Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikty zbrojne

Dziś poczštek manewrów Zapad-2017

123RF
Białorusko-rosyjskie strategiczne manewry wojskowe Zapad-2017 rozpocznš się dzisiaj na Białorusi i na trzech poligonach na północnym zachodzie Rosji. WeŸmie w nich udział 12700 żołnierzy z obu krajów. Aktywna faza ćwiczeń rozpocznie się w niedzielę.

Na terytorium Białorusi w ćwiczeniu będzie uczestniczyć 10.175 żołnierzy (w tym 3.100 Rosjan), 138 czołgów (w tym 98 z Rosji), 231 transporterów opancerzonych (104), 142 systemy artyleryjskie i rakietowe (32), 49 samolotów i œmigłowców (27). 

Według scenariusza ogłoszonego przez białoruskie ministerstwo obrony w pozorowanym konflikcie będš uczestniczyć z jednej strony siły zachodniej Koalicji Państw Zainteresowanych – Wejsznoria, Wesbaria i Lubenia, a z drugiej – Państwa Północne, czyli bronišce się państwo zwišzkowe Białorusi i Rosji. 

Jak mówił podczas œrodowego briefingu doradca ministra obrony Białorusi generał Aleh Woinau, celem manewrów jest doskonalenie współpracy wojskowej w ramach białorusko-rosyjskiej regionalnej grupy wojsk w celu obrony państwa zwišzkowego. 

Scenariusz przewiduje, że Białoruœ zostanie zaatakowana z terytorium sšsiadujšcej z niš Wejsznorii (będzie się ona znajdować na północnym zachodzie rzeczywistej Białorusi) przez grupy terrorystyczne lub separatystyczne wspierane z zewnštrz, czyli z Lubenii i Wesbarii. 

„Pierwszy etap to przygotowanie wojsk i sił do izolacji terenu działań nielegalnych formacji zbrojnych, przygotowanie sił lotniczych i obrony przeciwlotniczej do ochrony ważnych obiektów państwowych i wojskowych, przygotowanie do odparcia potencjalnego ataku” – zapowiadał Woinau. 

Etap drugi to, jak powiedział, „dowodzenie wojskami w trakcie działań bojowych podczas odpierania ataku na państwo zwišzkowe w szybko zmieniajšcych się warunkach”. 

Wœród ćwiczonych zadań praktycznych wojskowy wymienił „obronę odcinków granicy państwowej przez wojsko rosyjskie i białoruskich pograniczników, poszukiwanie, blokowanie i likwidację nielegalnych formacji zbrojnych terrorystów i separatystów, a także ich grup dywersyjno-zwiadowczych. 

Kolejne elementy to ochrona przeciwlotnicza wojsk przed atakiem sił powietrznych przeciwnika, prowadzenie walki obronnej i wsparcie lotnicze pola walki. 

Na terenie Białorusi manewry będš się odbywać na poligonach Borysowskim, Domanowskim, Różańskim, Lepielskim, Osipowiczowskim, Loswido, a także w dwóch miejscach na terenie obwodu witebskiego – w okolicach miejscowoœci Dretuń i Głębokie.

Na terenie Rosji miejscem manewrów będš poligony w obwodach: kaliningradzkim (graniczšcym z Polskš), leningradzkim i pskowskim (poligony: Łużskij, Strugi Krasnyje i Prawdinskij). 

Strona białoruska wielokrotnie podkreœlała, że manewry będš miały charakter œciœle obronny i „nie stanowiš zagrożenia dla społecznoœci europejskiej, w tym, w szczególnoœci, dla państw sšsiednich”. 

Zarówno białoruskie, jak i rosyjskie wojsko i sprzęt majš powrócić do swoich stałych miejsc dyslokacji do 30 wrzeœnia. 

Manewry wojskowe Białorusi i Rosji wywołujš duże zaniepokojenie wœród sšsiadów Białorusi, zwłaszcza na Ukrainie, która w 2014 r. padła ofiarš rosyjskiej agresji. Swoje obawy w zwišzku z ćwiczeniami wyrażały także m.in. Litwa i Polska. NATO zapowiedziało, że będzie się im „uważnie przyglšdać”. 

Białoruskie władze przekonujš, że sš to planowe manewry, które nie powinny budzić tak wielu emocji. Jednak tamtejsi eksperci wojskowi przyznajš, że ze względu na udział Rosji nie można wykluczyć „negatywnych scenariuszy”, choć sš one mało prawdopodobne.

Analitycy przypominajš, że w przeszłoœci rosyjskie manewry przy granicach sšsiadów prowadziły do prowokacji zbrojnych i agresji, tak jak w Gruzji w 2008 r. i na Ukrainie w 2014 r.

Strona białoruska starała się demonstrować „maksymalnš przejrzystoœć”, m.in. organizujšc szereg przedsięwzięć informacyjnych dotyczšcych ćwiczenia i zapraszajšc do obserwacji przedstawicieli NATO oraz państw sšsiednich. 

Podkreœla również, że będzie je relacjonować „bezprecedensowa” liczba zagranicznych dziennikarzy. W sumie do obsługi manewrów akredytowano ponad 280 pracowników mediów. W czasie fazy aktywnej planowana jest obecnoœć dziennikarzy na trzech poligonach (Różański, Domanowo, Osipowiczowski) podczas niektórych epizodów manewrów. 

Manewry strategiczne Zapad odbywajš się od 2009 r. co dwa lata – na przemian na terytorium Białorusi i Rosji.

ródło: PPA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL