Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Inwestorzy w euforii, ceny mieszkań idš w górę

Koniunktura na rynku pierwotnym przekłada się na wzrost cen transakcyjnych na rynku wtórnym
Fotolia
Mieszkania z dobrze dopasowanš cenš będš znikały z rynku w cišgu kilku dni.

Najnowsze analizy Home Brokera i Open Finance wskazujš, że œrednie ceny transakcyjne mieszkań, liczšc rok do roku, poszły w górę w wielu miastach. Najbardziej, bo niemal o 30 proc. – w Łodzi. Za mkw. lokalu w tym mieœcie płacimy œrednio ponad 4,4 tys. zł. W Poznaniu œrednie ceny sš wyższe niż przed rokiem niemal o 15 proc., w Gdańsku – o 9,6 proc., a w Warszawie o 5,5 proc.

– Obserwujemy poczštek zwyżek cen, ale nie spodziewam się, by był to długotrwały trend – komentuje Marcin Krasoń, analityk Home Brokera. – Zmiany wynikajš z kilku nakładajšcych się na siebie czynników. Po pierwsze – pojawia się i znika program „Mieszkanie dla młodych". Gdy dopłaty sš dostępne i sprzedaje się dużo tańszych emdeemowskich lokali, œrednia cena nieruchomoœci spada. Gdy „MdM" znika, œrednia cena transakcyjna roœnie – wyjaœnia analityk. Dodaje, że do wzrostu cen przyczynia się także dynamiczny rozwój rynku najmu i duży popyt na nowe mieszkania. – Niektóre inwestycje w dużych miastach sprzedajš się głównie za gotówkę. W ostatnich miesišcach widać też większy ruch na rynku kredytowym – zauważa. A Łukasz Browarczyk, poœrednik z BIG Nieruchomoœci, dopowiada, że tanie kredyty oznaczajš, iż miesięczna rata za lokal jest zdecydowanie niższa niż stawka najmu.

Im mniejsze, tym lepsze

Kamil Wrotniak, doradca ds. nieruchomoœci z Łodzi, twierdzi z kolei, że wzrost cen mieszkań jest spowodowany ogólnš euforiš inwestycyjnš. – Gospodarka roœnie szybciej, niż przewidywano, stopy procentowe utrzymujš się na rekordowo niskim poziomie, a lokaty bankowe nie dajš wiele zarobić. Wszystko to przekłada się na wzmożone zainteresowanie nieruchomoœciami wœród inwestorów – wyjaœnia. – Mówi się, że Rada Polityki Pieniężnej nie planuje zmian stóp procentowych nawet do końca 2018 roku. Prawdopodobnie do tego czasu obecne trendy rynkowe się utrzymajš – przewiduje Wrotniak.

Dodaje, że najbardziej drożejš najbardziej popularne mieszkania, czyli kawalerki (im mniejsze, tym lepsze) i lokale dwupokojowe. – Budzš one zainteresowanie zarówno młodych par, dla których jest to zwykle pierwsze w życiu własne M, jak i inwestorów z rynku wynajmu – opowiada. – Z rynkiem wtórnym coraz mocniej konkurujš deweloperzy, kuszšc np. pakietami wykończeniowymi czy dogodnymi systemami płatnoœci.

W Gdańsku, jak mówi Łukasz Browarczyk, najbardziej zdrożały mieszkania w pasie nadmorskim oraz w œcisłym centrum. – To lokalizacje, gdzie mieszkania wynajmujš się najlepiej. Największy wzrost odnotowaliœmy w segmencie kawalerek oraz mieszkań dwupokojowych (o ok. 15 procent). Ceny mieszkań z trzema pokojami wzrosły o ok. 10 proc. – wskazuje. Browarczyk podkreœla, że ceny mieszkań poszły w górę i na rynku pierwotnym, i wtórnym. – Klienci, którzy rok temu kupili mieszkania od dewelopera, dziœ po ich odbiorze sprzedajš je w stanie deweloperskim z ok. 15-procentowym zyskiem – opowiada ekspert.

First minute

– Ceny mieszkań osišgnęły poziom sprzed kryzysu w 2008 roku – komentuje Łukasz Browarczyk. – Na pewno nie będš spadały, ale ich wzrost spowolni. Kolejne półrocze będzie nadal bardzo dynamiczne. Mieszkania z dobrze dopasowanš cenš będš znikały z rynku maksymalnie w cišgu kilku dni – przewiduje.

Także w Gdańsku największym popytem cieszš się mieszkania kompaktowe. – Ze względu na olbrzymiš konkurencję w tym segmencie zauważamy jednak wzrost zainteresowania mieszkaniami dużymi. Inwestorzy urzšdzajš w nich jak największš liczbę pokoi albo nawet przerabiajš na dwa mniejsze lokale z myœlš o wynajmie – opowiada Łukasz Browarczyk. – Przewagš dużych mieszkań jest niższa cena za mkw. oraz mniejsze zainteresowanie – podkreœla.

O bardzo dużym popycie na mieszkania w Warszawie mówi z kolei Renata Cimaszewska, członek zarzšdu firmy m2 Group. – Trend ten wykorzystujš deweloperzy, którzy chcšc utrzymać dotychczasowe marże, uwzględniajš w cenie mieszkań systematycznie rosnšce koszty pracy ekip budowlanych, koszty zwišzane z przygotowanie procesu inwestycyjnego, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz zakupu drożejšcych gruntów – wyjaœnia.

Cimaszewska podkreœla, że klienci zainteresowani kupnem nowego mieszkania coraz częœciej decydujš się na oferty „first minute". – W przeciwnym razie muszš się liczyć z koniecznoœciš zwiększenia budżetu – mówi. – Przykładem mogš być inwestycje realizowane na warszawskim osiedlu Gocław. Ceny ofertowe jeszcze rok temu wynosiły tam ok. 8,6 tys. zł za mkw., a dziœ sięgajš 10 tys. zł. Koniunktura na rynku pierwotnym przekłada się na wzrost cen transakcyjnych na rynku wtórnym – zwraca uwagę.

Według Marcina Krasonia w drugim półroczu powinniœmy się spodziewać raczej stabilizacji niż kolejnej fali podwyżek. – Rewolucji na razie nie będzie – prognozuje. Także Kamil Wrotniak nie przewiduje wielkich zmian w drugim półroczu. – Czas prosperity dla sprzedajšcych na rynku pierwotnym i wtórnym będzie trwał – twierdzi doradca. Š?

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL