Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Wpływ kawy na zdrowie. Badanie: Przedłuża życie

Pixabay
Dziœ Międzynarodowy Dzień Kawy. Warto wiedzieć, że mała czarna, duża i goršca z kofeinš lub bezkofeinowa kawa ma doskonały wpływ na nasz organizm.

Przypominamy tekst z lipca 2017

Badanie przeprowadzone na 215 tys. respondentów w wieku od 45 do 75 lat dało zaskakujšce wyniki. Jedna filiżanka kawy dziennie zwiększa szanse na dłuższe życie aż o 12 proc. To bardzo dobry powód, by zaczšć od niej każdy dzień. Dla osób, które pijš trzy kawy dziennie wiadomoœci sš jeszcze lepsze. Majš o 18 proc. większe prawdopodobieństwo, że będš cieszyć się zdrowiem dłużej niż osoby, które wybierajš inne napoje.

Uczestnikami badania byli afrykańscy i japońscy Amerykanie, Latynosi i biali. Dane zostały skorygowane ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, nawyki zwišzane z paleniem, edukację, wczeœniej przebyte choroby, aktywnoœć fizycznš i spożywanie alkoholu. Œredni okres obserwacji uczestnika badania wynosił 16 lat.

Okazało się, że w tej ogromnej grupie picie kawy wišże się z mniejszym ryzykiem œmierci z powodu chorób serca, raka, udaru mózgu, cukrzycy, chorób układu oddechowego i nerek.

– Mniejsza œmiertelnoœć była niezależna od tego, czy badani pili zwykłš czy bezkofeinowš kawę. Płynie z tego wniosek, że kofeina nie ma z tym nic wspólnego – mówi Veronica W. Setiawan, współautorka badania i profesor nadzwyczajny medycyny profilaktycznej University of Southern California. – Nie możemy z całš pewnoœciš stwierdzić, dlaczego picie kawy przedłuża życie, ale widzimy, że jest jakiœ zwišzek. Jeœli lubisz pić kawę, pij! Jeœli nie jesteœ kawoszem, musisz rozważyć, czy nie zmienić przyzwyczajeń.

Wyniki opublikowane 11 lipca w periodyku “Annals of Internal Medicine", pochodziły z wieloetnicznego badania kohortowego – wspólnego wysiłku Centrum Onkologii Uniwersytetu na Hawajach i Szkoły Medycznej w Keck (USC). Ta szeroko zakrojona inicjatywa miała zbadać czynniki ryzyka zachorowań na raka.

– Do tej pory istniało niewiele danych na temat zwišzku pomiędzy konsumpcjš kawy i œmiertelnoœciš wœród nie białych – twierdzi Setiawan. Takie badania majš duże znaczenie, ponieważ styl życia i ryzyko zachorowań na choroby cywilizacyjne mogš się znacznie różnić w zależnoœci od rasy i pochodzenia, a wnioski z obserwacji jednej grupy niekoniecznie dotyczš innych. Zwišzek między piciem kawy a długoœciš życia był widoczny we wszystkich badanych grupach etnicznych.

Poprzednie obserwacje przeprowadzone m.in. przez USC wykazały, że picie kawy można skojarzyć z obniżeniem ryzyka wystšpienia raka, cukrzycy, w tym typu 2, schorzeń wštroby, narzšdów rodnych, choroby Parkinsona i innych chorób przewlekłych.
– Kawa zawiera wiele przeciwutleniaczy i zwišzków fenolowych, które odgrywajš ważnš rolę w zapobieganiu nowotworom – tłumaczy Setiawan. – Choć badanie nie wykazuje zwišzku przyczynowo-skutkowego ani nie wskazuje, które substancje chemiczne zawarte w kawie mogš czynić z niej “eliksir życia”, to jasne jest, że kawa może być włšczona do zdrowej diety i stylu życia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL