Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Rafał Łętocha: Kościół przewartościował polski nacjonalizm

materiały prasowe
Rozmowa z dr. hab. Rafałem Łętochš, politologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rzeczpospolita: Mateusz Pławski został odwołany ze stanowiska rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej po wywiadzie, w którym opowiedział się za segregacjš rasowš i stwierdził, że „osoba czarnoskóra nie może być Polakiem". Jak takie poglšdy majš się do tradycji polskiego nacjonalizmu?

Rafał Łętocha: Dawniej polscy nacjonaliœci definiowali tożsamoœć narodowš przez pryzmat czynników obiektywnych, takich jak pochodzenie czy język, ale i subiektywnych, jak uczucia, emocje, przywišzanie do wartoœci. Zwracano uwagę na pochodzenie, ale zarazem podkreœlano, że istotš jest sfera wartoœci. WypowiedŸ oparta na kryterium biologicznym wskazuje na odejœcie jej autora od tej tradycji.

Były rzecznik MW stwierdził również, że nie dostrzega niczego złego w haœle „Biała Europa", które pojawiło się na Marszu Niepodległoœci.

Trudno to skomentować, bo hasło jest absurdalne. Przypomnę, że w dwudziestoleciu międzywojennym II Rzeczpospolita była wieloetniczna. Do Narodowych Sił Zbrojnych należał choćby Lech Neyman, adwokat tatarskiego pochodzenia. Trzeba też pamiętać, że za pomoc Żydom w Auschwitz zginšł Jan Mosdorf, a Wincenty Lutosławski, działacz narodowy i filozof, pisał: „Do polskiego narodu należš spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi, jeœli żyjš dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeœli przejmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu i jeœli ma niezłomnš wolę przyczyniania się do rozwoju bytu narodowego Polaków".

Częœć narodowców odcina się od wypowiedzi Pławskiego. Krzysztof Bosak na Twitterze napisał: „Polscy narodowcy kierujš się polskš ideš narodowš i naukš moralnš Koœcioła. Głoszenie jakichkolwiek politycznych doktryn ws. rasowych nie jest elementem żadnej z powyższych".

Dobrze, że się odcinajš, ale mleko już się rozlało. Faktem jest natomiast zwišzek idei narodowej i nauki moralnej Koœcioła. W okresie międzywojennym rozpoczšł się proces katolicyzacji polskiego nacjonalizmu. Zapoczštkowała go wydana w 1927 r. broszura Romana Dmowskiego „Koœciół, naród, państwo". Odtšd polski nacjonalizm – przynajmniej formalnie – odcinał się od rasizmu biologicznego i prób traktowania narodu jako najwyższej wartoœci. Było to nie do pogodzenia z naukš Koœcioła. Proces katolicyzacji przewartoœciował więc polski nacjonalizm – stępił jego ostrze.

Skšd zatem bierze się obecna radykalizacja poglšdów tego œrodowiska?

Trudno powiedzieć, może jest to zwišzane z niedouczeniem, ignorancjš, a może z przesadzonš reakcjš na kryzys migracyjny. Wiem natomiast, że wypowiedŸ, która znalazła się w wywiadzie dla „Do Rzeczy", pokazuje, że praca, którš œrodowisko narodowe wykonało przez lata, idzie dziœ na marne.

—rozmawiał Łukasz Lubański

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL