Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Wizjonerska deklaracja Bartoszewskiego

Fotorzepa, Piotr Wittman
Były minister spraw zagranicznych chciał, by Polska wspólnie z Niemcami walczyła o prawdę historycznš.

Władysław Bartoszewski był architektem dzisiejszych zmian w ustawie IPN? Przygotował on deklarację, która miała być przedstawiona podczas międzyrzšdowych konsultacji polsko-niemieckich w 2015 r. Pracę nad dokumentem przerwała jednak jego œmierć.

Zmarły przed trzema laty profesor Bartoszewski, historyk, polityk, żołnierz AK i jeden z filarów porozumienia polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego, obchodziłby w poniedziałek 96. urodziny. Okazuje się, że mógł on mieć wpływ na kształt dzisiejszej dyskusji zwišzanej z nowelizacjš ustawy o IPN.

Zmiana tej ustawy, zdaniem Moniki Partyki, w latach 2012–2015 asystentki Władysława Bartoszewskiego oraz doradcy ds. polsko-izraelskich i diaspory żydowskiej, nie była przypadkowa. – Poczštek tej historii napisał, co jest rzeczš dalece nieznanš, œp. Władysław Bartoszewski, jako pełnomocnik ds. dialogu międzynarodowego – uważa jego bliska współpracownica.

Nie rozmywać winy

W styczniu i lutym 2015 r. Bartoszewski przygotował koncepcję deklaracji na wiosenne konsultacje rzšdów Polski i Niemiec. Miała zostać przedstawiona na forum międzynarodowym jako pewnego rodzaju jego spuœcizna. Dokument powstawał w atmosferze ostrych sporów o obecnoœć prezydenta Władimira Putina na obchodach 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, agresji Rosji na Ukrainę w 2014 r. i pojawiajšcych się w tym czasie w œwiatowych mediach licznych publikacji, w których używano m.in. okreœleń „polskie obozy zagłady".

W deklaracji Bartoszewski zapisał, że obydwa rzšdy podejmš działania na rzecz upowszechniania prawdy historycznej o zbrodniczej działalnoœci niemieckiego państwa nazistowskiego, jego służb i formacji podczas II wojny œwiatowej, „a w szczególnoœci na rzecz przeciwdziałania publicznemu przypisywaniu innym podmiotom, wbrew œwiadectwom historycznym, zbrodni przez nich popełnionych". Mowa była także o przeciwdziałaniu zakłamywaniu historii przez używanie fałszywych sformułowań, negowaniu Holokaustu „skutkujšcemu rozmywaniem winy niemieckich nazistów".

– Przygotowany wówczas ponadnarodowy projekt, celem łšczenia wszystkich Polaków wokół tej ważnej kwestii, dziœ jest w znacznym stopniu odzwierciedleniem intencji ustawy o IPN, na pewno w wymiarze moralno-symbolicznym – uważa Monika Partyka. Choć dodaje, że sama ustawa w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia.

Ochrona dobrego imienia Polski

– Profesor dostrzegał zagrożenia, jakie dla Polski stwarza manipulacja i œwiadomie prowadzone zakłamywanie historii – mówi Partyka. I dodaje, że Władysław Bartoszewski opowiadał się za „wzmocnieniem międzynarodowego prawodawstwa" w zakresie ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej. Jej zdaniem błędem jest powoływanie się „przedstawicieli niektórych œrodowisk na rzekomo znane im stanowisko prof. Bartoszewskiego w tej sprawie".

– Stanowisko Bartoszewskiego jest jasne i przedstawione w deklaracji – dodaje. – Władysław Bartoszewski oczekiwałby, szczególnie od Niemców, kiedyœ sprawców największej zbrodni na Żydach i Polakach, a dziœ partnerów, że sami stanš na straży ochrony dobrego imienia Polski i Polaków – mówi Partyka.

Władysław Bartoszewski nie dożył planowanych na 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie rozmów ze stronš niemieckš. Odbyły się one z udziałem kanclerz Angeli Merkel i premier Ewy Kopacz. Kanclerz Niemiec podkreœlała, że mšdroœć Bartoszewskiego polegała na tym, „że wiedział nie tylko, co powiedzieć, ale też czego nie powiedzieć". Przyznała, że zawsze słuchała jego rad i stosowała się do nich. O deklaracji nie było już jednak mowy.

Jak rozmawiać z Niemcami

Dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN, nie ma wštpliwoœci, że taki dokument powinien zostać podpisany i przyjęty przez polski i niemiecki rzšd.

– Szkoda, że tak się nie stało. Wtedy rzšd polski miałby dodatkowy argument, aby rozmawiać z rzšdem RFN o nieprawdziwych informacjach znajdujšcych się w niemieckiej prasie, a dotyczšcych II wojny œwiatowej – tłumaczy. – Prasa w Niemczech jest niezależna od rzšdu. Ten ostatni czułby się bardziej zobowišzany, aby przynajmniej apelować, zwracać uwagę niemieckim mediom, aby używały precyzyjnych sformułowań zamiast nieprawdziwych okreœleń, np. „polskie obozy koncentracyjne". Taka deklaracja byłaby już wtedy przydatna. Ja w pełni mogę się pod niš podpisać – dodaje.

Z kolei Krzysztof Rak, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, uważa, że tego typu deklaracje polityczne sš ważne, ale za nimi zawsze powinny iœć konkretne działania. – Sfera symboliki jest istotna. Jednak zawsze trzeba się zastanowić, co zrobić, aby wypełnić jš treœciš, czyli podjšć działania, a tym zajmuje się m.in. moja fundacja. Moim zdaniem dzisiaj takim konkretnym krokiem mogłoby być szczególne upamiętnienie obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w Treblince – mówi Rak. 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL