Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Niepełnosprawni

Niepełnosprawny odliczy koszty utrzymania psa asystujšcego

123RF
Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która rozszerza możliwoœć ubiegania się o tzw. ulgę rehabilitacyjnš zwišzanš z posiadaniem psa asystujšcego.

Teraz każda osoba z niepełnosprawnoœciš będzie mogła odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystujšcego. Do tej pory, zgodnie z ustawš o podatku dochodowym od osób fizycznych, takie uprawnienie przysługiwało tylko osobom niewidomym i niedowidzšcym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnoœci oraz osobom z niepełnosprawnoœciš narzšdu ruchu, które sš zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawnoœci.

HFPC apelowała o zmianę tych przepisów do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w listopadzie 2016 r.

„Dotychczasowe rozwišzanie w naszej ocenie było dyskryminujšce i w nieuzasadniony sposób różnicowało prawa osób z niepełnosprawnoœciami ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawnoœci" – podkreœla dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC.

„Nowe przepisy, które zacznš obowišzywać od 1 stycznia 2018 r. pozwalajš odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystujšcego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wszystkim osobom z niepełnosprawnoœciami. W uzasadnieniu projektu nowelizacji podkreœlono, że zmiana prawa w tym zakresie jest odpowiedziš na postulaty Fundacji" – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

„Cieszymy się, że udało się nam się zainteresować tym problemem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów. To sukces Fundacji. Nie byłby on jednak możliwy, gdyby jedna z naszych klientek nie zwróciła się do nas z proœbš o pomoc w tej sprawie. Teraz dzięki uldze wszystkie osoby z korzystajšce z psów asystujšcych będš mogły zaoszczędzić pienišdze" – mówi Adam Klepczyński, prawnik HFPC.

Kwota wydatków przeznaczona na utrzymanie psa asystujšcego, którš można odliczyć, wynosi 2280 zł.

Z nowelizacjš można zapoznać się tutaj.

ródło: HFPC

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL