Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Hiszpanie walczš w sšdzie z Ryanairem

Bloomberg
Organizacja pilotów hiszpańskich pracujšcych dla Ryanaira złoży w sšdzie pozwy na tego przewoŸnika, bo umowy o pracę nie spełniajš hiszpańskiego prawa pracy — podał zwišzek pilotów SEPLA

Ryanair postanowił w grudniu uznać po raz pierwszy zwišzki zawodowe w krajach swej obecnoœci, ale w niektórych trudno mu nawišzać formalne stosunki. Kilka dni temu dyrekcja uprzedziła na przykład, że odrzuci „œmiechu warte" postulaty takich samych stawek jak w tradycyjnych liniach lotniczych, nawet jeœli miałoby dojœć do strajków w okresie Wielkanocy.

W piœmie do swych członków SEPLA zarzuciła dyrekcji linii, że nie negocjowała w dobrej wierze od czasu rozpoczęcia rozmów o uznaniu organizacji zwišzkowych. „Po wydarzeniach z ostatniego tygodnia i na podstawie oœwiadczeń naszych zwierzchników stało się jasne, że Ryanair nie ma zamiaru negocjować z przedstawicielami pilotów, dopóki nie zostanie do tego zmuszony"— głosi pismo datowane 6 lutego. „Byliœmy naiwni wierzšc, że kierownictwo rzeczywiœcie chce zmienić kierunek tak toksycznych stosunków pracowniczych" — dodano.

SEPLA ogłosił, że zamierza złożyć w hiszpańskim sšdzie dwa pozwy dotyczšce umów o pracę w Ryanairze, mówi, że reprezentuje 500 z 800 pilotów Ryanaira stacjonujšcych w Hiszpanii.

PrzewoŸnik twierdzi z kolei, że w pełni spełnił wymagania unijnej i hiszpańskiej ustawy o zatrudnieniu, dodał, że wyrok ze stycznia sadu apelacyjnego z Walencji oznacza, że hiszpańskie sšdy nie majš jurysdykcji nad warunkami zatrudniania pilota i personelu pokładowego przez irlandzkš linię.

Osišgnęła ona umowę o oficjalnym uznaniu organizacji brytyjskich pilotów BALPA, prezes Michael O'Leary mówi o znacznym postępie we Włoszech i Portugalii, gdzie zwišzki groziły strajkami przed Bożym Narodzeniem. Inne twierdzš, że odrzucš jednostronnš ofertę podwyżki płac, jeœli nie otrzymajš gwarancji, że nie wpłynie to na przyszłe rozmowy o warunkach pracy i płacy.

Analitycy z Goodbody Stockbrokers stwierdzili, że wprawdzie nie wszystkie negocjacje poszły gładko, ale Ryanair zrobił dużo dla rozwišzania kwestii pozapłacowych z pilotami. „Trudne stosunki z malejšcš grupš pilotów utrzymajš się jeszcze przez pewien czas choćby dlatego, ze dyrekcja uprzedziła o możliwej gorszej prasie wynikajšcej z groŸby strajków przed Wielkanocš. Jednak staje się coraz bardziej jasne, że ryzyko maleje z każdym dniem, bo coraz więcej pilotów akceptuje ofertę płacowš, nawet jeœli zwišzki nastawiały ich przeciwko niej" — stwierdzili w nocie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL