Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

UOKiK: nieuczciwa reklama Heyah - klienci odzyskajš pienišdze

Bloomberg
Reklamy stosowane przez T-Mobile w kampanii Pierwszy prawdziwy no limit dotyczšcej sieci Heyah mogły wprowadzać konsumentów w błšd - uznał Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

T-Mobile Polska od 21 lipca do 30 wrzeœnia 2015 r. prowadziła m.in. w telewizji, radiu i internecie kampanię reklamowš pod hasłem Pierwszy prawdziwy no limit. Zachęcała klientów, by korzystali z nielimitowanych krajowych rozmów telefonicznych, sms-ów, mms-ów i internetu w pakiecie SMART XL przeznaczonym dla abonentów sieci Heyah.

Reklamy kusiły cenš 49,98 zł. W wersji radiowej i internetowej zabrakło jednak informacji o tym, że po 3 miesišcach do abonamentu zostanie doliczone 19,99 zł tytułem opłaty za usługę nielimitowanego internetu, a w spocie telewizyjnym przekaz ten był nieczytelny (mała, biała czcionka na jasnym tle). Identycznie było z informacjami, że cena 49,98 zł zawiera rabaty za wyrażenie zgód marketingowych (4,99 zł) i na fakturę elektronicznš (4,99 zł). Po zapoznaniu się z reklamš klienci mogli nie mieć œwiadomoœci, że jeœli ich nie udzielš, będš płacić drożej – 59,96 zł przez pierwsze 3 miesišce i 79,95 zł po tym okresie.

- Te reklamy mogły wprowadzać w błšd co do rzeczywistej, łšcznej opłaty za wszystkie usługi. Jeœli cena podlega jakimœ ograniczeniom, np. czasowym, to konsument musi o tym wiedzieć. Inaczej może odnieœć błędne wrażenie, że podana w reklamie kwota jest szczególnie atrakcyjna, a tymczasem otrzymał niepełnš informację – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK uznał, że działania spółki mogły naruszać zbiorowe interesy konsumentów. T-Mobile uniknšł kary finansowej, ponieważ zaprzestał emisji kwestionowanych przez Prezesa UOKiK reklam i zobowišzał się do wyeliminowania skutków swoich praktyk.

UOKiK radzi

Podpisałeœ umowę w ramach oferty Pierwszy prawdziwy no limit na Internet, rozmowy, sms-y i mms-y do wszystkich dostępnej w pakiecie SMART XL przeznaczonym dla abonentów sieci Heyah?

Jeœli jej nie rozwišzałeœ, możesz liczyć na:

- niepobieranie opłaty za usługę nielimitowanego internetu (19,99 zł miesięcznie) przez cały czas obowišzywania umowy, czyli do momentu rozwišzania jej przez ciebie, a także zwrot zapłaconych do tej pory opłat za tę usługę,

- miesięczny rabat 4,99 zł do końca obowišzywania umowy, nawet jeœli nie zgodziłeœ się na otrzymywanie faktur tylko w wersji elektronicznej, a także zwrot dotychczas zapłaconych kwot zwišzanych z brakiem tej zgody,

- miesięczny rabat 4,99 zł do końca obowišzywania umowy, nawet jeœli nie wyraziłeœ zgód marketingowych, a także zwrot dotychczas zapłaconych kwot zwišzanych z brakiem tych zgód.

Jeœli twoja umowa już nie obowišzuje, przysługiwać ci będzie zwrot zapłaconych wczeœniej kwot:

- 19,99 zł miesięcznie za usługę nielimitowanego internetu,

- 4,99 zł miesięcznie, jeœli się nie zgodziłeœ na otrzymywanie faktur tylko w wersji elektronicznej,

- 4,99 zł miesięcznie, jeœli nie udzieliłeœ zgód marketingowych.

W efekcie decyzji Prezesa UOKiK do końca obowišzywania umowy obecni klienci będš płacić obiecanš w reklamie cenę 49,98 zł. Ponadto wszyscy konsumenci, którzy skorzystali z promocyjnej oferty spółki, będš mogli w każdym czasie uzyskać zwrot uiszczonych dotšd kwot przewyższajšcych wysokoœć ceny z reklamy.

Stanowisko T-Mobile Polska po decyzji Prezesa UOKiK:

Celem kampanii, której dotyczy decyzja UOKiK, było rzetelne poinformowanie klientów o wszystkich warunkach promocji, niestety, przy jej realizacji z pewnoœciš zabrakło troski o jasnoœć przekazu. Serdecznie przepraszamy za to wszystkich klientów, którzy poczuli się wprowadzeni w błšd i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by taka sytuacja już nigdy się nie powtórzyła. Od poczštku w pełni współpracowaliœmy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w celu wyjaœnienia sprawy oraz ustalenia odpowiedniej rekompensaty i w pełni wywišżemy się z naszych zobowišzań. Należy pamiętać, że rzecz dotyczy archiwalnej promocji, której od ponad 2 lat nie ma już w naszej ofercie.

ródło: UOKiK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL