Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Chińskie dzieci na zamówienie

Chińczycy przeprowadzili testy na zdrowych zarodkach.
shutterstock
Kontrowersyjny eksperyment w Chinach. Naukowcy ingerujš w kod genetyczny zdrowych ludzkich embrionów.

Specjaliœci ze szpitala Uniwersytetu Medycznego w Kantonie wykorzystali technologię edycji genów CRISPR do usunięcia mutacji odpowiadajšcych za dziedziczne choroby. Testy przeprowadzono na razie tylko na szeœciu zarodkach.

Takie eksperymenty Chińczycy prowadzili już wczeœniej, tyle że zabiegi wykonywano na zarodkach z klinik zapłodnienia in vitro nienadajšcych się do wszczepienia matkom. Takie zarodki normalnie zostałyby zniszczone. Teraz jest jednak inaczej. Edycję materiału genetycznego przeprowadzono w komórkach zdrowych zarodków, mogšcych dać poczštek człowiekowi.

Ta zmiana obiektu badań okazała się kluczowa. Chińczycy argumentujš, że doœć słabe wyniki usuwania wad genetycznych w nienadajšcych się do wszczepiania zarodkach podczas wczeœniejszych eksperymentów wynikały właœnie ze zbyt dużych mutacji. Gdy pod lupę wzięto zdrowe zarodki, efekty były znacznie lepsze. Lepsze – czyli udało się naprawić ok. 10 proc. uszkodzeń. To wcišż zbyt mało, aby można było mówić o gotowej terapii.

Postępowanie naukowców w Kantonu budzi ogromne wštpliwoœci moralne – podobnych eksperymentów prawdopodobnie nie można byłoby przeprowadzić w Europie, gdzie regulacje bioetyczne sš znacznie bardziej restrykcyjne. W Chinach jednak było możliwe pobranie komórek jajowych od kobiet oraz zapłodnienie ich in vitro nasieniem mężczyzn cierpišcych na choroby dziedziczne – tylko na potrzeby doœwiadczenia.

Naukowcy z zespołu Jianqiao Liu, po procedurze zapłodnienia komórek jajowych, przystšpili do usuwania wadliwych genów metodš CRISPR. W ten sposób – opisuje magazyn „New Scientist" – udało się naprawić mutacje odpowiedzialne za beta-talasemię (niedokrwistoœć) oraz fawizm (niedobór pewnego enzymu, objawy zwykle potęgowane sš po spożyciu bobu i prowadzš do niedokrwistoœci).

U częœci zarodków udało się naprawić zmutowane fragmenty DNA, jednak u niektórych doszło do całkowitego zablokowania naprawianego genu lub do poprawienia błędu tylko w nielicznych komórkach rosnšcego zarodka.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL