Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Akcyza od piwa smakowego: czy będš tańsze

Fotolia.com
Akcyza od piwa smakowego powinna być obliczana tylko od czystego ekstraktu, a nie od dodawanych aromatów.

Piwne napoje smakowe nie tylko sš coraz popularniejsze na rynku, ale też powodujš spory o opodatkowanie. W œrodę taki spór między poznańskš Kompaniš Piwowarskš a dyrektorem tamtejszej Izby Celnej rozstrzygnšł Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Koœciš niezgody był sposób obliczania akcyzy. Według wymogów ustawowych najważniejsza jest tu zawartoœć tzw. stopni Plato. Ten specjalistyczny piwowarski miernik oznacza zawartoœć piwnego ekstraktu w masie brzeczki (czyli piwnego półproduktu). BdTXT - W - 8.15 J: Stworzenie takiej mieszanki, w uproszczeniu mówišc, oznacza zagęszczenie ekstraktu i zwiększenie stopni Plato w wyrobie gotowym. Tym samym akcyza od piwa smakowego może być wyższa niż od tradycyjnego.

Spór z administracjš celnš dotyczy rozliczenia jeszcze za listopad 2004 r. Kompania Piwowarska obliczyła wtedy akcyzę, uwzględniajšc składniki smakowe i słodzšce dodane do piwa po zakończeniu procesu fermentacji. Jednak potem doszła do wniosku, że taki sposób obliczeń jest niewłaœciwy, i skorygowała akcyzowš deklarację. W korekcie wyliczyła podatek od ekstraktu przed dodaniem substancji smakowych. To jednak nie spodobało się fiskusowi.

Sprawa cišgnęła się w administracji skarbowej latami, aż wreszcie w styczniu 2017 r. Naczelny Sšd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

Trybunał stwierdził właœnie, że składniki dodane po fermentacji nie majš żadnego wpływu na zawartoœć alkoholu w gotowym produkcie. Obliczenie stopni Plato piwa smakowego przy uwzględnieniu nie tylko ekstraktu brzeczki podstawowej, ale także substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po fermentacji, mogłoby zatem doprowadzić do opodatkowania w stopniu wyższym niż tradycyjnego piwa o tej samej zawartoœci alkoholu. Tak należy, według TSUE, rozumieć akcyzowš dyrektywę (92/83). Tym samym Trybunał przyznał rację Kompanii Piwowarskiej.

Jakie będš skutki tego orzeczenia? Doradca podatkowy Szymon Parulski wskazuje, że akcyza jest podatkiem cenotwórczym, a zatem przy niższej podstawie opodatkowania ceny piw smakowych powinny spaœć.

– Wyrok TSUE nie oznacza jednak, że firmy piwowarskie odzyskajš nadpłaconš akcyzę. Jeœli przerzuciły jš na klientów w cenie, to urzędy skarbowe uznajš, że zwrot oznaczałby bezpodstawne wzbogacenie tych firm – zauważa Parulski. Dodaje, że wprawdzie polskie przepisy podatkowe nie zawierajš jeszcze klauzuli bezpodstawnego wzbogacenia, ale w praktyce władze skarbowe już jš stosujš, zresztš przy aprobacie sšdów administracyjnych.

Wspomniana przez Parulskiego klauzula ma być wprowadzona do polskiego prawa w noweli do ordynacji podatkowej. Trwajš konsultacje publiczne projektu, przedstawionego przez Ministerstwo Finansów w lutym 2018 r.

Kompania Piwowarska jest największym producentem piwa w Polsce. Jej udział w rynku to ok. 37 proc. Jest właœcicielem takich marek, jak Dębowe, Tyskie i Żubr, oraz piw smakowych, jak Redd's.

Sygn. akt: C 30/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL