Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Main Topic Nieruchomoœci

Białe plamy głównie w mniejszych miastach

Gemini Park Tychy – galeria ma być otwarta jeszcze w tym kwartale.
materiały prasowe
Nowe centra będš powstawać w miejscach, które dadzš inwestorom poczucie bezpieczeństwa i zaoferujš pewnš elastycznoœć w razie niepowodzenia
W całej Polsce działa niemal 500 centrów handlowych, z czego 220 w oœmiu największych aglomeracjach, czyli w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, na Górnym Œlšsku, w Łodzi, Trójmieœcie i Szczecinie – podaje Agata Czarnecka, wicedyrektor działu badań i analiz w firmie doradczej CBRE. – W budowie jest 30 obiektów, 12 kolejnych jest rozbudowywanych. Największe powstajšce inwestycje to Galeria Młociny w Warszawie (71 tys. mkw.), Forum Gdańsk (62 tys. mkw.), Libero w Katowicach (45 tys. mkw.), Gemini Park Tychy (37 tys. mkw.). Magdalena Czempińska, dyrektor w dziale badań rynku w Knight Frank, dopowiada, że poza galeriami budowanych jest ok. 150 tys. mkw. obiektów convenience (to małe kompleksy poniżej 5 tys. mkw.) oraz mixed-use, łšczšcych handel z funkcjami biurowymi czy mieszkaniowymi. – W większych miastach takie obiekty, które sš skierowane do lokalnych społecznoœci, stanowiš zazwyczaj uzupełnienie oferty wielkopowierzchniowych galerii – mówi Czempińska. – W bardzo małych miastach nierzadko sš jedynymi obiektami z kilkoma najemcami, ponieważ wielkoœć miejscowoœci nie zachęca większych deweloperów do inwestycji. Niemniej jednak niektóre firmy deweloperskie sš aktywne przede wszystkim w sektorze convenience.
W sumie, jak mówi dyrektor, polski rynek oferuje 11,6 mln mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. 85 proc. to tradycyjne centra, pozostałe 15 proc. – mniejsze i większe parki handlowe oraz outlety.

Dla lokalnych marek

Agata Czarnecka komentuje, że na to, jaki rodzaj handlu jest najbardziej popularny i który rozwija się najszybciej, duży wpływ majš także uwarunkowania historyczne i zwyczaje zakupowe mieszkańców danego miasta. Czy polski rynek jest już nasycony? Monika Janczewska-Leja, dyrektor działu doradztwa i wynajmu powierzchni handlowych w firmie doradczej Savills, odpowiada: W Europie œredni współczynnik nasycenia powierzchniš handlowš waha się od niecałych 100 mkw., w Grecji do niemal 950 mkw., w Norwegii przypadajšcych na 1 tys. mieszkańców. Na tym tle Polska, ze œrednim poziomem nasycenia nieco powyżej 250 mkw. na 1 tys. mieszkańców, ma jeszcze potencjał rozwoju. Ale nie w każdym regionie miejsca na nowe obiekty jest tyle samo. – Najwyższy współczynnik nasycenia odnotowaliœmy w Poznaniu i we Wrocławiu, na co wpływ miały otwarcia dużych obiektów – Posnanii i Wroclavii – mówi Monika Janczewska-Leja. – Dlatego też w tych miastach deweloperzy nie planujš znaczšcych inwestycji w najbliższym czasie. Rynki te potrzebujš stabilizacji sprzedaży, a proces może doprowadzić do zmiany układu sił w mieœcie poprzez umocnienie się najchętniej odwiedzanych obiektów i tych z najlepszymi wynikami sprzedaży – dodaje. W konsekwencji, jak mówi dyrektor z Savillsa, starzejšce się galerie będš szukały rynkowej niszy, adresujšc ofertę do innej grupy klientów. – Centrum mody może być na przykład zaadaptowane na centrum wyprzedażowe albo meblowo-wnętrzarskie – wyjaœnia. – Może się też zmienić w nowatorski obiekt dostosowany do potrzeb nowego pokolenia klientów. Z analiz Savillsa wynika, że wœród miast wojewódzkich najmniej nasycone powierzchniš handlowš sš miejscowoœci poniżej 500 tys. mieszkańców. – Nie oznacza to jednak, że możemy się spodziewać otwarć dużych obiektów handlowych we wszystkich z tych miastach – zastrzega Janczewska-Leja. – Wielkomiejskie centra handlowe, które w przeszłoœci masowo debiutowały na polskim rynku, to galerie o jakoœci porównywalnej z dojrzałymi rynkami Europy Zachodniej. Nie zawsze jednak pasujš do charakterystyki mniejszych miast – zwraca uwagę dyrektor z Savillsa. Podkreœla, że poza głównymi metropoliami widać popyt na przystępne cenowo produkty, szczególnie na marki lokalnych producentów, które potrzebujš obiektów o odpowiedniej formule.

Bez gwarancji

– Nie można jednoznacznie okreœlić, czy dany rynek jest w pełni nasycony – komentuje Agata Czarnecka. – Nie ma konkretnej granicy „zdrowego" wskaŸnika liczby metrów centrów handlowych przypadajšcych na 1 tys. mieszkańców. Miasta nieustannie się rozwijajš, powstajš nowe osiedla mieszkaniowe, poprawia się infrastruktura. Niekiedy na terenie miasta sš tzw. białe plamy. Kolejne centrum nie zaburzy więc równowagi, mimo dużego nasycenia w całej aglomeracji – opowiada. Zdarza się też, że mniej atrakcyjne obiekty albo tracš klientów, albo zmieniajš charakter, albo też zaczynajš się specjalizować w jednej konkretnej dziedzinie. Według Czarneckiej rynek galerii w kolejnych latach będzie się zmieniał i ewoluował. – Coraz większe nasycenie powierzchniš handlowš stawia przed właœcicielami, deweloperami i zarzšdcami centrów handlowych coraz większe wyzwania – podkreœla przedstawicielka CBRE. Konkurencja na rynku jest coraz większa, brakuje odpowiednich działek. – Właœciciele centrów handlowych coraz częœciej skupiajš się na możliwoœciach ich rozbudowy i modernizacji tak, aby sprostać zmieniajšcym się oczekiwaniom klientów – mówi przedstawicielka CBRE. Czarnecka zwraca uwagę, że w nowoczesne obiekty handlowe zmieniajš się na przykład historyczne i poprzemysłowe budynki, pojawiajš się także nowe koncepty handlowe, rozwija się handel przez intenet. Monika Janczewska-Leja zwraca zaœ uwagę na coraz większš ostrożnoœć inwestorów, co wpływa na wyhamowanie dużych inwestycji deweloperskich. – Pomimo, że od kryzysu finansowego minęło już dziesięć lat, to pozostawił on trwały œlad w procesach decyzyjnych podmiotów działajšcych na rynku, zwłaszcza tych wywodzšcych się z krajów najciężej dotkniętych kryzysem jak Stany Zjednoczone czy Hiszpania – podkreœla dyrektor z Savillsa. Jej zdaniem nowe centra będš powstawać w miejscach, które dadzš inwestorom poczucie bezpieczeństwa i zaoferujš pewnš elastycznoœć w razie niepowodzenia. – Do tej pory gwarancjš była lokalizacja. Dziœ jednak miejsc, które oferujš szybki, gwarantowany zysk już nie ma - podkreœla Janczewska-Leja. – W mniejszych oœrodkach nadal będš powstawać obiekty szukajšce zysku w kliencie o płytszej kieszeni. Rynek w coraz większej mierze kształtować będš fundusze inwestycyjne. Stały się one właœcicielami większoœci najlepiej działajšcych obiektów handlowych w Polsce, w tym ich całych portfeli – dodaje. A zmiana właœciciela, jak mówi dyrektor, czasem oznacza dla obiektu szansę na doinwestowanie. – Często kupowane sš starsze centra, które po odnowieniu mogš poprawić generowane wyniki – zauważa. – Każdy rynek ma swojš specyfikę – podsumowuje Magdalena Czempińska. – W lokalizacjach o dużej sile nabywczej albo o dużym zasięgu, tzw. catchment area, poziom 1 tys. mkw. powierzchni handlowej na 1 tys. mieszkańców nie musi być barierš w dalszym rozwoju rynku – wyjaœnia dyrektor z Knight Frank. – Z kolei w miejscowoœciach o słabszej sile nabywczej nawet dużo niższy poziom może oznaczać problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby klientów w istniejšcych obiektach. Z tego właœnie powodu nie można dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: które miasta nie potrzebujš już galerii handlowych? A Monika Janczewska-Leja dodaje, że na rozwój polskiego rynku handlowego będš mieć wpływ także międzynarodowe trendy, wynikajšce ze zmieniajšcych się potrzeb konsumentów. – Chodzi m.in. o tzw. galerie społecznoœciowe. W czołowych œwiatowych obiektach kładzie się nacisk na uatrakcyjnienie wizyty w galerii, poczšwszy od architektury obiektu, przez ofertę usługowš, rozrywkowš i gastronomicznš, kojarzšcš się z miłym spędzaniem czasu w gronie przyjaciół i rodziny, aż po specjalistyczne sklepy – opowiada. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL