Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

#RZECZoPOLITYCE Borys Budka: PO i Nowoczesna to siostrzane partie

rp.pl
- Wyborcy PO i Nowoczesnej wiedzš doskonale, że to sš siostrzane partie. Nowoczesna jest bardziej liberalna jeżeli chodzi o œwiatopoglšd, natomiast PO jest partiš doœwiadczonš, partiš œrodka - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Borys Budka, wiceprzewodniczšcy PO.

Budka wypowiedział się na temat przyszłego składu sędziów w KRS. Według doniesień z Kancelarii Sejmu tylko czterech kandydatów zgłosiło się do pracy w KRS. - Miałem nadzieję, że żaden sędzia nie będzie chciał uczestniczyć w czymœ, co będzie nie zgodne z Konstytucjš. Wynika to z tego, że zdecydowana większoœć polskich sędziów potrafi czytać Konstytucję. Wiedzš doskonale, że ustawy, które przyjšł Parlament sš nie zgodne z ustawš zasadniczš. I dlatego nie będš uczestniczyć w tej farsie. Obawiam się jednak, że będzie polecenie nieformalne pana ministra Zbigniewa Ziobro, i jeżeli zabraknie kandydatów z sšdów powszechnych, to w Ministerstwie Sprawiedliwoœci jest ponad 150 sędziów, którzy mogš dostać nieformalny nakaz, żeby kandydować – powiedział.

Pytany o możliwoœć wprowadzenia osób do KRS przez œrodowisko Platformy Obywatelskiej, odpowiedział że partia ma swój poglšd w tej sprawie. - Od samego poczštku mówiliœmy, że jeżeli œrodowisko sędziowskie wskaże osoby, które będš w tej nowej, niekonstytucyjnej KRS, patrzeć na ręce, patrzeć na to, co się tam wyrabia, wycišgać dla opinii publicznej życiorysy tych nowych sędziów, po to, żeby pokazać, że PiS próbuje wsadzić jakieœ inne osoby, to wtedy możemy poprzeć takich sędziów, w imię kontroli KRS. Spotykaliœmy się wielokrotnie z przedstawicielami œrodowisk sędziowskich, a oni powiedzieli: "nie uczestniczymy w tym i prosimy, żebyœcie nie brali w tym udziału". My mówimy: "oczywiœcie, przyjmujemy te argumenty, nie będziemy brali udziału" – powiedział.

- Tak naprawdę nie było żadnej reformy. Trzeba zmieniać przepisy i odcišżać sšdy. Sprawy niesporne powierzać na przykład notariuszom, tak jak my zrobiliœmy w kwestiach spadkowych. Ta ustawa jest ustawš punktowš. Po pierwsze w SN ma być Izba Dyscyplinarna, która będzie wyrzucać z zawodu niepokornych sędziów. Po drugie kontrola wyborów - wentyl bezpieczeństwa - gdyby PiS przegrał wybory, a przegra na pewno. I kolejny bardzo ważny element, KRS która ma wpuszczać do wymiaru sprawiedliwoœci takich "Misiewiczów" – ocenił.

Budka wypowiedział się również na temat możliwoœci zjednoczenia opozycji w Polsce. - Wyborcy PO i Nowoczesnej wiedzš doskonale, że to sš siostrzane partie. Nowoczesna jest bardziej liberalna jeżeli chodzi o œwiatopoglšd, natomiast PO jest partiš doœwiadczonš, partiš œrodka. W Warszawie pokazaliœmy, że porozumienie jest możliwe. Mamy œwietny tandem Trzaskowski-Rabiej. Pokażemy to w innych polskich miastach, będziemy mieli wspólne listy do sejmików. Jestem przekonany, że do tego porozumienia dojdzie (...). Nasi wyborcy oczekujš jednego, już nie œwiatełka w tunelu tylko latarni morskiej, która wyznaczy ten kierunek – powiedział.

Pytany o list 10 senatorów PO zwracajšcych się do Grzegorza Schetyny o przywrócenie trzech wykluczonych posłów z partii, odpowiedział że wolałby, żeby ich nie pisali, a rozmawiali o tym na klubie PO. - Mam nadzieję, że nikt nie odejdzie z PO, natomiast potrzebna jest taka rozmowa – ocenił Borys Budka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL