Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Co grillowane oscypki mówiš o Polakach

EAST NEWS
Współczesny kulinarny boom to uciecha zwišzana z naddatkiem i przesytem. Przeciwstawiamy się globalizacji, znajdujšc tożsamoœć w kawałkach sera czy butelkach nalewki - mówi Aleksandra Ławrynowicz–Krupa, etnolog i antropolog.

Plus Minus: Kuchenne pojedynki i kursy gotowania bijš rekordy popularnoœci. Kucharze stajš się celebrytami i odwrotnie, a kto ma fartuch, ten ma moc. Warzenie jadła staje się nowš religiš. Czy to sztucznie wykreowany trend?

Moda na gotowanie jest zjawiskiem o wiele szerszym niż marketing. Sięga też o wiele głębiej niż kubki smakowe. Antropologia kultury wszelkie praktyki kulinarne proponuje rozpatrywać aż w trzech kategoriach: społecznej, ekonomicznej i symbolicznej. Okazuje się bowiem, że obserwujšc procesy zachodzšce na „kuchennym polu", możemy przeœledzić zmiany dokonujšce się w całej współczesnej kulturze.

To chyba przesada...

Mówię o tym, że tak wielki wzrost zainteresowania jedzeniem w przestrzeni publicznej i medialnej musi wišzać się ze zmianami zachodzšcymi w sferze społecznej i kulturowej. Jedzenie jest przecież czymœ więcej niż zapełnianiem żołšdka.

Pokaż, co masz na talerzu, a powiem ci, kim jesteœ?

Dużo w tym prawdy. Nasza dieta, co, gdzie i z kim jemy zdradza sposób życia, poglšdy, systemy wartoœci. Manifestuje naszš tożsamoœć, także zbiorowš. Moda na gotowanie, którš obserwujemy, pojawiła się kilkanaœcie lat temu, gdy wzrósł dobrobyt i zawitała do nas kultura konsumpcyjna. Zachłysnęliœmy się też smakami obcymi w polskiej tradycji kulinarnej.

Po wyborach z czerwca 1989 r. granice zaczęły się otwierać...

...i nastał czas turystyki kulinarnej. Oprócz zdjęć czy pamištek przywozimy przecież ze œwiata także pamięć smaków. Ciekawostki kulinarne chętnie przeszczepiamy potem na nasz grunt. Spójrzmy na mody kulinarne przetaczajšce się przez Polskę: w latach 90. był czas zapiekanek z pieczarkami i serem, po nich nastała pizza, pojawiły się bary wietnamskie. Potem kebaby. Po drodze moda na Bollywood kazała nam zajadać się kuchniš indyjskš. „Chińczyka" zaœ kupowaliœmy w pudełku jak w amerykańskich filmach.

Dziœ mamy nawet kuchnię „wojennš". W Warszawie działa restauracja serwujšca dania z krajów aktualnie „ogarniętych konfliktem".

Mody kulinarne przemieszczajš się szybciej niż fale migrantów. Nie trzeba było ponoć fali francuskich przybyszów, by croissanty zostały wysłane do USA i tam się rozpowszechniły. Spójrzmy zresztš na polskš kuchnię. Czym jest dziœ? Stała się dziœ kuchniš „fusion", czyli czerpišcš z różnych wzorów, dowolnie łšczšcš składniki. To tak, jakby kuchnie wielu zakštków œwiata zgromadzić na jednym talerzu. Obserwuję, że o ile œwiat wcišż dzieli się na kraje, o tyle w œwiecie kulinariów granice zaczynajš się zacierać.

Fakt, że będšc w Tatrach, widziałam w menu pizzę po góralsku, bo każde danie można pewnie „spodhalić". Ale czy do końca jesteœmy multi kulti? Bigos, kotlety schabowe, czernina tworzš przecież markę narodowš.

Owszem, kuchnia mocno konotuje z narodowoœciš. Podobnie jak włoska czy grecka okreœla nas jako wspólnotę. To drugi trend. W każdym przewodniku turystycznym znajdziemy rozdział o daniach regionalnych odwołujšcy się do magicznych słów „tradycyjny ,domowy, swój" majšcych być symbolem tożsamoœci. Zastanawiała się pani jednak, do jakiej przeszłoœci się odnoszš?

Odnoszš się do wizji przeszłoœci, jakš nosimy w sobie. Nie będšcej momentem historycznym i nieokreœlonej w czasie, a tylko wyobrażonej.

Właœnie. „Tradycja" ma moc wartoœciujšcš i jest pojęciem modnym, ale to tylko zabieg sięgajšcy do mitu, obrazu „czasów minionych", który jest opozycjš współczesnoœci.

Przy drogach gęsto od krytych strzechš knajp typu: „Chłopskie żarło", „Wiejskie jadło", „Bida". Ale wolnych miejsc parkingowych nierzadko przy nich brak. Wszelkie „dworki" ziejš za to pustkš. Obawiamy się, że „u szlachty" będzie drożej?

Między innymi. Nazwa działa na wyobraŸnię, jest komunikatem. Kupujšc jedzenie, bierzemy w posiadanie nie tylko sam produkt, ale też jego znaczenie. „Pajda chleba ze smalcem" to nie to samo, co „kanapka koktajlowa", bo odsyła do odmiennych kontekstów i na tym polega owa moc. Podobnie odwołanie się do nieumiejscowionej w czasie kuchni tradycyjnej to gra tożsamoœciowa wykorzystujšca mit polskiej wsi majšcej być...

...macierzš? Przecież nie sprzedajny szlachcic ani współczesny wykształciuch, lecz chłop jest solš ziemi.

Otóż to. Etnografowie zauważajš, że polska tożsamoœć wcišż często odwołuje się do trzech filarów: Polak – katolik – chłop. Co więcej, odnosimy się do przeszłoœci, bo ma ona moc sakralizujšcš, jest synonimem trwałoœci, tradycji, przekazu pokoleniowego. Inna sprawa, że opis „produktów tradycyjnych" przedstawia zmitologizowany obraz wsi majšcy dodawać jej prestiżu i zwiększać wartoœć.

A tak naprawdę?

Tak naprawdę pod tym szyldem sprzedaje się absolutny bałagan znaczeniowy. Sšdzi pani, że polski chłop istotnie delektował się nalewkami z domieszkš imbiru i cytryny czy jadał przepiórki w ananasach?

W zapiskach etnografa Oskara Kolberga czytałam raczej o wodziance, czyli chlebie zalanym wrzštkiem z dodatkiem czosnku. Na zmianę zaœ: ziemniaki z kaszš.

Niestety. To, co dostajemy na talerzu z „polskim jadłem" chłop oglšdać mógł co najwyżej na pańskim stole. Mówišc o kulturze ludowej, mocno jš bowiem generalizujemy. Pożywienie dworskie i chłopskie bardzo się różniło. Co więcej, wojny, zmiany ustrojów, migracje, handel czy wymiana kulturowa zmieniały polskš dietę. Jakim cudem pijamy kawę lub nagminnie używamy przypraw orientalnych?

Budujšc markę narodowš, próbujemy ocalić chociaż elementy.

Owszem. Przeciwstawiamy się „globalizacji", znajdujšc tożsamoœć w kawałkach sera czy butelkach nalewki, ale warto przy tym mieć œwiadomoœć, że jest to tradycja wynaleziona lub o bardzo luŸnym zwišzku z prawdš historycznš.

Wspomniała pani o serze: czy wszechobecny na deptakach grillowany oscypek z żurawinš to znak czasów? Wyglšda jak hybryda rzekomo polskiej miłoœci do grillowania z atencjš dla żurawiny z Ikei.

Powiem więcej, oscypek zawsze utożsamiany z Podhalem, stał się nagle ogólnopolskim towarem narodowym. Przekšskš sprzedawanš przy deptakach nawet nad morzem. Nie będę zaskoczona, gdy za chwilę pojawi się także w wersji z sosem winegret. Wspomniała pani jednak o popularnoœci grilla, który z polskš tradycjš niewiele ma wspólnego, ale pokazuje zmiany zachodzšce w kulturze, o których mówimy. Mam na myœli nowe trendy w sposobach spędzania wolnego czasu.

Nasze matki w pocie czoła szykowały imieninowe kolacje, by przez kolejne godziny obsługiwać goœci...

My zaœ coraz częœciej bawimy się, gotujšc wspólnie. Wolny czas spędzamy z rodzinš i znajomymi, goszczšc się wzajemnie. Goœcina ta przenosi się jednak do ogródków albo na balkon bloku, budzšc nieraz protesty sšsiadów. Co więcej, we wspólnym przygotowywaniu biesiady uczestniczš także mężczyŸni. Dawniej, gdy pojawiali się w kuchni, co najwyżej ciasto w piecu „siadało". Grillowanie zaœ to teraz domena męska.

Jasne, ubrudzony sadzš niczym myœliwy oprawiajšcy mięsiwo ostrym nożem nim włoży je w żywy ogień. Damska reakcja jak u Meg Ryan w słynnej scenie restauracyjnej z filmu „Kiedy Harry poznał Sally" niemal gwarantowana...

(œmiech) Otóż to. Inna sprawa, że nie grillujemy na co dzień. Mężczyzna pojawia się zatem w kuchni raczej w czasie specjalnym, œwištecznym. Fakt, że zawód kucharza, jako zwišzany z zamkniętš dla kobiet edukacjš, był niegdyœ fachem męskim. Jednak planowanie i domowe przyrzšdzanie posiłków zwišzane z karmieniem i dzieleniem się było domenš kobiet.

Archetyp matki karmicielki?

Tak. Jedzenie może być bowiem darem scalajšcym wspólnotę rodzinnš czy przyjacielskš. Jest wtedy spoiwem i tłem.

„Nie widziałem, że gotowanie tak silnie wpływa na relacje międzyludzkie.(...) Nie gotuję dla ludzi, których nie lubię. Nie potrafię się do tego zmusić" – wyznaje w swojej ksišżce kucharskiej publicysta Piotr Semka.

O to chodzi. Gotujemy dla kogoœ nie tylko po to, by zaspokoił głód, ale by wyrazić oddanie czy przyjaŸń, wesprzeć, podtrzymać lub stworzyć więzy społeczne. Praktyki kulinarne wpisujš się w rodzinnš biografię, plotš się też z kontekstem naszych społecznych ról: najczęœciej matek i żon. Jest tak w każdej, nawet najbardziej egzotycznej kulturze.

Mamy w głowie pejzaż smaków z dzieciństwa, których szukamy potem przez całe życie?

Tak. Antropolodzy nazywajš to nostalgiš jedzeniowš. Smaki sš kluczem, bez którego trudno otworzyć drzwi do przeszłoœci. Wracajšc, przywołujš nie tylko przebyte doœwiadczenia, lecz także wachlarz kontekstów i sytuacji. Marcel Proust nazywa to „wielkš budowlš wspomnień".

Czyli?

Przywołany smak: ciasto czy przypalone mleko, może być punktem wyjœcia do uchwycenia jakiejœ szczególnej barwy, cudownej chwili czasu minionego. Francuski filozof Gaston Bachelard pisał, że szczęœliwy jest ten, kto jako dziecko kręcił się wokół kuchni. To przestrzeń fascynujšca, nie tylko fizyczna, ale i emocjonalna, gdzie wiele się dzieje. Także wiedza tajemna, przekazywana z pokolenia na pokolenie i cały wachlarz ministrategii wpisanych potem w nasze życie.

Przed wywiadem wspomniała pani o testamencie kobiet więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym w czeskim Terezinie. Przepisy na chałkę czy marmoladę spisywane przed œmierciš na kawałkach kory czy obierkach z cebuli były jedynym dziedzictwem, które pozostawiły córkom.

Te kobiety umierały z głodu. Wspomnienia o czasie przyrzšdzania posiłków dla najbliższych przywoływały pamięć najlepszych chwil w ich życiu: dzieci, ciepła, wspólnie spędzonych dni. Po wojnie przepisy te cudem dotarły do córki jednej z więŸniarek. Wydano je w ksišżce „In Memory's Kitchen. A Legacy from the Women of Terezin".

Wróćmy do teraŸniejszoœci. Owa „magiczna" przestrzeń kuchenna uległa bowiem gruntownym zmianom. Z zamkniętej na cztery spusty ciasnej komórki z czasów PRL, stała się otwartš częœciš przestrzeni mieszkalnej.

To istotna zmiana. Kiedyœ kuchnia była przestrzeniš brudnš, codziennš. Dziœ bywa często martwš scenografiš „na pokaz", nie zawsze użytkowanš, bo coraz częœciej jadamy na zewnštrz. Z drugiej strony funkcjonujš kuchnie z wpisanym w nie bałaganem na blatach, będšce goršcš scenš domowego życia.

Tak. Wszyscy pamiętamy też kampanię przeciw przemocy domowej z zupš w tle. Dziœ mówimy o urokach wspólnego gotowania, ale codziennoœć jest inna. Czy kulinarny boom nie stanowi antidotum na samotnoœć w sieci i kolacje zjadane przed ekranem albo monitorem?

Niestety. Tak wyglšda drugi biegun współczesnej kultury. Antropologia mówi wręcz o zanikaniu posiłków wspólnotowych i jedzeniu w pojedynkę o różnych porach dnia, nazywajšc to gastroanomiš. Wspomniała pani też o jedzeniu przed monitorem, a to kolejny trend. Zanikajš normy co i gdzie jeœć.

Młodzi ludzie, słyszšc: „nie wypada", dziwiš się: Jak to? Każdy robi to, co mu pasuje.

WeŸmy wieczerzę wigilijnš: niegdyœ odbywano ja według œciœle okreœlonego scenariusza, dziœ jest to moment szczególny, lecz pod względem kulinarnym traktowany często swobodnie, wedle woli.

Mimo to, sferę religii, symboliki wymieniła pani jako jednš z kluczowych dla formowania się kultury kulinarnej.

Tak. Religia wyznacza sferę rytuałów, postów, także obszar kulinarnego tabu. Ortodoksyjny Żyd jada według rozbudowanych zasad koszernoœci. Muzułmanin nie tknie wieprzowiny, alkoholu ani potraw z zawartoœciš krwi.

Podczas wieczerzy paschalnej spożywanej wraz z apostołami w przeddzień swojej œmierci Jezus ustanowił sakrament Eucharystii...

...zwišzany z symbolicznym pożywieniem. Proszę zauważyć jednak, że nawet w zlaicyzowanym œwiecie funkcjonuje zjawisko „niedzielnego obiadu", na którym gromadzi się cała rodzina. A post? Obecnie nie przestrzegamy go tak, jak za Bolesława Chrobrego, gdy za łamanie postu wybijano zęby. Niemniej przez cierpienie zwišzane z powstrzymaniem się od jedzenia pragniemy coœ uczynić, czegoœ doœwiadczyć.

Powiedziała pani, że jedzenie jest wyrazem naszej tożsamoœci...

Starożytni Grecy uważali, że dieta jest sposobem życia. Pożywienie zaœ od zawsze jest tematem dyskursu tożsamoœciowego, estetycznego, etycznego czy zwišzanego z biesiadowaniem. Wybory dietetyczne z jednej strony wskazujš na stratyfikację społecznš: inaczej jedzš bogaci, inaczej biedni. Z drugiej zaœ wyrażajš nasze przekonania, sygnalizujšc kwestie dla nas ważne. Można nie jadać mięsa, sprzeciwiajšc się uœmiercaniu zwierzšt, albo wybrać dietę „zgodnš ze swojš grupš krwi" i tak dalej.

Mówimy o Polsce, a przecież kulinarny boom nie może być zjawiskiem lokalnym, skoro większoœć programów o gotowaniu z MasterChef czy Hell's Kitchen na czele to zagraniczne kalki. Odpowiednikiem Magdy Gessler z brytyjskich „Kuchennych rewolucji" jest, identycznie grajšcy tę rolę, Gordon Ramsay.

To moda przybyła z Europy Zachodniej. Spójrzmy na Francję: nasilone zainteresowanie jedzeniem pojawiło się tam w latach 80. XX wieku, wišżšc się wprost z rozwojem kultury konsumpcyjnej. Towarzyszyło temu nowe zjawisko: nowa retoryka reklamy zwišzanej z jedzeniem.

Jaka to retoryka?

Dominowały w niej trzy wštki. Pierwszy: my jako wspólnota z odwołaniem do tego, co „swojskie" i „jak u mamy", a zatem brzmi znajomo. Drugi: odnoszšcy się do ekskluzywnej bšdŸ codziennej natury danego produktu. Jak „Zupa Romana" to sesja reklamowa w blokowej klitce, jak drogi ser pleœniowy: œniadanie na trawie niczym na obrazie Édouarda Maneta o tym tytule. Trzeci wštek przykuwania konsumenckiej uwagi to powišzanie jedzenia ze zdrowiem i kulinarnš filozofiš.

A teraz? Specjaliœci od marketingu z pewnoœciš szykujš dla nas na tym polu coœ nowego.

Oczywiœcie. Znam prognozy dotyczšce zachodnioeuropejskich upodobań kulinarnych do 2020 r. Wynika z nich, że coraz bardziej lubimy, gdy jedzenie, podobnie jak biżuteria, perfumy czy kosmetyki ma swojš historię, a raczej wyssane z palca historyjki towarzyszšce produktom...

...jak cukierki, które szlachetnie posiwiały dziadek rzekomo kupował wnukowi, bo był „kimœ wyjštkowym", nalewka pita ponoć przez hrabiego Monte Christo czyli marketing narracyjny...

...okreœlany jako food telling. IdŸmy dalej: raport mówi, że chcemy zaczšć jadać wszystkimi zmysłami. Pamięta pani jak Audrey Tautou w „Amelii" z luboœciš przedzierała się przez chrupišcš skorupkę creme brulee? O to chodzi. Kolejny trend to wartoœć dodana. Jedzenie ma być przygodš, zabawš, dawać „fun". Pojawia się też filozofia „ego food", czyli jesteœ tym, co jesz. I jeszcze jedno: jedzenie ma być nie tylko smaczne, ale też etyczne i sprawiedliwe.

Czyli?

Dšżymy, by w œwiadomoœci konsumenckiej dbać o to, co wynika z zawartoœci naszego talerza.

„Czy wiesz, że kurom w klatkach obcina się dzioby i skrzydła?", zapytała z wyrzutem moja córka, widzšc, że nie wybrałam w sklepie jaj od kur „szczęœliwych", czyli z wolnego wybiegu.

O to chodzi. Pod warunkiem, że tak sensacyjne doniesienia to coœ więcej niż sprytny marketing. Na fali budowania œwiadomoœci konsumenckiej powstajš na przykład lokalne spółdzielnie i kooperatywy spożywcze kupujšce od lokalnych producentów i ze sprawdzonych Ÿródeł (więcej o kooperatywach piszemy na stronach 18-19 – red.).

Mówi pani o „Locavore"? To modna ekoidea kupowania produktów pochodzšcych z okolicy nie dalszej niż 100 km. Wojna wydana ponoć supermarketowym produktom na styropianowych tackach, polegajšca m.in. na zakładaniu własnych, czyli „sprawdzonych" sklepów.

W sferze idei ma to stanowić sprzeciw wobec konsumpcjonizmu i marnotrawstwa. Tworzyć kontrast między społeczeństwem opartym na materializmie, współzawodnictwie i zachłannoœci, a tym, które dba o lokalny rynek. Także stawiać na miejscowš społecznoœć.

Wspomniała pani o marnotrawstwie. le, że tekstem literackim stulecia nie może zostać ksišżka kucharska. Gorzej, że okreœla się nim „Głód" Martina Caparrosa, który we wstrzšsajšcym reportażu dowodzi, że prawie 800 mln ludzi na œwiecie wcišż cierpi z braku jedzenia, szukajšc go na œmietnikach. I że to głód ukształtował naszš cywilizację.

Głód, sprowadzajšc jedzenie do funkcji fizjologicznej, przewartoœciowuje nasze życie. Dowodzi też wartoœci tego, o czym dziœ mówimy. Coraz szersze dostrzeganie problemu marnotrawstwa wišże się też ze wzrostem etycznej funkcji jedzenia, o której wspomniałam. Faktem jest, że przez całe wieki żyjšca w niedostatku ludnoœć snuła marzenia o obfitych posiłkach i tłustym jedzeniu. Z kontekstów historycznych wynika bowiem, że rzadko najadaliœmy się do syta.

Jeœli przyjšć, że naszš cywilizację ukształtował głód i pogoń za chlebem, widać, że współczesny kulinarny boom to chyba nie tylko prosty sybarytyzm.

Jest to uciecha zwišzana z naddatkiem i przesytem, na które pozwalamy sobie tak samo, jak na karnawalizację współczesnej kultury. Sama kultura konsumpcyjna charakteryzuje się jednak tym, że żadna nasza potrzeba czy pokusa nie może być w pełni zaspokojona. Gdy tylko bowiem uczynimy zadoœć jednej, z miejsca pojawia się kolejna...

To samonakręcajšca się spirala potrzeb.

Widać to w naszych konsumenckich wyborach, także w lodówce. Czy zwróciła pani uwagę, że zwłaszcza w okresach przedœwištecznych kupujemy na wyrost?

Może boimy się, że zabraknie? Radosne ucztowanie chroni nas w końcu przed refleksjš nad przemijaniem i miejscem we wszechœwiecie, w którym się znajdujemy...

Pyta pani, czy jest przejawem pustki duchowej? To dla mnie za mocne słowo. Ucztowanie nie jest ucieczkš od duchowoœci, ale spoiwem, mostem do innych ludzi wzbogacajšcym relacje z nimi i nas samych. Gdy bacznie przyjrzeć się współczesnym praktykom kulinarnym, widać, jak przecinajš się w nich rozmaite znaczenia, pokazujšc sposoby, w jakie jednostki i narody radzš sobie ze zmieniajšcš się rzeczywistoœciš, redefiniujš swoje role i tradycje, a wartoœci i wzory zmieniajš się wraz z modami żywieniowymi. Nie zgodzę się zatem z twierdzeniem, że przywišzujšc wagę do kulinariów, oddalamy się od refleksji na temat samych siebie.

Dr Aleksandra Ławrynowicz–Krupa pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL