Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Mrówki farmakologiczne

AdobeStock
Mrówki mogš się stać w przyszłoœci Ÿródłem bardzo skutecznych lekarstw.

Organizm mrówek wytwarza w sposób naturalny, nie stymulowany sztucznie, substancje zdolne do niszczenia larw, bakterii, zarodników grzybów, itp. Właœnie w tym naukiowcy upatrujš [potencjalnej szansy na stworzenie leków nowej generacji, przydatnych w zwalczaniu różnego rodzaju stanów zapalnych.

Niepokojšco roœnie liczba czynników patogennych odpornych na działanie antybiotyków. Na przykład, rocznie w stanach zjednoczonych infekujš one o0koło dwóch milionów osób. Dlatego naukowcy szukajš sposobu, aby do walki z ta plagš zaprzšc 'owady społeczne' jakimi, między innymi, sš mrówki.

Badacze chcš podpatrzeć u tych owadów, w jaki sposób radzš sobie z bakteriami odpornymi na œrodki farmaceutyczne, ake bezradnymi wobec substancji wydzielanych przez ich organizmy. Artykuł o takich badaniach zamieszcza pismo "Royal Society Open Science".

Dwanaœcie spoœród dwudziestu testowanych gatunków mrówek ma właœciwoœci antymikrobowe, działajšce mniej lub bardziej intensywnie. Wbrew oczekiwaniom, czym badacze byli zaskoczeni, zaobserwowali, że mrówki największe oraz żyjšce w największych koloniach (robotnice0 wcale nie wytwarzajš najsilniejszych substancji antymikrobowych, ani też nie wydzielajš ich najobficiej. Zauważyli, że dwa spoœród testowanych gatunków, najmniejsze ( Momnomorium minimum oraz Solenopsis molesta) były pod tym względem najaktywniejsze.

Kolejna obserwacja: Spoœród weryfikowanych, osiem gatunków nie wytwarza antybiotyków ani żadnych substancji skutecznych przeciw bakteriom użytym w doœwiadczeniu - w tym przypadku chodzi o niepatogenne bakterie żyjšce na ludzkiej skórze - Staphylococcus epidermidis.

- Uzyskane przez nas rezultaty skłaniajš do wniosku, że mrówki mogłyby być w przyszłoœci Ÿródłem nowych antybiotyków zwalczajšcych różne choroby, na jakie zapadajš ludzie - uważa prof. Clint Penick z Arizona State University, kierujšcy doœwiadczeniem, główny autor artykułu.

Naukowcy sš przekonani, że to dopiero pierwszy, niewielki krok do znalezienia gatunku mrówek o największych potencjalnych możliwoœciach "farmakologicznych". Badacze musza jeszcze odkryć, jaka mrówcza substancja działa tak jak antybiotyk, i w jaki sposób ja uzyskiwać.

Należy także zbada mechanizm, dzięki któremu  społeczne owady niszczš patogeny, nie wywołujšc przy tym ich odpornoœci na substancję, którš aplikujš im mrówki. "We współczesnej medycynie jest to wielki problem, bakterie zyskujš odpornoœć na antybiotyki, które przez to tracš skutecznoœć. odpornoœć mikrobów na czynniki antybakteryjne stała się palšcym problemem sanitarnym na skalę œwiatowš, praktycznie, ta odpornoœć stawia pod znakiem zapytania postęp we współczesnej medycynie" - stwierdza w komunikacie Œwiatowa Organizacja Zdrowia.

Specjalistyczne pismo "Chemical Science" informuje o najnowszych badaniach w tej dziedzinie: Naukowcom udało się odkryć, że mrówki afrykańskie z gatunku Tetraponera penzigi wytwarzajš pleœń działajšca w warunkach laboratoryjnych tak jak antybiotyk - na bakterie odporne na metycylinę ( organiczny zwišzek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk należšcy do grupy penicylin o wšskim spektrum działania). i wankomycynę (organiczny zwišzek chemiczny, antybiotyk o działaniu bakteriobójczym, wprowadzony do lecznictwa w 1958 roku). 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL