Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Trybunał Sprawiedliwości UE o liczeniu odległości przy odszkodowaniach za opóźnienia lotnicze

Fotolia.com
Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóŸnienia lotu łšczonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległoœci pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Trzy obywatelki Niemiec udały się w podróż z Rzymu do Hamburga, z przesiadkš w Brukseli, lotami obsługiwanymi przez Brussels Airlines. Dotarły do Hamburga z opóŸnieniem wynoszšcym 3 godziny i 50 minut w porównaniu z pierwotnie planowanš godzinš przylotu. W zwišzku z tym kobiety przed sšdem rejonowym w Hamburgu domagały się odszkodowania.

Powoływały się na Rozporzšdzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z nim, w razie opóŸnienia wynoszšcego ponad 3 godziny pasażerowie otrzymujš odszkodowanie w wysokoœci 250 euro w przypadku lotów o długoœci do 1500 km, względnie w wysokoœci 400 euro w przypadku lotów wewnštrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km.

Sšd niemiecki zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwoœci o ustalenie, czy w przypadku lotów łšczonych łšczna długoœć lotu to odległoœć pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu i lotniskiem miejsca docelowego (w danym przypadku chodziłoby mianowicie o 1326 km pomiędzy Rzymem a Hamburgiem), czy też należy jš obliczyć w oparciu o dystans rzeczywiœcie przebyty (chodziłoby mianowicie o 1656 km, będšce sumš odległoœci pomiędzy Rzymem i Brukselš, wynoszšcej 1173 km i odległoœci pomiędzy Brukselš i Hamburgiem, wynoszšcej z kolei 483 km). Od odpowiedzi udzielonej na to pytanie zależała kwota odszkodowania należnego poszkodowanym pasażerom.

W ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał stwierdził, że w kontekœcie prawa do odszkodowania rozporzšdzenie nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy pasażerami, którzy dotrš do miejsca docelowego lotem bezpoœrednim a pasażerami, którzy dotrš tam lotem łšczonym. Trybunał wskazał, że dokonujšc obliczenia kwoty takiego odszkodowania w obydwu tych przypadkach pasażerów należy traktować w ten sam sposób.

Trybunał zauważył, że różne poziomy kwoty odszkodowania sš wyrazem różnic w zakresie stopnia niedogodnoœci, jakich doœwiadczajš pasażerowie w zwišzku z brakiem możliwoœci swobodnej reorganizacji swojej podróży, a w zwišzku z tym – z brakiem możliwoœci uniknięcia straty czasu wynikajšcej z odwołania lub dużego opóŸnienia lotu.

Trybunał podkreœlił, że charakter lotu (lot bezpoœredni, względnie łšczony) nie ma wpływu na stopień niedogodnoœci, jakiej doœwiadczajš pasażerowie. - W konsekwencji, ustalajšc kwotę odszkodowania należnego w przypadku lotu łšczonego, pod uwagę brać należy jedynie odległoœć mierzonš z lotu ptaka (obliczonš w oparciu o metodę ortodromicznš) odpowiadajšcš trasie lotu bezpoœredniego pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego. Okolicznoœć, iż dystans faktycznie przebyty – z powodu podróżowania lotem łšczonym – jest większy aniżeli odległoœć pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu i lotniskiem miejsca docelowego nie wpływa na obliczanie wysokoœci odszkodowania – wyjaœniono.

Wyrok w sprawie C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen i Gudula Gräßmann / Brussels Airlines SA/NV

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL