Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Za dużo ludzi w Airbusie. Będš zwolnienia

A400M
Bloomberg
Airbus zamierza przenieœć albo zlikwidować 3600 etatów z powodu zmniejszania rytmu produkcji A380 i A400M — podało pismo „Challenges” na podstawie kilku Ÿródeł.

Airbus ogłosi zwišzkom zawodowym na posiedzeniu europejskiego komitetu 7 marca w Tuluzie o rozpoczęciu negocjowania tego planu dostosowania załogi. Ma dotyczyć zwłaszcza fabryk w Bremie i Augsburgu, Sewilli i w Filton (W. Brytania), może też dotyczyć Hamburga i Stade. Francuskie zakłady pracujšce nad kilkoma programami, co daje im przewagę, mogš odczuć te zmiany w marginalnym stopniu — stwierdziło pismo.

Rzecznik Airbsua oœwiadczył, że grupa nie skomentuje tego artykułu i nie będzie spekulować na temat liczb podanych w nim, dodał, że dostosowania rytmu produkcji obu rodzajów samolotów nie sš nowe. — O wszelkim wpływie na zatrudnienie będziemy rozmawiać przede wszystkim z naszymi partnerami społecznymi, zawsze staramy się znaleŸć najlepsze rozwišzania dla naszych pracowników. Mamy dobry bilans zarzšdzania tymi sprawami. Jest przewidziane posiedzenie europejskiego komitetu firmy dla omówienia tego tematu, będzie następnie komunikat — powiedział rzecznik.

Wyjaœnienia od Londynu

Wicedyrektor generalny Airbusa Tom Williams zwrócił się do rzšdu brytyjskiego o pilne wyjaœnienie, jakie przepisy celne będš stosowane po wyjœciu W. Bratanii z Unii. Powiedział, że Airbus chce być mocno zwišzany z brytyjskimi zakładami, o ile będš mogły działać równie skutecznie jak dotšd. — Zbliżamy się do szczególnie istotnego wydarzenia. Ministrom chcemy ogłosić ważne przesłanie, że został już tylko rok. A czas nagli — powiedział w nagraniu wideo dla brytyjskiej załogi.

Airbus produkuje na Wyspach skrzydła do wszystkich swoich samolotów W zwišzku z długim okresie realizacji musi podjšć szybko decyzję, czy wydać więcej na zakup podzespołów, aby zgromadzić dodatkowe zapasy, by nie mieć zakłóceń w dostawach po 29 marca 2019 — poinformował Williams. Na podstawie porozumienia z 1980 r. 32 krajów WTO podzespoły w lotnictwie cywilnym nie podlegajš ocleniu, ale sektor niepokoi się, że dodatkowa praca z dokumentami wynikajšca z nowych granic celnych spowoduje kosztowne opóŸnienia dostaw.


Premier Theresa May oœwiadczyła 2 marca, że jej kraj nie przystšpi do unii celnej z Uniš Europejskš, co ucieszyło zwolenników brexitu, ale zaniepokoiło firmy w rodzaju Airbusa. Zaproponowała partnerstwo celne, w którego ramach Londyn będzie stosować na granicy unijne stawki wobec towarów kierowanych do Unii i inne dla innych krajów albo uproszczone procedury celne. Obiecała też zbadanie, jak jej kraj mógłby pozostać członkiem kilku wyspecjalizowanych instytucji, np. Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL