Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Komisja weryfikacyjna: każdy może zapłacić grzywnę

PAP/ Jacek Turczyk
Komisja weryfikacyjna zawiadomi œwiadków na stronie internetowej. Po 7 dniach wezwanie będzie skuteczne.

Słone kary za niestawienie się przed komisjš weryfikacyjnš mogš grozić nie tylko prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz. Na zapłatę narażone sš też inne osoby wezwane przed komisję. A kwoty sš niemałe.

Dyscyplinowanie portfelem

Do Sejmu wpłynšł projekt posłów PiS. To nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczšcych nieruchomoœci warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje, że kara za niestawiennictwo œwiadka lub strony wyniesie 10 tys. zł. Dziœ sš to 3 tys zł. W razie ponownego niepojawienia się na komisji będzie to już 30 tys. zł.

PiS chce też, aby komisja weryfikacyjna mogła złożyć wniosek do prokuratury okręgowej o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby, która „uporczywie" nie stawia się przed komisjš.

Szykuje również zmiany w zasadach zawiadamiania o rozprawach komisji.

– Proponujemy, by stronę i œwiadka zawiadamiać za pomocš Biuletynu Informacji Publicznej znajdujšcego się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Zawiadomienie lub wezwanie będzie uznane za skuteczne po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia – tłumaczy poseł Jan Mosiński, współautor projektu oraz członek komisji weryfikacyjnej.

Po co ten szum

Dziœ œwiadkowie zawiadamiani sš o rozprawach komisji listami poleconymi lub poprzez bezpoœrednie doręczenie wezwania. Z kolei strony zawiadamia się obecnie listami poleconymi oraz wieszajšc informację w BiP. Po upływie 14 dni od publikacji zawiadomienie uznaje się za skuteczne.

– Po wejœciu w życie zmian komisja będzie działać sprawniej – ocenia Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej. – Do tej pory w kilku przypadkach mieliœmy trudnoœci z doręczeniem pisemnego wezwania. Dzięki tej zmianie nikt nie będzie mógł kwestionować prawidłowoœci wezwania. Jeżeli przepis wejdzie w życie, nie zamierzamy go nadużywać i nikogo niepotrzebnie karać – zapewnia Kaleta. – Komisji zależy tylko na tym, by wezwane osoby miały jak najwięcej możliwoœci dowiedzenia się o wezwaniu. Dalej będziemy również zawiadamiać listami poleconymi.

GroŸna furtka

Innego zdania sš jednak prawnicy.

– Proponowane przepisy sš bardzo niebezpieczne – ostrzega Maciej Obrębski, adwokat specjalizujšcy się w reprywatyzacji. – Trzeba będzie zaglšdać systematycznie na stronę internetowš Ministerstwa Sprawiedliwoœci i sprawdzać, czy przypadkiem nie jest się œwiadkiem w danej sprawie. Przecież bardzo łatwo jest przeoczyć takie wezwanie – mówi mec. Obrębski. – Można też nie wiedzieć, że będzie się œwiadkiem na rozprawie komisji. Tymczasem proponowane przepisy przewidujš bardzo wysokie kary, które dla niejednej osoby mogš oznaczać ruinę finansowš. Komisja może też żšdać doprowadzenia danej osoby przez policję na posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Samo zapewnienie, że komisja nie będzie nadużywać narzędzi, które daje jej prawo, to za mało. Musi to jasno wynikać z przepisów.

etap legislacyjny: wpłynšł do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL