Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Najem: wyższy podatek już w trakcie roku, od męża i żony

123RF
Niekorzystne przepisy i rygorystyczne podejœcie fiskusa. To noworoczny prezent dla wynajmujšcych.

Problemy z rozliczeniem ze skarbówkš wynajmujšcy majš od lat. Od 1 stycznia ich sytuacja jeszcze się pogorszyła. Doszły niekorzystne regulacje, które, jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów dla „Rzeczpospolitej", będš surowo interpretowane.

– Od 1 stycznia mamy nowš stawkę podatku dla wynajmujšcych, którzy zdecydowali się na ryczałt. Podstawowa to 8,5 proc. liczone od przychodu, jeœli jednak zarobiš więcej niż 100 tys. zł rocznie, od nadwyżki zapłacš 12,5-proc. podatek – tłumaczy doradca podatkowy Paweł Satkiewicz. Dodaje, że przepisy nie mówiš wprost, czy wyższy ryczałt trzeba będzie odprowadzać już w trakcie roku.

Skarbówka chce od razu

Zapytaliœmy o to Ministerstwo Finansów. Nie miało wštpliwoœci, że wyższy podatek należy płacić od razu po przekroczeniu limitu.

– Jeżeli limit 100 tys. zł zostanie przekroczony np. w maju 2018 r., to ryczałt miesięczny według 12,5-proc. stawki od nadwyżki należy wpłacić do 20 czerwca 2018 r., a w razie kwartalnego rozliczenia do 20 lipca 2018 r. – napisał nam resort finansów.

– To niekorzystna dla wynajmujšcych interpretacja, trudno jednak się dziwić, że skarbówka chce dostać pienišdze jak najszybciej – mówi Paweł Satkiewicz.

Oddzielny majštek, wspólny limit

Zapytaliœmy też ministerstwo o sytuację małżonków. Wiadomo, że nowy limit muszš liczyć wspólnie. Ale czy także wtedy, gdy majš rozdzielnoœć majštkowš i wynajmujš oddzielnie swoje mieszkania?

– Limit przychodów w wysokoœci 100 tys. zł dotyczy łšcznie obojga małżonków niezależnie od obowišzujšcego ustroju majštkowego – odpowiedziało ministerstwo. I wyjaœniło, że małżonkowie wpłacajš wyższy podatek od nadwyżki ponad limit liczony od sumy ich przychodów.

– Takie stanowisko spowoduje wiele problemów, zwłaszcza wtedy, gdy małżonkowie sš w nie najlepszych relacjach – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. – Załóżmy, że mšż zarobił przez kilka miesięcy na najmie 90 tys. zł, a żona tylko 10 tys. zł. Oboje, mimo dużej różnicy w przychodach, muszš od następnego miesišca płacić wyższy podatek. Oczywiœcie żona musi wiedzieć o przychodach męża, i odwrotnie.

Zakaz rozliczania kosztów

Problemy z nowymi przepisami majš nie tylko ryczałtowcy. Bo i ci, którzy rozliczajš najem według skali podatkowej i odliczajš od przychodu koszty jego uzyskania.

– Z obowišzujšcych od 1 stycznia przepisów wynika, że nie mogš rozliczać w kosztach odpisów amortyzacyjnych od darowanych albo otrzymanych w spadku mieszkań. Dotyczy to także osób, które rozliczajš najem w ramach działalnoœci gospodarczej – mówi Grzegorz Gębka. – To duża strata. Jeœli ktoœ wynajmuje używane mieszkanie, dzięki możliwoœci stosowania wyższej stawki amortyzacji mógł długo w ogóle nie płacić podatku.

Zakaz rozliczania w kosztach darowanych i dziedziczonych rzeczy wywołał spore kontrowersje i Ministerstwo Finansów już planuje jego złagodzenie. Projekt kolejnej nowelizacji został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, korzystniejsze zasady majš obowišzywać z mocš wstecznš od 1 stycznia .

– Na razie wynajmujšcy muszš jednak zaprzestać rozliczania w kosztach otrzymanych w darowiŸnie albo spadku mieszkań – mówi Grzegorz Gębka.

Eksperci podkreœlajš, że noworoczne zmiany, zamiast uproœcić rozliczenie i rozwišzać wieloletnie problemy, np. z ustaleniem, kiedy wynajmujšcy jest przedsiębiorcš, jeszcze bardziej je skomplikowały.

– To zły kierunek, podnoszenie i komplikowanie podatków może bowiem być przyczynš przejœcia przez niektórych do szarej strefy – podsumowuje Paweł Satkiewicz.

Według wyliczeń stowarzyszenia Mieszkanicznik w 2016 r. przychody z najmu wykazało ponad 660 tys. osób (nie sš tu liczeni ci, którzy najem rozliczajš w działalnoœci gospodarczej).

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Hanna Milewska-Wilk, ekspert Stowarzyszenia Właœcicieli Nieruchomoœci na Wynajem Mieszkanicznik

Szacujemy, że na rynku jest przynajmniej 900 tys. wynajmowanych mieszkań, nie liczšc tych, które sš rozliczane w ramach działalnoœci gospodarczej. Co roku przybywa ich około 40 tys. Niestety, nie ma strategii na wykorzystanie tego rynku do rozwišzywania problemów mieszkaniowych. Wręcz przeciwnie, sytuacja wynajmujšcych coraz bardziej się komplikuje, co pokazujš ostatnie zmiany podatkowe. Służyły tylko podniesieniu podatku, ustawodawca nie wykorzystał szansy, żeby uproœcić system. A wštpliwoœci jest dużo, chociażby, czy najem krótkoterminowy jest działalnoœciš gospodarczš albo z rozliczaniem na potrzeby VAT wynajmowanych razem z mieszkaniem garaży bšdŸ piwnic. Niejasne przepisy powodujš, że częœć osób w ogóle nie wykazuje przychodów przed fiskusem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL