Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

#RZECZoBIZNESIE: Grzegorz Kiełpsz: Specustawa mieszkaniowa ma tylko jeden pozytywny aspekt

tv.rp.pl
Jest tam zapis, że zostanš odrolnione grunty rolne w granicach administracyjnych miast. To jedyny element, który zdaniem deweloperów jest potrzebny – mówi Grzegorz Kiełpsz, prezes Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

W I kwartale w 6 największych aglomeracjach wprowadzono do sprzedaży 14,9 tys. mieszkań. 10 proc. mniej niż kwartał wczeœniej. Sprzedano tylko kilka procent mieszkań więcej niż w tym samym okresie rok wczeœniej. W ubiegłym roku te wzrosty sięgały 20 proc.

- Możemy mówić o tym, że jest mniejsza dynamika na rynku. Sprzedaż mieszkań utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak w przypadku wprowadzania mieszkań na rynek jest problem z dostępnoœciš gruntów. Zmniejsza się też moc przerobowa wykonawców, bo sš problemy z pracownikami - tłumaczył Kiełpsz.

- Sytuacja w tym roku niewiele się zmieni. Mamy zmniejszenie liczby udzielania kredytów hipotecznych. W 2007 r. było ok. 300 tys. kredytów, w zeszłym niecałe 200 tys. Popyt na mieszkania jest napędzany przez niskie stopy procentowe i zakupy gotówkowe – dodał.

Przyznał, że jest ryzyko wzrostu cen nieruchomoœci. Wyjaœnił, że obecne wzrosty wynikajš ze wzrostu kosztów budowy, robocizny, cen materiałów i rosnšcych cen gruntów.

- W ubiegłym roku mieliœmy drugi najniższy wzrost cen mieszkań w Europie, co jest wynikiem konkurencji na rynku – podał goœć.

- W tym roku nie powinno być żadnej rewolucji i kilkunastoprocentowych wzrostów cen. Poziom wzrostu cen utrzyma się na kilku procentach, powyżej 5 – prognozował.

W cišgu ostatnich 5 lat zostało oddanych do użytkowania 750 tys. mieszkań z domami. Jeœli chcemy osišgnšć œredniš europejskš, to jeszcze 2 lata temu brakowało nam 3 mln mieszkań.

- Jeżeli skończy się popyt na nowe mieszkania za 10-20 lat, to będziemy musieli coœ zrobić z wielkš płytš. Najrozsšdniej byłoby to wyburzyć i zbudować nowe domy. Jest to problem, bo tam jest kwestia rozproszenia własnoœci. Myœlšc o polityce mieszkaniowej tym problemem należałoby się zajšć już teraz, żeby za kilkanaœcie lat mieć dobre rozwišzanie - apelował Kiełpsz.

Podkreœlił, że problem ze sobš majš władze samorzšdowe. - W tym roku sš wybory. Z jednej strony słyszymy zachęty, żeby mieszkańcy meldowali się i przyjeżdżali do miast. Z drugiej strony polityka administracyjno-inwestycyjna miast jest temu wręcz przeciwna. Ci ludzie nie przyjadš jak nie będš mieli gdzie mieszkać. Od kilkunastu miesięcy nastšpił paraliż w zakresie wydawania decyzji administracyjnych – ocenił goœć.

Specustawa mieszkaniowa pod Mieszkanie+

- Oceniamy jš krytycznie, ale ma jeden pozytywny aspekt. Jest tam zapis, że zostanš odrolnione grunty rolne w granicach administracyjnych miast. To jedyny element, który zdaniem deweloperów jest potrzebny - mówił Kiełpsz.

Pozostałe regulacje w projekcie zdaniem goœcia sš mniej trafne.

- Wprowadzenie dualizmu, że ta sama inwestycja mieszkaniowa może być prowadzona w trybie zwykłym, albo w trybie specustawy, powoduje zamieszanie na rynku i różnego rodzaju pokusy. To burzy system prawny i konstrukcję na której wszyscy powinniœmy się opierać – tłumaczył.

UOKiK proponuje likwidację otwartych rachunków powierniczych bez dodatkowej gwarancji.

- To bardzo duże ryzyko. Likwidacja tych rachunków spowoduje wycofanie się wielu, szczególnie mniejszych, deweloperów z rynku. Ich nie będzie stać na finansowanie. Deweloper będzie musiał sfinansować kredytem bankowym czy pożyczkš cały proces budowlany. Dzisiaj banki finansujš rynek mieszkaniowy w granicach 7 mld zł (nie liczšc kredytów hipotecznych). Jeżeli zostanš zlikwidowane otwarte rachunki mieszkaniowe potrzebne będzie prawie 70 mld zł – tłumaczył Kiełpsz.

- W cišgu kilku lat banki mogš zwiększyć zaangażowanie tylko dwukrotnie. Nie mogš w jednš branże tyle zainwestować – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL