Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Rozwišzania dopasowane do potrzeb firm

Szacuje się, że obecnie ponad 35 proc. firm posiadajšcych służbowe pojazdy korzysta z zamontowanych lokalizatorów GPS. Patrzšc na zyski zwišzane z tymi rozwišzaniami, to cišgle mało.

Najbardziej przyziemna korzyœć to generowanie oszczędnoœci i tym samym zwiększanie przychodów dzięki optymalizacji procesów. Obniżenie kosztów paliwa, ekonomiczna i bezpieczna jazda, ograniczenie zdarzeń drogowych i pustych przebiegów ciężarówek daje możliwoœć inwestowania dodatkowych œrodków w rozwój firmy.

Przedsiębiorstwo uzyskuje także dostęp do większej liczby informacji. Dzięki systemom takim jak Brumgo, GPS Guardian i TiMS firmy mogš dokładnie monitorować, co się dzieje z flotš i zamówieniem, gdzie znajdujš się kierowcy, jak jeżdżš i jaka jest ich efektywnoœć. Umożliwia to m.in. komunikacja i wymiana danych między centralš a danš jednostkš mobilnš. Ulepszenie jakoœci usług sprawia, że klient uzyskuje wglšd do pozycji dostawy bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. Jednoczeœnie można okreœlać tzw. szacowany czas dostawcy (ETA), uwzględniajšcy zmieniajšce się warunki na drodze.

Brumgo to system monitoringu GPS działajšcy na komputerach, telefonach i smartfonach. Aplikacja oferuje błyskawiczny podglšd pozycji pojazdów i ich najważniejszych parametrów. Do podstawowej lokalizacji wystarczy uruchomiony smartfon. Brumgo w prosty i szybki sposób umożliwia udostępnianie aktualnej pozycji kierowcy oraz przejechanych tras. Mapa z dokładnš lokalizacjš lub trasš wyœwietli się w każdej przeglšdarce internetowej. Brumgo wyróżnia prostota interfejsu, możliwoœć udostępniania bieżšcej pozycji i archiwalnych tras oraz elastyczny sposób finansowania, użytkownik sam decyduje o sposobie rozliczania.

 

GPS Guardian to uniwersalny system monitoring GPS przeznaczony dla małych i œrednich przedsiębiorstw umożliwiajšcy zarzšdzanie dowolnym rodzajem pojazdów. Aplikacja działa w oparciu o nowoczesne moduły GPS CAN, które mogš zostać zainstalowane we własnym zakresie. W ramach usługi GPS Guardian użytkownik może dopasować ofertę do swoich potrzeb: poczšwszy od prostego pakietu lokalizacyjnego, przez pakiety przeznaczone do kontroli pracowników, aż do tych rozbudowanych o kontrolę paliwa, blokady zapłonu i dedykowane raporty.

 

TiMS to nowoczesne, kompleksowe i zintegrowane narzędzia do optymalizacji dedykowane dla sektora korporacyjnego i instytucji. Tims oferuje rozwišzania w obszarach telematyki, zarzšdzania flotš, zarzšdzania pracš w terenie i transportem. Działania aplikacji skupiajš się na optymalizacji procesów biznesowych, poprawie efektywnoœci floty oraz redukcji kosztów operacyjnych.

 

Oferowane przez wchodzšcš w skład Grupy Arcus spółkę Geotik systemy TiMS, Brumgo i GPS Guardian umożliwiajš optymalizację procesów biznesowych oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Nowoczeœni przedsiębiorcy nieustannie dšżš do minimalizacji wydatków nie tylko w obszarze telematyki (http://oszczednosciwfirmie.pl/telematyka-slowniczek/) ale również zarzšdzania energiš. Niższy rachunek za pršd lub gaz staje się możliwy przy wykorzystaniu kalkulacji taryf energii, a sprzedaż pršdu online zyskuje na popularnoœci. Pomaga w tym Enbay.pl czyli platforma zakupowa, która w prostu sposób pozwala firmom na znalezienie oszczędnoœci podczas zakupów energii elektrycznej i gazu. Posiada ona dostęp do aktualnych cen sprzedawców energii. Dzięki porównaniu ofert energii aż 11 z nich, możliwy jest wybór najtańszego dostawcy pršdu. Stale aktualizowane cenniki, pozwalajš precyzyjnie policzyć cenę końcowš. Za pomocš Enbay.pl cały proces sprzedaży, od wpisania danych, poprzez porównanie cen pršdu na wygenerowaniu zestawień porównawczych cen skończywszy odbywa się online. Innowacyjne rozwišzania zastosowane w Enbay.pl pozwalajš przedsiębiorcom i osobom fizycznym obniżyć rachunki za energię nawet do 30%, a proces zmiany sprzedawcy w całoœci wsparty jest bezpłatnymi poradami niezależnych doradców.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL