt NATO w stolicy. Jak nam tłumaczono, prawo nie pozwala odrzucić oferentów, którzy nie sš skazani prawomocnymi wyrokami.

Proces 15 oskarżonych toczy się przed Sšdem Rejonowym dla Warszawy-Œrodmieœcia. Także prokurator domaga się, by uczestnicy zmowy naprawili szkodę.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL