Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Rekiny matuzalemy żyjš w lodowatych wodach

Adobe Stock
Z długowiecznoœci słynš drzewa. Najnowsze badania sugerujš, że dorównuje im pod tym względem jeden z gatunków zwierzšt morskich.

Naukowcy duńscy twierdzš, że natrafili na osobnika rekina grenlandzkiego, który być może pływa już od 512 lat.

Spoœród wszystkich gatunków rekinów grenlandzki – Somniosus microcephalus – poznany jest najsłabiej. Żyje w Oceanie Arktycznym i północnym Atlantyku. Osišga długoœć 7 m, zaliczany jest do największych ryb regionów polarnych i jednoczeœnie do najpowolniejszych. Pływa z prędkoœciš 0,3 m na s (ok. 1,1 km na godz.). Dla porównania wielki żarłacz biały przemieszcza się z prędkoœciš 40 km na godz.

Powolnoœć charakteryzuje także jego rozwój osobniczy – rekin grenlandzki roœnie w cišgu roku o mniej niż jeden centymetr. Prawdopodobnie tak powolny wzrost umożliwia mu dożywanie sędziwego wieku. Studium poœwięcone temu zagadnieniu opublikowało pismo „Science". Zespołem badawczym kierował Julius Nielsen z Uniwersytetu w Kopenhadze.

W badaniu posłużono się metodš węgla radioaktywnego C14, zastosowano jš do zbadania tkanki ocznej 28 samic rekina grenlandzkiego. Osobniki te miały co najmniej 272 lata. Wiek dwóch największych samic okreœlono na 335–512 lat.

Okreœlanie wieku metodš węgla radioaktywnego C14 nie jest precyzyjne, powyższe widełki oznaczajš, że prawdziwy wiek zwierzšt zawiera się między tymi wartoœciami granicznymi.

– Dlatego najbardziej prawdopodobny wiek to 390 lat. Ale i tak jest to najbardziej długowieczny kręgowiec znany nauce. Badanie tego gatunku jest trudne, bowiem rekin żyje na głębokoœci poniżej 200 m – wyjaœnia Julius Nielsen.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL