Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Kultura, która inspiruje

Krzysztof Olendzki
www.vancouver.mfa.gov.pl
– Chcemy by polska kultura była inspiracjš dla zagranicznych twórców. To będzie nowš misjš Instytutu Adama Mickiewicza – powiedział jego szef, Krzysztof Olendzki, podsumowujšc rok swojej działalnoœci.

Wœród nowych kierunków rozwoju promocji polskiej kultury za granicš dyrektor Olendzki zwrócił uwagę na trzy dziedziny: rozwój kultury cyfrowej, obszary projektowania - mody i architektury oraz zwiększenie aktywnoœci w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Została powołana nowa rada instytutu, której przewodniczy prof. Zdzisław Krasnodębski. W jej skład wchodzš zaœ menedżerowie kultury, będšcy ekspertami w zakresie współpracy międzynarodowej"
Nowy program Instytutu w poważnym stopniu odnosi się do kultury cyfrowej. Stšd, konferencja Digital Cultures, która między 25 a 27 wrzeœnia odbędzie się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Dotyczyć będzie różnych tematów: gier komputerowych, działań w przestrzeni VR- aż po biblioteki cyfrowe. WeŸmie w niej udział prawie 60 ekspertów i twórców z 15 krajów.

Z okazji przypadajšcej w następnym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległoœci uruchomiony zostanie autorski międzynarodowy program kulturalny POLSKA 100.
Ważnym kierunkiem promocji polskiej kultury za granicš stało się też poszerzenie dotychczasowego programu „Don't Panic! We’re from Poland” o specjalne œcieżki poœwięcone jazzowi, muzyce elektronicznej i folkowi. – IAM promuje polskš muzykę nie tylko w Europie, ale także w Azji  podkreœla dyr. Krzysztof Olendzki. "Jeszcze w tym roku planowanych jest ponad 40 koncertów jazzowych w 14 największych miastach Chin".

W ramach promocji muzyki zaplanowano ponadto udział polskich artystów w festiwalu Reeperbahn w Hamburgu, targach WOMEX w Katowicach a także w drugiej odsłonie projektu „Jazz po polsku”. Odbywajšca się w Łodzi konferencja naukowa „Studio Eksperymentalne Polskiego Radia” będzie z kolei jednym z wydarzeń poœwięconych muzyce poważnej.
Od 2017 r. program promocji polskiego designu został rozbudowywany o obszar projektowania zarówno mody, jak i architektury. Jeszcze w tym roku IAM zaprezentuje wystawy podczas London Design Festival, w tym ukazujšcš 100 lat polskiego projektowania ekspozycję pt. „Elementarz polskiego designu”.

Pytany przez „Rz” czy IAM planuje nawišzanie współpracy z powołanš do promocji dobrego imienia Polski zagranicš Polskiej Fundacji Narodowej dyrektor Krzysztof Olendzki nie wykluczył takiej współpracy. Założona w 2017 roku fundacja utworzona przez 17 spółek karbu Państwa, według słów premier Beaty Szydło „wykorzystujšc siłę i energię spółek skarbu państwa, będzie budowała polskš markę”. W pierwszym roku działalnoœci przeznaczono na tę działalnoœć 100 milionów złotych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL